Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 88/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012 prowadzonych przez Powiat Radziejowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:28

Uchwała Nr 87/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu powiatu w celach informacyjno - promocyjnych przez Wojskową Komendę Uzupełnień we Włocławku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:19

Uchwała Nr 86/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:17

Uchwała Nr 85/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:15

Uchwała Nr 84/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych zakupionych dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-11 12:12

Decyzja Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia  trwałego zarządu  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 12:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 12:25

Decyzja Nr 5/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 12:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-03 12:25

Uchwała Nr 83/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:28

Uchwała Nr 82/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:27

Uchwała Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środków trwałych (maszyn i samochodu osobowego)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:25

Uchwała Nr 80/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:23

Uchwała Nr 79/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:21

Uchwała Nr 78/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:18

Uchwała Nr 77/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-15 14:16

Uchwała Nr 76/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:40

Uchwała Nr 75/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:38

Decyzja  Nr 4/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję Nr 3/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 sieprnia 2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:35

Uchwała Nr 74/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:31

Uchwała Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zamiaru przekazania w trwały zarząd Zakładowi Aktywności Zawodowej nieruchomości będących własnością Powiatu Radziejowskiego  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-21 13:30

Uchwała Nr 72/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środków trwałych (samochód Polonez Caro Plus 1,6 GLI, sachodód Lublin 3324, odśnieżarka drogowa Ził D-470)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 09:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 09:49

Uchwała Nr 71/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 09:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-28 09:23

Uchwała Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 11:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 11:50

Uchwała Nr 69/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie podjęcia prac na projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 11:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 11:30

Uchwała Nr 68/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 54/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2011 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu ciężarowo-specjalizowanego marki FORD-NIEMCY TRANSIT VAN 100S rok produkcji 1998) o numerze rejestracyjnym CRA K515, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicch na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 11:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 11:27

Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (drukarki HP LJ 1100) o numerze inwentarzowym SP-4/14/00, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, będącej w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 10:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 11:06

Uchwała Nr 66/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (Urządzenie radarowe do pomiaru prędkości środków transportu ISKRA-1 zakupionego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 10:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 10:31

Uchwała Nr 65/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-04 14:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 10:15

Uchwała Nr 64/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:21

Uchwała Nr 63/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie  za pierwsze półrocze 2011 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 12:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-05 12:05

Uchwała Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:16

Uchwała Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środka trwałego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:14

Uchwała Nr 60/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dwóch lat około 1 m2 powierzchni holu przy rejestracji ogólnej budynku "D" Samodzielnego Publiczngo Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, położonym przy ul. Szpitalnej 3

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:12

Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13 i 691/17 w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:07

Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz roli Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu we wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 - 2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 11:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-02 08:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 12:03

Decyzja Nr 3/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 11:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 11:46

Uchwała Nr 57/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych (maszyn i samochodu osobowego) w drodze II przetargu ustnego (licytacja)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 11:44

Uchwała Nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:38

Uchwała Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:35

Uchwała Nr 54/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu ciężarowo - specjalizowanego marki FORD-NIEMCY TRANSIT VAN 100S rok produkcji 1998), o numerze rejestracyjnym CRA K515, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:33

Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:08

Uchwała Nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 12:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 13:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 13:07

Uchwała Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" wroku szkolnym 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 12:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 12:57

Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-11 15:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-12 12:54

Decyzja Nr 2/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 12:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:19

Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:15

Uchwała Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych (maszyn i samochodu osobowego) w drodze I przetargu ustnego (licytacja)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:11

Uchwała Nr 47/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:05

Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 10:03

Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:59

Uchwała Nr 44/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:53

Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:51

Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/2012 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:46

Uchwała Nr 41/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 11:29

Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/2012 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:41

Uchwała Nr 39/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:34

Uchwała Nr 38/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:30

Uchwała Nr 37/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:28

Uchwała Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na kolejny okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 09:21

Uchwała Nr 35/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie dwóch środków trwałych: (Urządzenie spawalnicze Orego MIG C250 3 ph, Urządzenie spawalnicze + uchwyt MMA CaddyTig 1500i DC TA 33), zakupionych z projektu pn. "Dobra szkoła w powiecie radziejowskim - szansą dla młodzieży na udany start zawodowy" WND-POKL.09.02.00-04-015/10 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-06 08:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-06 09:01

Uchwała Nr 34/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-24 13:41

Uchwała Nr 33/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-05 14:36

Uchwała Nr 32/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:44

Uchwała Nr 31/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:42

Uchwała Nr 30/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości w 2011 roku dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:39

Uchwała Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz maksymalnych kwot dofinansowania, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:34

Uchwała Nr 28/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radziejowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:25

Uchwała Nr 27/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:23

Uchwała Nr 26/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-14 08:21

Uchwała Nr 25/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 13:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 13:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-04 14:35

Uchwała Nr 24/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 13:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 13:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-04 14:38

Uchwała Nr 23/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres pięciu lat dachu budynku administracyjno - biurowego o pow. około 20 m2 pod budowę stacji bazowej bezprzewodowego szerokopasmowego internetu i telefonii mobilnej położonego na działce o numerze ewidencyjnym 461 przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie stanowiącego współwłasność Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 13:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 13:07

Uchwała Nr 22/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 i Nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 13:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-04-01 13:03

Uchwała Nr 21/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:45

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat radziejowski w roku szkolnym 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:11

Uchwała Nr 19/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat radziejowski w roku szkolnym 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:06

Uchwała Nr 18/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:03

Uchwała Nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" w roku szkolnym 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 09:01

Uchwała Nr 16/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.1 (Poddziałania 6.1.1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-10 08:53

Uchwała Nr 15/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-25 12:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-25 12:44

Uchwała Nr 14/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego  (inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni i chodnika drogi powiatowej Dęby - Smarglin - Dobre na odcinku 500 m), będącego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre   

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-25 12:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-25 12:41

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla Gminy Dobre na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-25 12:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-25 12:27

Uchwała Nr 12/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na rok szkolny 2010/2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-18 13:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-18 13:21

Uchwała Nr 11/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-18 13:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-18 13:14

Uchwała Nr 10/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-01 08:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-01 08:18

Uchwała Nr 9/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Zestawu nagłaśniającego z mikrofonem, 2 kolumny, 2 statywy, mikser o numerze inwentarzowym SP-6/8/10, zakupionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-01 08:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 08:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-01 08:13

Uchwała Nr 8/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11 691/13 i 691/17, w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-01 08:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 08:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-02-01 08:10

Uchwała Nr 7/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat boksu garażowego nr 17 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 666/7 o powierzchni 0,2162 ha przy ul. Szpitalnej 3, będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego  


 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 08:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:42

Uchwała Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat boksu garażowego nr 14 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 666/7 o powierzchni 0,2162 ha przy ul. Szpitalnej 3, będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 08:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-31 15:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-02-01 09:09:48