Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego będącej w trwałym zarządzie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-19
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-08 11:22
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2019-01-08 11:23

Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na wynajęcie na okres pięciu lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego budynków gospodarczych

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres jednego roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres jednego roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną pieców będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego.

Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego.

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Radziejowskiego w 2019 roku

Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Radziejowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia Kieronika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku.

Uchwała Nr 306/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku Zarządu Powiatu w Radziejowie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
   data wytworzenia: 2018-12-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-03 14:07

Uchwała Nr 305/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Zarządu Powiatu w Radziejowie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-03 13:24
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2018-12-03 13:52

Uchwała Nr 304/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie

Uchwała Nr 303/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 302/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 301/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2018 roku

Uchwała Nr 300/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie upoważnienia Dyrektoa Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr 299/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Uchwała Nr 298/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Uchwała Nr 297/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019r. prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uchwała Nr 296/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych będących w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Uchwała Nr 295/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 294/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 293/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2018r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Chwytaj Dzień pn. "Z koniem i Alpaką do większej sprawności" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr 292/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 291/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 290/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" oraz skierowania go do konsultacji.

Uchwała Nr 289/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 288/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 287/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania "Stypendium Starosty Radziejowskiego" za najlepszy wynik egzaminu maturalnego w danym zespole szkół, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

Uchwała Nr 286/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 285/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2018-2028

Uchwała nr 284/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2018 roku

Uchwała nr 283/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 282/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 281/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/39, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 280/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/27, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 279/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/23, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 278/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/20, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 277/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Uchwała nr 276/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 275/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2018 roku

Uchwała nr 274/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 273/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 272/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" na koniec roku szkolnego 2017/2018

Uchwała nr 271/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Uchwała nr 270/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Uchwała nr 269/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 268/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2017 rok

Uchwała nr 267/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:53

Uchwała nr 266/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat boksu garażowego nr 15 położonego na działce nr ewidencyjnym 666/7 o pow. 0,2162 h przy ulicy Szpitalnej 3, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:50

Uchwała nr 265/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:48

Uchwała nr 264/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:46

Uchwała nr 263/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:40

Uchwała nr 262/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2018 roku

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:39

Uchwała nr 261/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-07-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-03 11:37

Uchwała nr 260/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną sprzętu w użytkowaniu Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 14:14

Uchwała nr 259/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2017 - 2026 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 14:11

Uchwała nr 258/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2017 rok

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 14:09

Uchwała nr 257/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 14:07

Uchwała nr 256/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2018 roku.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 14:05

Uchwała nr 255/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 14:03

Uchwała nr 254/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego w 2018 r.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 14:01

Uchwała nr 253/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 14:00

Uchwała nr 252/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:58

Uchwała nr 251/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (urządzenia wielofunkcyjnego), stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Starostwa Powiatowego w Radziejowie

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:56

Uchwała nr 250/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2018 r. uchylającą uchwałę nr 244/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/6, w drodze drugiego przetargu nieograniczonego.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:53

Uchwała nr 249/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2018

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-25 13:52
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:51

Uchwała nr 248/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych: Projektor Benq MW820ST DLP WXGA/3000AL/13000:1/HDMi 4718755044113 zakupionego dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie w związku z realizacją projektu "Większa wiedza - lepsza przyszłość"

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:48

Uchwała nr 247/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych: Tablica interaktywna ESPRIT DT 101" 31826 zakupiona dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie w związku z realizacją projektu "Większa wiedza - lepsza przyszłość"

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:45

Uchwała nr 246/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:36

Uchwała nr 245/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres jednego roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:33

Uchwała nr 244/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/6, w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:31

Uchwała nr 243/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:28

Uchwała nr 242/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2017 roku.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:26

Uchwała nr 241/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres dwóch lat lokalu znajdującego się na parterze internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:24

Uchwała nr 249/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24, w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:21
  • autor informacji: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 13:16
 • autor informacji: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-25 13:16

Uchwała nr 239/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie na okres jednego roku Lokalnej Grupie Działania "razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4917
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-14 09:04

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3844775
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:00

Stopka strony