Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2023
08.01.
2023
A. i K. K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 524/20 w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 27.01.2023
GB.III.6743.2.
2.2023
11.01.
2023
ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczem na działkach o numerach ewidencyjnych: 578/7, 510, 298/5, 424, 421/1 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. wiśniowa, ul. Poznańska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.02.2023

GB.III.6743.2.
3.2023

12.01.
2023
Gmina Radziejów Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Broniewek na działkach o numerach ewidencyjnych obręb Broniewek 58/4, 131/4, 131/3, 131/2, 131/1, 57/52, obręb Czołowo 340/2, 285/2, 284/2, 286/2, 292/4, 292/7 obręb miasto Radziejów 170, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.02.2023
GB.III.6743.2.
4.2023
03.02.
2023
Gmina Osięciny Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków ul. Marszałka Rataja do ul. Księdza Matuszewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 171/3, 171/2, 170/8, 164/3, 162/1, 163/2, 157/2 w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono
27.02.2023 

GB.III.6743.2.
5.2023
07.02.
2023
ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 262/33, 265/19, 265/16, 265/17 w miejscowości Bytoń, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 02.03.2023
GB.III.6743.2.
6.2023
08.02.
2023
E. K. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 244 w miejscowości Radziejów, ul. Żytnia, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 03.03.2023
GB.III.6743.2.
7.2023
10.02.
2023
E. K. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na działce o numerze ewidnecyjnym 10/2 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 06.03.2023

GB.III.6743.2.
8.2023

10.02.
2023
M. B. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na działce o numerze ewidnecyjnym 75/3 w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów   Sprzecoiwu nie wniesiono 28.02.2023
GB.III.6743.2.
9.2023
10.02.
2023
M. i R. F. Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 138/13 w miejscowości Krzywosądz, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 14.02.2023
GB.III.6743.2.
10.2023
24.02.
2023
T. i Sz. S. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 251 w miejscowości Radziejów, ul. Żytnia, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 20.03.2023
GB.III.6743.2.
11.2023
01.03.
2023
A. W.  Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 587/2 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. 1-go Maja, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 03.03.2023
GB.III.6743.2
12.2023
02.03.
2023
J. I. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 701/2 w miejscowości, Radziejów, ul. Szpitalna, gm Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 08.03.2023
GB.III.6743.2.
13.2023
14.03.
2023
J. S. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 119 w miejscowości Radziejów, ul. Chabrowa, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 24.03.2023
GB.III.6743.2.
14.2023
14.03.
2023
M. K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 55/2 w miejscowości Radziejów, ul. Komunalna, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 16.03.2023
GB.III.6743.2.
15.2023
16.03.
2023
A. O. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 metrów kwadrtaowych z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 13/13 w miejscowości Świnki, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 20.03.2023
GB.III.6743.2.
16.2023
21.03.
2023
M. G. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o numerze ewidencyjnym 1144/1 w miejscowości Radziejów, ul. 11 listopada, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.04.2023
GB.III.6743.2.
17.2023
29.03.
2023

ENERGA Operator S.A. o/Toruń

Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami na działce o numerze ewidencyjnym 337/30 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 20.04.2023
GB.III.6743.2.
18.2023
31.03.
2023
J. K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 578/4 w miejsowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 24.04.2023
GB.III.6743.2.
19.2023
04.04.
2023
Z. S. Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz z zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o pojemności v=2700 dm3, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o numerach ewidencyjnych 181/7, 181/13 w miejscowości Orle, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.04.2023
GB.III.6743.2.
20.2023
04.04.
2023
ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działek o nuemrach ewidencyjnych 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 w miejscowości Rybiny, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.04.2023
GB.III.6743.2.
21.2023
13.04.
2023
J. M. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan z przyłączem do budnyku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 64 w miejscowości Wola Skarbkowa, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 08.05.2023
GB.III.6743.2.
22.2023
25.04.
2023
ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 232/38, 230/44 w miejscowości Wymysłowo Stawiska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 19.05.2023
GB.III.6743.2.
23.2023
26.04.
2023
G. B. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny z sieci miejskiej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 157/7 w mioejscowości Przemystka, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 22.05.2023
GB.III.6743.2.
24.2023
04.05.
2023
J. K. Budowa instalacji zbiornikowej naziemnej i wewnętrznewj instalacji gazu dla budynku mieszkalnego oddanego do użytku na działce o numerze ewidencyjnym 33/2 w miejscowości Płowce I, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 29.05.2023
GB.III.6743.2.
25.2023
04.05.
2023
A. W. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 57/4 w miejscowości Stróżewo, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 29.05.2023
GB.III.6743.2.
26.2023
05.05.
2023
I. M. Ś. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowo-mieszkalnym na działce o numerze ewidencyjnym 971/2 w miejscowości Radziejów, ul. Jana Pawła II, gm. Miasto Radziejów    
GB.III.6743.2.
27.2023
05.05.
2023
G. R. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1545 w Piotrkowie Kujawskim, ul. włocławska, gm. Piotrków Kujawski    
GB.III.6743.2.
28.2023
17.05.
2023
A. Z. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 50/8 i 50/67 w miejscowości głuszynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 19.05.2023
GB.III.6743.2.
29.2023
17.05.
2023
J. R. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mimeszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 147 w miejscowości radziejów, ul. Zielona, gm. Miasto Radziejów    
GB.III.6743.2.
30.2023
18.05.
2023
Gmina Topólka Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 169/4, 169/3, 145, 243/1 w miejscowości Kozjaty, gm. Topólka    
GB.III.6743.2.
31.2023
19.05.
2023
W. M. Budowa instalacji gazowo zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją w tym budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 119/4 w miejscowości Topólka, gm. Topólka    
GB.III.6743.2.
32.2023
22.05.
2023
F. i M. M. Budowa instalacji zbiornikowej gazu z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową w tym budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 28, w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów    
GB.III.6743.2.
33.2023
24.05.
2023
M. P. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerez ewidencyjnym 816 w miejscowości Radziejów, ul. łokietka, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 26.05.2023
GB.III.6743.2.
34.2023
24.05.
2023
E. Ł. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 57/6 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 26.05.2023

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 920
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 08:55:14