Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2023
08.01.
2023
A. i K. K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 524/20 w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 27.01.2023
GB.III.6743.2.
2.2023
11.01.
2023
ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczem na działkach o numerach ewidencyjnych: 578/7, 510, 298/5, 424, 421/1 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. wiśniowa, ul. Poznańska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.02.2023

GB.III.6743.2.
3.2023

12.01.
2023
Gmina Radziejów Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Broniewek na działkach o numerach ewidencyjnych obręb Broniewek 58/4, 131/4, 131/3, 131/2, 131/1, 57/52, obręb Czołowo 340/2, 285/2, 284/2, 286/2, 292/4, 292/7 obręb miasto Radziejów 170, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.02.2023
GB.III.6743.2.
4.2023
03.02.
2023
Gmina Osięciny Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków ul. Marszałka Rataja do ul. Księdza Matuszewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 171/3, 171/2, 170/8, 164/3, 162/1, 163/2, 157/2 w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono
27.02.2023 

GB.III.6743.2.
5.2023
07.02.
2023
ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 262/33, 265/19, 265/16, 265/17 w miejscowości Bytoń, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 02.03.2023
GB.III.6743.2.
6.2023
08.02.
2023
E. K. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 244 w miejscowości Radziejów, ul. Żytnia, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 03.03.2023
GB.III.6743.2.
7.2023
10.02.
2023
E. K. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na działce o numerze ewidnecyjnym 10/2 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 06.03.2023

GB.III.6743.2.
8.2023

10.02.
2023
M. B. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na działce o numerze ewidnecyjnym 75/3 w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów   Sprzecoiwu nie wniesiono 28.02.2023
GB.III.6743.2.
9.2023
10.02.
2023
M. i R. F. Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 138/13 w miejscowości Krzywosądz, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 14.02.2023
GB.III.6743.2.
10.2023
24.02.
2023
T. i Sz. S. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 251 w miejscowości Radziejów, ul. Żytnia, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 20.03.2023
GB.III.6743.2.
11.2023
01.03.
2023
A. W.  Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 587/2 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. 1-go Maja, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 03.03.2023
GB.III.6743.2
12.2023
02.03.
2023
J. I. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 701/2 w miejscowości, Radziejów, ul. Szpitalna, gm Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 08.03.2023
GB.III.6743.2.
13.2023
14.03.
2023
J. S. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 119 w miejscowości Radziejów, ul. Chabrowa, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 24.03.2023
GB.III.6743.2.
14.2023
14.03.
2023
M. K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 55/2 w miejscowości Radziejów, ul. Komunalna, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 16.03.2023
GB.III.6743.2.
15.2023
16.03.
2023
A. O. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 metrów kwadrtaowych z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 13/13 w miejscowości Świnki, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 20.03.2023
GB.III.6743.2.
16.2023
21.03.
2023
M. G. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o numerze ewidencyjnym 1144/1 w miejscowości Radziejów, ul. 11 listopada, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.04.2023
GB.III.6743.2.
17.2023
29.03.
2023

ENERGA Operator S.A. o/Toruń

Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami na działce o numerze ewidencyjnym 337/30 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 20.04.2023
GB.III.6743.2.
18.2023
31.03.
2023
J. K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 578/4 w miejsowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 24.04.2023
GB.III.6743.2.
19.2023
04.04.
2023
Z. S. Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz z zbiornikiem naziemnym gazu płynnego o pojemności v=2700 dm3, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o numerach ewidencyjnych 181/7, 181/13 w miejscowości Orle, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.04.2023
GB.III.6743.2.
20.2023
04.04.
2023
ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działek o nuemrach ewidencyjnych 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 w miejscowości Rybiny, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.04.2023
GB.III.6743.2.
21.2023
13.04.
2023
J. M. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan z przyłączem do budnyku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 64 w miejscowości Wola Skarbkowa, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 08.05.2023
GB.III.6743.2.
22.2023
25.04.
2023
ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 232/38, 230/44 w miejscowości Wymysłowo Stawiska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 19.05.2023
GB.III.6743.2.
23.2023
26.04.
2023
G. B. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny z sieci miejskiej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 157/7 w mioejscowości Przemystka, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 22.05.2023
GB.III.6743.2.
24.2023
04.05.
2023
J. K. Budowa instalacji zbiornikowej naziemnej i wewnętrznewj instalacji gazu dla budynku mieszkalnego oddanego do użytku na działce o numerze ewidencyjnym 33/2 w miejscowości Płowce I, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 29.05.2023
GB.III.6743.2.
25.2023
04.05.
2023
A. W. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 57/4 w miejscowości Stróżewo, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 29.05.2023
GB.III.6743.2.
26.2023
05.05.
2023
I. M. Ś. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowo-mieszkalnym na działce o numerze ewidencyjnym 971/2 w miejscowości Radziejów, ul. Jana Pawła II, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 31.05.2023
GB.III.6743.2.
27.2023
05.05.
2023
G. R. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1545 w Piotrkowie Kujawskim, ul. włocławska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 29.05.2023
GB.III.6743.2.
28.2023
17.05.
2023
A. Z. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 50/8 i 50/67 w miejscowości głuszynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 19.05.2023
GB.III.6743.2.
29.2023
17.05.
2023
J. R. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mimeszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 147 w miejscowości radziejów, ul. Zielona, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 12.06.2023
GB.III.6743.2.
30.2023
18.05.
2023
Gmina Topólka Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 169/4, 169/3, 145, 243/1 w miejscowości Kozjaty, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.06.2023
GB.III.6743.2.
31.2023
19.05.
2023
W. M. Budowa instalacji gazowo zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją w tym budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 119/4 w miejscowości Topólka, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.06.2023
GB.III.6743.2.
32.2023
22.05.
2023
F. i M. M. Budowa instalacji zbiornikowej gazu z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową w tym budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 28, w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 14.06.2023
GB.III.6743.2.
33.2023
24.05.
2023
M. P. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerez ewidencyjnym 816 w miejscowości Radziejów, ul. łokietka, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 26.05.2023
GB.III.6743.2.
34.2023
24.05.
2023
E. Ł. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 57/6 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 26.05.2023
GB.III.6743.2.
35.2023
06.06.
2023
J. W. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 530 w miejscowości radziejów, ul. Kruszwicka, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 29.06.2023
GB.III.6743.2.
36.2023
06.06.
2023
B. i Z. T. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2,7 m3 z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji wewnątrz tego budynku, na działkach o numerach ewidencyjnych: 150 i 151 w miejscowości Świerczyn, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 30.06.2023
GB.III.6743.2.
37.2023
06.06.
2023
M. D. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym: 57/23 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 29.06.2023
GB.III.6743.2.
38.2023
07.06.
2023
M. O. Budowa instalacji zbiornikowej naziemnej o pojemności zbiornika v  4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego oddanego do użytku, na działce o numerze ewidencyjnym 59/2 w miejscowości Sęczkowo, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 26.06.2023
GB.III.6743.2.
39.2023
15.06.
2023
R. K. Budowa zewnętzrnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 57/63 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 10.07.2023
GB.III.6743.2.
40.2023
19.06.
2023
M. S. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 100/2 w miejscowości Wincentowo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 29.06.2023
GB.III.6743.2.
41.2023
21.06.
2023
A. S. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 471/3, w miejscowości Osięciny, ul. Kilińskiego, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 14.07.2023
GB.III.6743.2.
42.2023
23.06.
2023
Z. K. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 68/1, w miejscowości Zagajewice, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 17.07.2023
GB.III.6743.2.
43.2023
23.06.
2023
A. i D. L. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 8/2 w miejscowości Chalno, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 30.06.2023
GB.III.6743.2.
44.2023
28.06.
2023
N. S. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą w tym z przydomową oczyszczalnią ścieków, na działce o numerze ewidencyjnym 120/1, w miejscowości Świerczynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 24.07.2023
GB.III.6743.2.
45.2023
28.06.
2023
B. i P. W. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą, na działce o nuemrze ewidencyjnym 186 w miejscowości Torzewo, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 24.07.2023
GB.III.6743.2.
46.2023
28.06.
2023
H. W. Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z nadbudową budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 55/1, w miejscowości Palczewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 24.07.2023
GB.III.6743.2.
47.2023
29.06.
2023
A. B. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 917 w miejscowości Radziejów, ul. Słoneczna, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 24.07.2023
GB.III.6743.2.
48.2023
03.07.
2023
P. B. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 287/2 w miejscowości Przemystka, obręb Bieganowo, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 26.07.2023
GB.III.6743.2.
49.2023
03.07.
2023
P. J. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 132 w miejscowości Radziejów, ul. Zytnia, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 05.07.2023
GB.III.6743.2.
50.2023
03.07.
2023
J. B. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 287/2 w miejscowości Przemystka, obręb Bieganowo, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 26.07.2023
GB.III.6743.2.
51.2023
06.07.
2023
G. W. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinego na działce o numerze ewidencyjnym 883 w miejscowości Radziejów, ul. Wyzwolenia, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 28.07.2023
GB.III.6743.2.
52.2023
07.07.
2023
E. B. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 832 w miejscowości Radziejów, ul. Mirosławskiego, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 31.07.2023
GB.III.6743.2.
53.2023
07.07.
2023
H. G. Budowa instlacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 70 w miejscowości Leonoro, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 31.07.2023
GB.III.6743.2.
54.2023
17.07.
2023
R. Z. Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego o pojemności 4850 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 22/1 w miejscowości Sęczkowo, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 09.08.2023
GB.III.6743.2.
55.2023
19.07.
2023
M. R. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w budynku mimeszkalnym jednorodzinnym na dziłace o numerze ewidencyjnym 213/2 w miejcowości Borucinek, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 21.07.2023
GB.III.6743.2.
56.2023
20.07.
2023
Ch. P. Budowa instalacji zbiornikowej gazu propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 litrów oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 12/1 w miejscowości Teodorowo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 16.08.2023
GB.III.6743.2.
57.2023
24.07.
2023
M. M. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidnecyjnym 167/5 w miejscowości Sadłużek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 25.07.2023
GB.III.6743.2.
58.2023
26.07.
2023
A. P. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1293 w miejscowości Radziejów, ul. Ogrodowa, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 17.08.2023
GB.III.6743.2.
59.2023
01.08.
2023
Ł. S. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 98/22 w miejscowości Głuszynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 16.08.2023
GB.III.6743.2.
60.2023
04.08.
2023
B. M. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją wewnątrz tego budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 62/1 w miejscowości Narkowo, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 28.08.2023
GB.III.6743.2.
61.2023
08.08.
2023
Gmina Radziejów Budowa oświetlenia drogowego na działce o numerze ewidencyjnym 62/1 w miejscowości Zagorzyce, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 31.08.2023
GB.III.6743.2.
62.2023
10.08.
2023
M. K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe, na działce o numerze ewidencyjnym 1/58 w miejscowości Kamieńczyk, gm. Topólka   Sprzeciu nie wniesiono 28.08.2023
GB.III.6743.2.
63.2023
11.08.
2023
ENERGA Operator S.A. o/Toruń Przebudowa napowietrznej słupowej sieci transformatorowej SN/nn, przebudowa, przestawienie i demontaż linii napowietrznych nn, budowa i przebudowa linii kablowych nn oraz przebudowa linii napowietrznej oświetleniowej nn, na działkach o numerach 215/1, 216, 163, 166/1, 167, 166/2, 166/3, 213/2, 212, 176/4, 166/4, 175/2, 210/1, 202, 201, 238/4, 208, 209, 210/2, 206, 238/5, 229, 228/57, 228/37, 228/19, 228/18, 228/14, 228/10, 228/11, 228/12, 232, 233, 235 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 04.09.2023
GB.III.6743.2.
64.2023
24.08.
2023
A. K. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową, na działce o numerze ewidencyjnym 88/3 w miejscowości Opielanka, obręb Głuszynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 18.09.2023
GB.III.6743.2.
65.2023
25.08.
2023
I. J. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze 260/2, w miejscowości Pułkownikowo, obręb Zielińsk, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 19.09.2023
GB.III.6743.2.
66.2023
28.08.
2023
Z. J. Budowa instalacji zbiornikowej z nazeimnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nstalacją gazową wewnątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 29 w miejscowości Kamieniec, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 20.09.2023
GB.III.6743.2.
67.2023
28.08.
2023
G. D. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową wewnątrz tego budynku, na działkach o numerach ewidencyjnych 592 i 664/11 w miejscowości Radziejów, ul. Norwida, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 30.08.2023
GB.III.6743.2.
68.2023
30.08.
2023
L. Sz. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1120 w miejscowości Radziejów, ul. Wyzwolenia, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 01.09.2023
GB.III.6743.2.
69.2023
31.08.
2023
K. N. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 901/2 położonej w miejscowości Radziejów, ul. Piastowska, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 01.09.2023
GB.III.6743.2.
70.2023
31.08.
2023
G. F. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 57/21 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 01.09.2023
GB.III.6743.2.
71.2023
31.08.
2023
R. P. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 57/38 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 01.09.2023
GB.III.6743.2.
72.2023
01.09.
2023
E. C. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 22/2 w miejscowości Szalonki, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 05.09.2023
GB.III.6743.2.
73.2023
12.09.
2023
J. W. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 57/42 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.09.2023
GB.III.6743.2.
74.2023
13.09.
2023
ENERGA OPERTAOR S.A. o/Toruń Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 867/1, 867/3, 867/4 w miejscowości Radziejów, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 09.10.2023
GB.III.6743.2.
75.2023
14.09.
2023
P. K. Budowa instalacji gazowo zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 101/1 w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 15.09.2023
GB.III.6743.2.
76.2023
15.09.
2023
A. K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 261 w miejscowości Radziejów, ul. Kasprowicza, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 29.09.2023
GB.III.6743.2.
77.2023
18.09.
2023
A. K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem o pojemności 2700 litrów dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 133/5 w miejscowości Pocierzyn, gm Osięciny   Sprzeciwu nie wniuesiono 11.10.2023
GB.III.6743.2.
78.2023
18.09.
2023
M. Sz. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działakch o numerach ewidencyjnych 75/1 i 82 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny   Sprzeciu nie wniesiono 10.10.2023
GB.III.6743.2.
79.2023
22.09.
2023
Izba Administracji Skarbowej w bydgoszczy Budowa instalacji gazowej oraz zmiany źródła ciepła do celów grzewczych budynku urzędu skarbowego w Radziejowie, na działce o numerze ewidencyjnym 777/1 w miejscowości Radziejów, ul. Rolnicza 6, gm.Miasto Radziejów   Sprzecwiu nie wniesiono 28.09.2023
GB.III.6743.2.
80.2023
25.09.
2023
M. i S. W. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrznej instalacji na działce o numerze ewidnecyjnym 239 w miejscowości Dębianki, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 18.10.2023
GB.III.6743.2.
81.2023
03.10.
2023
G. W. Budowa wewnętrznej instalacji gazu LPG zasilanej z baterii butli o pojemności 33 dm3 do budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 167/19 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia, gm Miasto Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 05.10.2023
GB.III.6743.2.
82.2023
06.10.
2023
J. Ł. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1191 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kujawska, gm. Miasto Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 30.10.2023
GB.III.6743.2.
83.2023
10.10.
2023
ENERGA Operator o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami na działkach o numerach ewidencyjnych 1/23, 2/39, 2/40, 2/44 w miejscowości Wincentowo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 03.11.2023
GB.III.6743.2.
84.2023

12.10.
2023

ENERGA Operator o/Toruń Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynku mieszkalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 218/6, 392/29, 392/15, 392/28, 218/12, 218/5 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.11.2023
GB.III.6743.2.
85.2023
13.10.
2023
B. Dz. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 271 w miejscowości Radziejów, ul. Zielona, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 17.10.2023
GB.III.6743.2.
86.2023
17.10.
2023
M. K. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem oraz instalacją gazową wewnątrz budynku mnieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 166 w mijescowości Wola Skarbkowa, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 10.11.2023
GB.III.6743.2.
87.2023
17.10.
2023
B. i K. K. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4/85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach o numerach ewidencyjnych 587/4, 587/5 w miejscowości Osięciny, ul. Wyszyńskiego, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 13.11.2023
GB.III.6743.2.
88.2023
18.10.
2023
J. W. Budowa instalacji wewnętrznej gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z odcinkiem instalacji po działce i montażem zbiornika naziemnego o pojemności 2,7 m3, na działce o numerze ewidencyjnym 64/2, w miejscowości Świerczynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 13.11.2023
GB.III.6743.2.
89.2023
18.10.
2023
J. U. Budowa instalacji wewnętrznej gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z odcinkiem instalacji po działce i montażem zbiornika naziemnego o pojemności 2,7 m3, na działce o numerze ewidencyjnym 73/1, w miejscowości Świerczynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 13.11.2023
GB.III.6743.2.
90.2023
20.10.
2023
A. i M. K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 174/1, w miejscowości Czamaninek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 03.11.2023
GB.III.6743.2.
91.2023
25.10.
2023
Wspólnota Mieszkaniowa "DWUNASTKA" Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce o numerze ewidencyjnym 872/4, w miejscowości Radziejów, ul. Wyzwolenia, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 20.11.2023
GB.III.6743.2.
92.2023
27.10.
2023
K. S. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2, wolnostojącego, typowego powtarzalnego "Czysta bryła wariant III" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach istniejącej działki, na działkach o numerach ewidencyjnych 12/1 i 13/1 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 14.11.2023
GB.III.6743.2.
93.2023
30.10.
2023
A. R. Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 44/4 w miejscowości Bartłomiejowice, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 27.11.2023
GB.III.6743.2.
94.2023
31.10.
2023
B. K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych 284 i 285 w miejscowości Radziejów, ul. Prusa, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 06.11.2023
GB.III.6743.2.
95.2023
31.10.
2023
K. Sz. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 285 w miejscowości Radziejów, ul. Prusa, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 06.11.2023
GB.III.6743.2.
96.2023
7.11.
2023
P. R. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej do budynku gospodarczego wraz z instalacją gazową wewnętrzną w tym budynku w celu ogrzewania budynku mieszkalnego, na działkach o numerach ewidencyjnych 255 i 256 w miejscowości Ruszki, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 09.11.2023
GB.III.6743.2.
97.2023
8.11.
2023
Gmina Osięciny Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej i ulicy Rataja, na działkach o numerach ewidencyjnych 120, 356/2, 356/3, 356/22, 196, 195, 379/2, 192, 191, 190, 189, 188, 194 w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 01.12.2023
GB.III.6743.2.
98.2023
8.11.
2023
Gmina Osięciny Budowa oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/2 i 33/2 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny Wycofano wniosek 04.12.2023  
GB.III.6743.2.
99.2023
9.11.
2023
M. A. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=2700 litrów do lokalu mieszkalnego numer 3 budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 220/1 w miejscowości Dobre, ul. Powstańców, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 01.12.2023
GB.III.6743.2.
100.2023
9.11.
2023
W. G. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 169/3 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kścielna, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 04.12.2023
GB.III.6743.2.
101.2023
14.11.
2023
Z. Ż. Budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700 litrów, wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce o numerze ewidencyjnym 140/8, w miejscowości Topólka, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 15.11.2023
GB.III.6743.2.
102.2023
29.11.
2023
W. W. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=4850 litrów, do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o numerach ewidencyjnych 71/12, 71/13 w miejscowości Niegibalice, gm. Bytoń.   Sprzeciwu nie wniesiono 11.12.2023
GB.III.6743.2.
103.2023
1.12.
2023
R. P. Dobudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmiana dachu na istniejącym budynku mieszkalnym na działce o numerze ewidencyjnym 141/1 w miejscowości Nasiłowo, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 28.12.2023
GB.III.6743.2.
104.2023
4.12.
2023
J. R. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 57/43 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 07.12.2023
GB.III.6743.2.
105.2023
4.12.
2023
P. K. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego w trakcie budowy wraz z instalacją gazową wewnętrzną w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 145/4 w miejscowości Byszewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.12.2023
GB.III.6743.2.
106.2023
4.12.
2023
Ł. P. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 91 w miejscowości Radziejów, ul. Brzeska, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 06.12.2023
GB.III.6743.2.
107.2023
5.12.
2023
Meritum P.H.P.H. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym na działce o numerze ewidencyjnym 767/17 w miejscowości Radziejów, ul. Rolnicza, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 03.01.2024
GB.III.6743.2.
108.2023
5.12.
2023
B. O. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w brule budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 150/3 w miejscowości Sierakowo, gm. Topólka   Sprzeciwe nie wniesniono 28.12.2023
GB.III.6743.2.
109.2023
6.12.
2023
J. S. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 767/18 w miejsowości Radziejów, ul. Rolnicza, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 03.01.2024
GB.III.6743.2.
110.2023
6.12.
2023
E. W. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej polegającej na zmianie konstrukcji dachu na działce o numerze ewidencyjnym 139/1 w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 29.12.2023
GB.III.6743.2.
111.2023
7.12.
2023
J. K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu płynnego propan dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 607 w miejscowości Radziejów, ul. E. Stachury, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 03.01.2024
GB.III.6743.2.
112.2023
8.12.
2023
M. S. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 57/32 w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 11.12.2023
GB.III.6743.2.
113.2023
8.12.
2023
J. K. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego w budowie oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 03.01.2024
GB.III.6743.2.
114.2023
18.12.
2023
J. D. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnatrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 237/4 w miejscowości Paniewo, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.01.2024
GB.III.6743.2.
115.2023
19.12.
2023
Ł. E. Budowa wewnętrznej instalacji gazu propanowego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 311/1 w miejscowości Kozjaty, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 10.01.2024
GB.III.6743.2.
116.2023
27.12.
2023
P. T. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemości 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 846 w miejscowości Osięciny, ul. Sucharskiego, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 19.01.2024

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1977
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-13 11:14:22