Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

  • Tablica informacyjna

Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice na odcinku od km 6+412 do km 7+366.  Projektowany odcinek znajduje się poza obszarem zabudowanym.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m z licznymi spękaniami. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi występują tereny rolnicze.

Roboty obejmują:

- wykonanie warstwy wyrównawczej

- wykonanie warstwy ścieralnej

- umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m.

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre na odcinku od km 16+467 do km 17+465. Projektowany odcinek znajduje się poza obszarem zabudowanym.  Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,0 m z licznymi spękaniami. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi występują tereny rolnicze.

Roboty obejmują:

- wykonanie warstwy wyrównawczej

- wykonanie warstwy ścieralnej przy dodatkowym poszerzeniu jezdni do 6,0 m

- umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m.

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska na odcinku od km 11+687 do km 12+080. Projektowany odcinek  znajduje  się  poza obszarem zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,1 - 5,50 m, ograniczona z lewej strony krawężnikiem ( istniejący chodnik szer. 1,4 m ) z licznymi spękaniami i odkształceniami w profilu poprzeczny i podłużnym oraz zaniżeniem. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi występują tereny rolnicze, zabudowania gospodarcze i usługowe.

Roboty obejmują:

-frezowania nawierzchni podyktowanego dostosowaniem niwelet projektowanej konstrukcji nawierzchni do istniejącego po stronie lewej krawężnika,

-regulacji wpustu ulicznego,

- warstwy wyrównawczej na zaniżeniu,

-wykonanie w-wy wiążącej,

- wykonanie warstwy ścieralnej,

- umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m .

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 661
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-23 13:46:40