Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr X/87/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Radziejowskiego

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-30 08:51

Uchwała Nr X/86/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu w Radziejowie.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-30 08:49

Uchwała Nr X/85/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-30 08:47

Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-30 08:45

Uchwała Nr X/83/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-26 13:02

Uchwała Nr X/82/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Topólka na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-26 13:00

Uchwała Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej, tj: Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-26 12:56

Uchwała Nr X/80/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-26 12:54

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-26 12:51

Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-26 12:48

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-26 12:45

Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2018

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 12:00

Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 11:58

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 11:57

Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie formy, zakresu i trybu postępowania w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży"

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 11:55

Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 11:53

Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 11:51

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 11:49

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2018 r.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 11:46

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Radziejowie wotum zaufania

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 11:43

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Agnieszki Joanny Wiśniewskiej

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 09:21

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Radziejowskiego

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 09:16
  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 09:19

Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 09:15

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 09:13

Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 09:11

Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 08:52

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ucylenia uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 08:50

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie formy, zakresu i trybu postępowania w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 08:48

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 08:46

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski".

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 08:44

Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie skargi kasacyjnej

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 13:12

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 13:11

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 13:05

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 13:04

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 13:02

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski."

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 13:00

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 12:58

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 12:52

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 12:49

Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:13

Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:12

Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:10

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:09

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Radziejowski projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły"

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:07

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:05

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-02-15 08:52

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-02-15 08:48

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-02-15 08:46

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będącej uprzednio własnością Powiatu Radziejowskiego

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-02-15 08:43

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na wynajęcie na okres czterech lat lokali użytkowych znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-02-15 08:40

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie na okres 5 lat Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-02-15 08:37

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-02-15 08:35

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-01-11 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 533
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-30 08:51

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3528712
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 10:44

Stopka strony