Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Proszę wybrać z menu po lewej stronie interesującą Państwa zakładkę

 

 

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Pragniemy przypomnieć mieszkańcom naszego powiatu, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów!

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1.nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

- W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

- W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

* Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości:500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 1000zł.

* Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 1000zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 2000zł.

- Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

1. zbyciu pojazdu;

2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

* Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250zł.

- Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

- Przypominamy też naszym Mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji.

- Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź też drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w  Radziejowie, ul. Kościuszki 17,
88-200 Radziejów.

-Zawiadomienie można również złożyć w Wydziale Komunikacji przy ul. Rolniczej 4c, 88-200 Radziejów. 

-Jakiekolwiek złożenie wniosku przez pełnomocnika wiąże się z uiszczeniem opłaty skarbowej na podany numer konta: 45 9550 0003 2320 0005 3093 0032.

- Zgłoszenie zbycia mailowo wymaga podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego

 

Rejestracja pojazdów - umawianie wizyty on-line

https://bezkolejki.eu/spradziejow

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest do odbioru:

 

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Wzór opłaty za rejestrację pojazdu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 91933
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-12 08:46:57