Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 187/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-20 07:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-20 07:55

Uchwała Nr 186/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat pomieszczenia garażowego o pow. 70 m2, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, znajdującego się w ciągu budowli garażowych, położonych na działce o nr ewid. 690/6, o pow. 1,9890 ha, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00030238/7 prowadzonej prze Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-19 14:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-20 07:50

Uchwała Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (zestawu komputerowego +oprogramowanie, Monitor LCD BENQ T705, zasilacz awaryjny Ever Eco 700 CDS), o numerze inwentarzowym SP-4/37/05, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie, na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-19 14:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-19 14:35

Uchwała Nr 184/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-19 14:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-19 14:26

Uchwała Nr 183/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu powiatu w celach promocyjnych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-12 09:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-12 09:41

Uchwała Nr 182/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-12 09:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-12 09:30

Uchwała Nr 181/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego (samochodu ciężarowo-specjalizowanego FORD-NIEMCY TRANSIT VAN 100S o numerze rejestracyjnym CRA K515)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-12 08:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-12 08:36

Uchwała Nr 180/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 11:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 11:52

Uchwała Nr 179/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 11:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 11:45

Uchwała Nr 178/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 11:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 11:41

Uchwała Nr 177/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 11:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 11:36

Uchwała Nr 176/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:51

Uchwała Nr 175/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:46

Uchwała Nr 174/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:36

Uchwała Nr 173/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:29

Uchwała Nr 172/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ankesu Nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:22

Uchwała Nr 171/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ankesu Nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-26 09:12

Uchwała Nr 170/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-12 08:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-12 09:02

Uchwała Nr 169/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Radziejowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-12 08:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-12 08:46

Decyzja Nr 20/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 listopada 2012r. zmianiająca decyzję Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-12 08:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-12 08:42

Uchwała Nr 168/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 października2012 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na najem lokalu użytkowego położonego w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcena Ustawicznego w Przemystce, pracownikowi szkoły - Pani Agnieszce Pietrusiak  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 10:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 10:49

Uchwała Nr 167/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 października2012 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na najem lokalu użytkowego położonego w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcena Ustawicznego w Przemystce, Gminnej Spółce Wodno-Melioracyjnej Radziejów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 10:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 10:31

Decyzja Nr 19/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 10:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 10:23

Decyzja Nr 18/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 10:06

Decyzja Nr 17/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:58

Decyzja Nr 16/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:53

Decyzja Nr 15/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:46

Decyzja Nr 14/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 października2012 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:22

Uchwała Nr 166/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 października2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-23 09:18

Uchwała Nr 165/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 października2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrekotra Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:19

Uchwała Nr 164/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 października2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:16

Uchwała Nr 163/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 października2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:11

Uchwała Nr 162/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 października2012 r. w sprawie zatwierdzenia etatów pracowników niepedagogicznych szkół i placówek na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-05 12:08

Uchwała Nr 161/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 października2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-04 13:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-04 13:07

Uchwała Nr 160/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-04 12:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-04 12:22

Uchwała Nr 159/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 09:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 09:23

Uchwała Nr 158/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 09:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 09:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 09:19

Uchwała Nr 157/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 09:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 09:13

Uchwała Nr 156/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 09:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 09:07

Uchwała Nr 155/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych i. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-21 08:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 09:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-21 08:42

Uchwała Nr 154/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 15:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 09:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 15:12

Uchwała Nr 153/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 15:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 15:05

Uchwała Nr 152/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 14:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 14:59

Uchwała Nr 151/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wydzierżawienie Gminie Radziejów, na okres dziesięciu lat działki o nr ewid. 112/46 o pow. 0,0300 ha położonej w miejscowości Broniewek, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce z przeznaczeniem na plac zabaw

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 14:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 14:55

Uchwała Nr 150/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek do przeprowadzania procedury przetargowej w 2012 r. na zakup opału dla jednostek oświatowych Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 14:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 14:26

Uchwała Nr 149/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013 prowadzonych przez Powiat Radziejowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 14:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-13 14:22

Uchwała Nr 148/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat boksu garażowego nr 19 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 666/7 o pow. 0,2162 ha przy ul. Szpitalnej 3, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00027307/8 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-30 08:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-30 08:46

Uchwała Nr 147/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-30 08:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-30 08:41

Uchwała Nr 146/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-30 08:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-30 08:38

Uchwała Nr 145/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Pulicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2012 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-30 08:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-30 08:30

Uchwała Nr 144/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-28 11:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-28 12:01

Uchwała Nr 143/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do informacji wyników postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-28 11:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-28 11:32

Uchwała Nr 142/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie umowy użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku administracyjno - biurowego Starostwa Powiatowego w Radziejowie położonego na działce o nr ewid. 690/6 o pow. 1,9890 ha przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-28 11:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-28 11:28

Uchwała Nr 141/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:50

Uchwała Nr 140/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:48

Uchwała Nr 139/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:44

Uchwała Nr 138/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:41

Decyzja Nr 13/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie odmowy rozłożenia kary na raty

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:33

Uchwała Nr 137/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-08-17 12:26

Uchwała Nr 136/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-09 13:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-09 13:36

Uchwała Nr 135/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-09 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-09 13:30

Uchwała Nr 134/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" w roku szkolnym 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-09 13:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-09 13:28

Uchwała Nr 133/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 12:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-07-02 12:23

Uchwała Nr 132/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Radziejowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:34

Uchwała Nr 131/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (dwóch zestawów komputerowych) będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie, stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:20

Uchwała Nr 130/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:16

Uchwała Nr 129/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości w 2012 roku dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:14

Uchwała Nr 128/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (wyposażenie stanowisk uczniowskich w pracowni językowej) o numerze inwentarzowym SP-8/30/12, zakupionego ze środków projektu pn. "Dobra szkoła w powiecie radziejowskim - szansą dla młodzieży na udany start zawodowy", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PRC.I.0728-1907-3-681/10, na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:07

Uchwała Nr 127/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 10:01

Uchwała Nr 126/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:57

Uchwała Nr 125/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat użytkowego o pow. 5m2 wraz z wyposażeniem przeznaczonego na prowadzenia baru szkolnego, znajdującego się w auli budynku Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, położonym na działce o nr ewid. 1199, o pow. 0,7170 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00018765/0 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:53

Uchwała Nr 124/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:47

Uchwała Nr 123/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na rok szkolny 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 09:43

Uchwała Nr 122/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okrs trzech lat pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na "Punkt małej gastronomii" oraz "Salę fitness" znajdujących się w buynku Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie, położonym na działce o nr ewid. 691/1, o pow. 0,9986 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00023605/9 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-23 11:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-23 11:56

Uchwała Nr 121/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-15 09:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-15 09:17

Uchwała Nr 120/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu osobowego VOLKSVAGEN T5 CARAWELLE TRENDLINE 3.400 2.0 TDI 103 kW 6-G) zakupionego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-15 09:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-15 09:14

Uchwała Nr 119/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-07 09:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-05-07 09:34

Uchwała Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z nia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem,
na okres pięciu lat lokalu użytkowego o pow. 18,56 m2 przeznaczonego na prowadzenie bufetu gastronomicznego, znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, położonym na działce o nr ewid. 112/45, o pow. 02.70.10 ha, zapisanej w ksiedze wieczystej nr WL1R/00022904/8 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 08:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-23 08:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 08:11

Uchwała Nr 117/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (zestawu komputerowego + oprogramowanie, monitor LCD BENQ T 705, zasilacz awaryjny Ever Eco CDS), o numerze inwentarzowym SP-4/38/05, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 08:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 08:03

Uchwała Nr 116/2012  Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 07:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 07:56

Uchwała Nr 115/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2012/2013 w prowadzonych przez powiat radziejowski szkołach i placówkach oświatowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 07:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 07:53

Uchwała nr 114/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 07:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 07:50

Uchwała nr 113/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (samochodu osobowego marki VOLKSVAGEN BORA 1.6 KAT. rok produkcji 2000), o numerze rejestracyjnym WEO 1717 stanowiącego własność Powiatu Radziejowksiego, będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Zarzadu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 07:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-23 07:49

Uchwała Nr 112/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 10:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 10:05

Uchwała Nr 111/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielenego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 10:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 10:03

Uchwała Nr 110/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012 - 2025  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 10:01

Uchwała Nr 109/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 09:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 09:59

Uchwała Nr 108/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 09:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 09:55

Uchwała Nr 107/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie na rok szkolny 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 09:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-02 09:54

Decyzja Nr 12/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. uchylająca decyzję Nr 10/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:52

Decyzja Nr 11/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. uchylająca decyzję nr 9/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:49

Uchwała Nr 106/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" w roku szkolnym 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:47

Uchwała Nr 105/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, w którym mieści się Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:45

Uchwała Nr 104/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego "Przyszkolne obserwatorium astronomiczne Astro-Baza", na rzecz Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie - trwałego zarządcy o numerze inwentarzowym SP-1/9/12, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:38

Uchwała Nr 103/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środka trwałego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 09:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 09:20

Uchwała Nr 102/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego (samochodu osobowego Daewoo Nubira)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 09:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:17

Uchwała Nr 101/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce na rok szkolny 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 09:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 09:14

Uchwała Nr 100/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat radziejowski w roku szkolnym 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:16

Decyzja Nr 10/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:14

Decyzja Nr 9/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję nr 2/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wygasnięcia trwałego zarządu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:12

Uchwała Nr 99/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:11

Decyzja Nr 8/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia kary na raty

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-13 11:09

Uchwała Nr 98/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat radziejowski w roku szkolnym 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-24 09:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-24 09:35

Uchwała Nr 97/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat radziejowski w roku szkolnym 2012/2013

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 09:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 09:03

Uchwała Nr 96/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 09:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 09:01

Uchwała Nr 95/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radziejowski w 2011 roku  

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 09:00

Uchwała Nr 94/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Zesołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce na rok szkolny 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:38

Uchwała Nr 93/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:35

Uchwała Nr 92/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:34

Decyzja Nr 7/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie odmowy umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia raty na kary

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-13 08:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-13 08:57

Uchwała Nr 91/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2012-2025

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:33

Uchwała Nr 90/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:31

Uchwała Nr 89/2012 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2011/2012

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-31 11:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29513
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-20 08:21:34