Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2019
1.03.
2019
ENERGA OPERATOR S.A. Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilenia przyczepy campingowej na działce nr 14/72, 14/22, 14/28, 14/60, 14/63, 14/67, 14/68, 14/71, 14/73 w miejscowości Głuszynek, gmina Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 26.04.2019

GB.III.6743.2.
2.2019

26.03.
2019
Gmina Miasto Radziejów Budowa linii kablowej oświetleniowej na działkach  o nr. 1312, 1322, 1519/2, 1519/3 w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 17.04.2019
GB.III.6743.2.
3.2019
10.04.
2019
ENERGA OPERATOR S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do działki 232/17, 232/18, 232/19 w miejscowości Wymysłowo -Stawiska, gmina Piotrków Kujawski  

sprzeciwu nie wniesiono 06.05.2019

GB.III.6743.2.
4.2019
11.04.
2019
J.J. Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym z zagospodarowaniem poddasza na cele mieszkalne oraz zadaszenie tarasu na działce 39 w miejscowości Wola Jurkowa gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 06.05.2019
GB.III.6743.2.
5.2019
16.04.
2019
Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na ulicy Dolnej na działkach 303/1, 335 w miejscowości Radziejów, gm. Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 08.05.2019
GB.III.6743.2.
6.2019
19.04.
2019
A. i M. S. Budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 141/1 w miejscowości Gradowo, gm. Piotrków Kujawski   sprzeciwu nie wniesiono 13.05.2019
GB.III.6743.2.
7.2019
19.04.
2019
K.S. Wykonanie konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 585/42 w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego 12, gm. Osięciny   sprzeciwu nie wniesiono 13.05.2019
GB.III.6743.2.
8.2019
06.05.
2019
ENERGA OPERATOR S.A. Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilenia budynków na działkach 365/4, 365/5, 365/7, 365/22, 365/28, na działkach o numerach 324/1, 324/2, 325/1, 325/2, 326. 329, 365/6, 365/7, 365/17, 365/22 w miejscowości Połajewo gm. Piotrków Kujawski   sprzeciwu nie wniesiono 28.05.2019
GB.III.6743.2.
9.2019
23.05.
2019
A.G.  Budowa budynku mieszkalnego z infrastrukturą na działce 110/3 w miejscowości Wincentowo, gm. Piotrków Kujawski   sprzeciwu nie wniesiono 14.06.2019

GB.III.6743.2.
10.2019

28.05.
2019
D.K Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zadaszenie istniejącej piwnicy i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 221/1 w miejscowości Czamaninek, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono
19.06.2019
GB.III.6743.2.
11.2019
17.06.
2019
J.U. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z jego nadbudową na działce 178/22 w miejscowości Orle, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 9.07.2019
GB.III.6743.2.
12.2019
17.06.
2019
Gmina Miasto Radziejów Budowa linii kablowej oświetleniowej na działce o numerze 939 w miejscowości Radziejów, gm. Miasto Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 9.07.2019
GB.III.6743.2.
13.2019
19.06.
2019
ENERGA Operator SA oddział Toruń Budowa linii kablowej nN 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną domku holenderskiego na działkach o numerach 188/5, 188/10, 188/7, w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka  

sprzeciwu nie wniesiono
11.07.2019

GB.III.6743.2.
14.2019
21.06.
2019
EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. Stacja transformatorowa 15/0,4kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działkach o numerach 1049, 1051/1 w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   sprzeciwu nie wniesiono 15.07.2019
GB.III.6743.2.
15.2019
26.06.
2019
P.T. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach o numerach 348/13, 348/12, 348/11, 348/14, 348/15, 348/19, 349/22, 349/23 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski.  

sprzeciwu nie wniesiono 
19.07.2019

GB.III.6743.2.
16.2019

1.07.
2019
ENERGA Operator SA oddział Toruń Budowa sieci kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia budynków na działkach o numerach 14/30, 14/35, 14/36, 14/37, 14/11, 14/29 w miejscowości Wincentowo, gm. Piotrków Kujawski   sprzeciwu nie wniesiono 23.07.2019
GB.III.6743.2.
17.2019
3.07.
2019
G i R.Z Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach 48/15, 48/16 w miejscowości Głuszynek, gm. Topólka   sprzeciwu nie wniesiono 25.07.2019
GB.III.6743.2.
18.2019
8.07.
2019
T.K Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze 176/1 w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów.   sprzeciwu nie wniesiono 30.07.2019
GB.III.6743.2.
19.2019
16.07.
2019
ENERGA Operator SA oddział Toruń Przebudowa linii napowietrznej nN oraz demontaż obwodu 200 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Płowce I i zmianie sposobu zasilania odbiorców energii elektrycznej zasilanych dotychczas z ST Płowce I obwód 200 w miejscowości Płowce II, gmina Radziejów na zasilanie linią kablową nN z istniejącego słupa nr 112 linii napowietrznej nN obwód 100 ze stacji transformatorowej Witowo 7, na działkach o numerach ewidencyjnych 220/1, 226/1, 245, 223/2, 223/3, 214, 122, 215, 216, 217, 151 obręb Płowce II oraz na działkach 21, 178 obręb Witowo Nowe, gmina Bytoń.   sprzeciwu nie wniesiono
08.08.2019

GB.III.6743.2.
20.2019

5.08.
2019
R. J. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 218, 216, 157, 392/9, 392/10, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 389/1, 389/3, 389/9, 389/7, 389/11, 389/12, 389/21, 389/18, 389/22 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   sprzeciwu nie wniesiono 27.08.2019
GB.III.6743.2.
21.2019
9.08.
2019
A.K. Dobudowa z nadbudową wraz ze zmianą dachu na budynku mieszkalnym w ramach rozbudowy istniejącej zagrody na działce o numerze 44, w miejscowości Litychowo, gm. Bytoń.   sprzeciwu nie wniesiono 02.09.2019
GB.III.6743.2.
22.2019
23.08.
2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 w miejscowości Radziejów ul. Rolnicza działka nr 768   sprzeciwu nie wniesiono
13.09.2019
GB.III.6743.2.
23.2019
27.08.
2019
S.L. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą, w tym przydomową oczyszczalnią ścieków   sprzeciwu nie wniesiono 17.09.2019
GB.III.6743.2.
24.2019

02.09.
2019

Polska Spółka Gazownictwa w Bydgoszczy Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi, nadziałkach 77/5, 77/10, 77/9, 58/4, 57/65, 57/14, 57/8, 57/5, 57/19, 57/36 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   sprzeciwu nie wniesiono 24.09.2019
GB.III.6743.2.
25.2019
03.09.
2019
Gmina Dobre Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 246, 45, 33/2, 34, 31/1, 61/1, 3/1, 58, 284, 52, 46/1, 46/2, 47 w miejscowości Dęby, gm. Dobre   sprzeciwu nie wniesiono 26.09.2019
GB.III.6743.2.
26.2019
05.09.
2019
Energa Operator S.A. Toruń Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 699/7, 699/8, 699/9, 699/10, 702 przy ulicy Szpitalnej w miejscowości Radziejów, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 27.09.2019
GB.III.6743.2.
27.2019
11.09.
2019
Gmina Osięciny Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) na działkach o numerach 18/3, 18/4, 55/1, 61/2, 65/2, 99, 101/2, 103/2, 118/1, 120/6, 123/1, 123/4, 164/1 w miejscowości Pocierzyn, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 3.10.2019
GB.III.6743.2.
28.2019

26.09.
2019

R.B. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą na działce 356/13 w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 28.10.2019
GB.III.6743.2.
29.2019
15.10.
2019
Polska Spółka Gazownictwa Bydgoszcz Sieć gazowa śr/c PE dn 160 na działkach o numerach ewidencyjnych 471, 580, 510, 422, 426 położonych w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski.   Sprzeciwu nie wniesiono 7.11.2019
GB.III.6743.2.
30.2019
17.10.
2019
Gmina Miasto Radziejów Budowa linii kablowej, oświetleniowej (rozbudowa istniejącego oświetlenia osiedla w rejonie ulicy Chopina i Marii Dąbrowskiej) na działkach o numerach ewidencyjnych 1428/9, 33/20 w miejscowości Radziejów, gmina miasto Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 8.11.2019
GB.III.6743.2.
31.2019
22.10.
2019
I. M. M. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze 60/8 w miejscowości Orle, gm. Topólka.   Sprzeciwu nie wniesiono 13.11.2019
GB.III.6743.2.
32.2019
30.10.
2019
M.M. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 67/3 w miejscowości Chalno, gm. Topólka.   Sprzeciwu nie wniesiono 25.11.2019
GB.III.6743.2.
33.2019
28.11.
2019
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim na działkach o numerach ewidencyjnych: 298/5, 298/6, 299, 302/2, 302/3, 306/1, 327/2, 330/2, 330/10, 422/1, 424, 426, 434, 437, 439, 440, 897 w miejscowości Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski.   Sprzeciwu nie wniesiono 23.12.2019
GB.III.6743.2.
34.2019
31.12.
2019
M.K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, na działce  o numerze ewidencyjnym 137/1 w miejscowości Sierakowy, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 23.01.2020

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7833
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-23 12:15:15