Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-26 08:59

Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-26 08:58

Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-26 08:54

Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Radziejowskiego na sztandarze policyjnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-26 08:52

Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch samochodów osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-26 08:49

Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż urządzeń wodnych niskotemperaturowych kotłowni przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-26 08:46

Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-26 08:38

Uchwała Nr 95/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" na terenie powiatu radziejowskiego w roku 2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 11:48

Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 11:45

Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 11:44

Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 11:42

Uchwała nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-15
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 11:13

Uchwała nr 90/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-15
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 11:10

Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-15
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 11:08

Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radziejowskiego w 2020 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-11-15
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 11:02

Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 10:43

Uchwała Nr 86/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2019 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-05 10:45

Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środka trwałego wzmacniacza XRD-684 będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 15:18

Uchwała Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert "Realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 15:15

Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu w celach informacyjno-promocyjnych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 15:12

Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 15:08

Uchwała Nr 81/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 15:07

Uchwała Nr 80/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych.

Uchwała Nr 79/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 15:04

Uchwała Nr 78/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 15:02

Uchwała Nr 77/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 14:59

Uchwała Nr 76/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 października 2019 roku w sprawie przekazania samochodu Meredes - Benz na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-02
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 14:55

Uchwała Nr 75/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-10-02
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-03 12:06

Uchwała Nr 74/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 14:53

Uchwała Nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" oraz skierowania go do konsultacji.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-01 09:15

Uchwała Nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie pojazdu marki Opel Corsa.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-01 09:03

Uchwała Nr 71/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-01 08:59

Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-01 08:56

Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-01 08:50

Uchwała Nr 68/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2019-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-08-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 12:40

Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2019 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-08-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 12:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-08-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-15 10:18

Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-08-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-01 08:00

Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyceli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-08-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 12:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2019-08-23
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-09-02 12:34

Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-07-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-01 08:07

Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2019 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-07-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 12:32

Uchwała Nr 62/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie pojazdu marki Ford Escort.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-07-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-02 12:30

Uchwała Nr 61/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-07-05
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-07-15 09:42

Uchwała Nr 60/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-07-05
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-07-15 09:40

Uchwała Nr 59/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-10-01 11:03

Uchwała Nr 58/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż urządzeń kotłowni wodnej niskotemperaturowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-07-15 09:38

Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację śroka trwałego centrali telefonicznej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-07-15 09:35

Uchwała Nr 56/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-07-15 09:33

Uchwała Nr 55/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 08:28

Uchwała Nr 54/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-06
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-24 08:25

Uchwała Nr 53/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-03 13:17

Uchwała Nr 51/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego za 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-03 13:16

Uchwała Nr 50/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w Radziejowie Raportu o stanie powiatu radziejowskiego za 2018 rok

Uchwała Nr 49/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-15
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-03 13:11

Uchwała Nr 48/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-05-07
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 12:00

Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2019 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 11:59

Uchwała Nr 46/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 11:57

Uchwała Nr 45/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-05-28 11:55

Decyzja Nr 1/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-16
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-25 08:32

Uchwała Nr 44/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres pięciu lat lokalu biurowego o pow. 12,5 m kw znajdującego się na II pietrze (lokal 302) w budynku administracyjno-biurowym położonym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-16
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-25 08:30

Uchwała Nr 43/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-16
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-25 08:25

Uchwała Nr 42/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2019 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-16
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-25 08:20

Uchwała Nr 41/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-04-16
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-25 08:18

Uchwała Nr 40/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2018-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:52

Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2018 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:43

Uchwała Nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:40

Uchwała Nr 37/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres trzech lat pomieszczenia 9,36 m kw znajdującego się na I piętrze budynku "D" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, położonym przy ul. Szpitalnej 3 w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:39

Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowe z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:35

Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:32

Uchwała Nr 34/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego w 2019 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-04-24 09:27

Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycie prawa własności nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-03-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-13 10:07

Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-02-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-08 09:59

Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego w budynku administracyjno biurowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie na okres pięciu lat o pow 59 m.kw. w trybie bezprzetargowym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-02-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-08 09:58

Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-02-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-08 09:55

Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres trzech lat około 1 m.kw. powierzchni holu przy rejestracji ogólnej budynku "D" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, położonym przy ul. Szpitalnej 3 w drodze pierwszego przetragu ustnego nieograniczonego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-02-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-08 09:52

Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" na pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-02-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-01 08:24

Uchwała Nr 27/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-02-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-01 08:22

Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-02-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-01 08:21

Uchwała Nr 25/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-01 08:19

Uchwała Nr 24/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody trwałemu zarządcy Zaspołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres czterech lat lokali użytkowych znajdujących się w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-01 07:42

Uchwała Nr 23/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat boksu garażowego nr 19 położonego na działce numerze ewidencyjnym 666/7 o pow. 0,2162 ha przy ul. Szpitalnej 3, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-01 07:40

Uchwała Nr 22/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2018 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-01 07:33

Uchwała Nr 21/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-01-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-01 07:30
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-01 07:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7124
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-26 08:59:56