Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2021
11.01.
2021
Polska Spółka Gazownictwa Bydgoszcz Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 90 na działce o numerze ewidencyjnym 580 ul. Wyzwolenia, ul. Strażacka w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 3.02.2021
GB.III.6743.2.
2.2021
19.01.
2021
A. G. i J.J. Wewnętrzna isntalacja gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 884 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 11.02.2021

GB.III.6743.2.
3.2021

1.02.
2021
A.S. Wewnętrzna instalacja gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na ul. Żytniej 24 na działce o numerze ewidencyjnym 113 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 4.02.2021

GB.III.6743.2.
4.2021

2.02.
2021
Powiat Radziejowski PCPR Podłączenie budynku użyteczności publicznej do sieci gazowej na ul. Rolniczej  na działce o numerze ewidencyjnym 778/1 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 25.02.2021

GB.III.6743.2.
5.2021

4.02.
2021
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Budowa linii kabowej oświetlenia drogowego o napięciu 0,4 kV na ul. Sportowej w miejscowości Osieciny na działkach o numerach ewidencyjnych 585/29, 585/30, 621/1   Sprzeciwu nie wniesiono 26.02.2021

GB.III.6743.2.
6.2021

15.02.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół dziełek rekreacyjnych z obw. 500 zasilanego ze stacji transformatorowej "Połajewo 8" na działkach o numerach ewidencyjnych: 388/49, 388/50, 388/57, 388/58, 388/64, 388/65, 388/66, 388/68, 388/70, 388/72, 388/73, 388/78, 388/79, 388/84, 388/85, 388/94, 388/96, 388/97, 388/98, 388/99, 388/100, 337/23 w obrębie Połajewo, miejscowość Połajewo gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 10.03.2021

GB.III.6743.2.
7.2021

22.02.
2021
T.F. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 93/2 w miejscowości Kamieniec gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 17.03.2021

GB.III.6743.2.
8.2021

24.02.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Przebudowa linii kablowej nn 0,4 kV dla rozwiązania kolizji z planowaną przebudową ulicy Smołowej w miejscowości Piotrków Kujawski na działkach o numerach ewidencyjnych 977, 980 obręb 0001 Piotrków Kujawski, 496/9, 496/10 obręb 0032 Wójcin gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 19.03.2021

GB.III.6743.2.
9.2021

18.03.
2021

K.S.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości Kamieniec gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono
12.04.2021

GB.III.6743.2.
10.2021

18.03.
2021
E.G. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 119/3 w miejscowości Jerzyce gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 12.04.2021

GB.III.6743.2.
11.2021

22.03.
2021
A.T. Budynek mieszkalny na działkach o numereach ewidencyjnych 51/5 oraz 51/3 w miejscowości Znaniewo gmina Topólka  

Sprzeciwu nie wniesiono 14.04.2021

GB.III.6743.2.
12.2021

30.03.
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Bydgoszcz Sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63 na działkach o numerach ewidencyjnych 702, 701/20, 701/14, 729/21 ul. Szpitalna, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 22.04.2021

GB.III.6743.2.
13.2021

31.03.
2021
Suszarnia warzyw i ziół Sp. z o.o. Płowce Przyłącze SN - linia kablowa SN ze stacją transformatorową SN/nn dla potrzeb zasilania suszarni ziół na działce o numerze ewidencyjnym 181/2 położonej w miejscowości Płowce II, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 23.04.2021

GB.III.6743.2.
14.2021

09.04.
2021
W.J. Wewnętrzna instalacja gazu z kotłem CO w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 162 w miejscowości Topólka, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 04.05.2021

GB.III.6743.2.
15.2021

20.04.
2021
E. i P. G. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem naziemnym do obsługi budynku przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania w części na pomieszczenia mieszkalne w cześci na garaż w miejscowości Pilichowo gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 12.05.2021

GB.III.6743.2.
16.2021

22.04.
2021
D. i M.W. Wewnętrzna instalacja gazowa gazu ziemnego niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnycm 49/2 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 17.05.2021

GB.III.6743.2.
17.2021

27.04.
2021
P.W.S. Auto Łukasz Pawłowski Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i budynku usługowym wraz z przyłączami gazowymi do tych budynków na działce o numerze ewidencyjnym 91 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 19.05.2021

GB.III.6743.2.
18.2021

28.04.
2021
G. K. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 202 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 20.05.2021

GB.III.6743.2.
19.2021

04.05.
2021
ENERGA Operator S.A. Toruń Budowa odcinka linii kablowej nn 0,4 kV na działce o numerze ewidencyjnym 368/32 w celu zasilenia w energię elektryczną obiektów rekreacji indywidualnej położonych na działkach o numerach ewidencyjnych 368/10, 368/12, 368/13, 368/15 z przebiegem przez działkę o numerze 368/32 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 27.05.2021

GB.III.6743.2.
20.2021

05.05.
2021
ENERGA Operator S.A. Toruń Budowa odcinka linii kablowej nn 0,4 kV wraz z łączami kablowymi do zasilania budynków mieszskalnych i rekreacji indywidualnej na działkach ewidencyjnych 114/13, 114/15, 114/9, 114/16, 114/8, 114/10 z przebiegem przez działki o numerach 114/7, 114/16, 114/9, 114/12, 114/17 w miejscowości Trojaczek, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 28.05.2021

GB.III.6743.2.
21.2021

07.05.
2021
K.W. Nadbudwa i zmiana konstukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 197/13 w miejscowości Byczyna, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 31.05.2021

GB.III.6743.2.
22.2021

10.05.
2021
J.P. Wewnętrzna instalacja gazowa - gaz ziemny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 473 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 02.06.2021

GB.III.6743.2.
23.2021

10.05.
2021
S.J. i I.J. Wewnętrzna instalacja gazowa - gaz ziemny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 793 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 02.06.2021

GB.III.6743.2.
24.2021

12.05.
2021
W.M. i E.S. Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działakch o numerach ewidencyjnych 762/1, 762/2 w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 07.06.2021

GB.III.6743.2.
25.2021

12.05.
2021
E. Ś. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 3/1 w miejscowości Zielińsk, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 04.06.2021

GB.III.6743.2.
26.2021

14.05.
2021
K. K. i K.O. Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz dobudowa garażu na działkach o numerach ewidencyjnych 161/2, 161/7, 161/8 w miejscowości Orle, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 07.06.2021

GB.III.6743.2.
27.2021

27.05.
2021
J.K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działceo numerze ewdiencyjnym 169/1 w miejscowości Pilichowo gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 21.06.2021

GB.III.6743.2.
28.2021

28.05.
2021
ENERGA Oparator S.A. Toruń Rozbudowa sieci kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną domków letniskowych na działkach o numerach ewidencyjnych 334/8, 334/9, 388/6, 388/7, 388/8, z przebiegiem przez działki 334/8, 334/10,  388/6, 388/7, 388/8, 388/9, w miejscowości połajewo gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 21.06.2021

GB.III.6743.2.
29.2021

31.05.
2021
R.B. Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 354/13, 361/22, 354/10, 354/11, 354/12 w miejscowości Połajewo gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 23.06.2021

GB.III.6743.2.
30.2021

01.06.
2021
K.K. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudową o komin zewnętrzny na działce o numerze ewidencyjnym 922 na ulicy Słonecznej w miejscowości Radziejów  

.Sprzeciwu nie wniesiono 07.06.2021

GB.III.6743.2.
31.2021

11.06.
2021
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Budowa sieci tłoczone wody surowej od studi głębinowej zlokalizowanej na terenie stadionu miejskiego do stacji uzdatniania wody na działkach o numerach ewidencyjnych 221/2, 452, 978, 1013, 1014/1, 997/1, 998/1, 1015/1, 1016/1, 1016/2 i 1059 w miejscowości Piotrków Kujawski  

Sprzeciwu nie wniesiono 05.07.2021

GB.III.6743.2.
32.2021

14.06.
2021
ENERGA OPERATOR S.A Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem do działki 153/1 w miejscowości Wymysłowo Stawiska gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.07.2021

GB.III.6743.2.
33.2021

16.06.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa linii kablowej nN 0,4 kV dla zasilenia energią elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 265/12, 165/8, 165/3, 165/2, 265/1 i 265/5 w miejscowości Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 09.07.2021

GB.III.6743.2.
34.2021

24.06.
2021
M.W.M i M.M. Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego nc w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1054/1 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 20.07.2021

GB.III.6743.2.
35.2021

24.06.
2021
J.M Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego nc w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1035 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 19.07.2021

GB.III.6743.2.
36.2021

28.06.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Sieć kablowa nN 0,4 kV w celu zasilenia przyczep kempingowych na działce o numerze ewidencyjnym 7/6 oraz domków letniskowych na działkach o numerach ewidencyjnych 7/4 i 7/5 z przebiegiem przez działki o numerach ewidencyjnych 7/4, 7/5, 7/6, 7/10, 9 w miejscowości Orle gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 20.07.2021

GB.III.6743.2.
37.2021

01.07.
2021
D.W Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle na działce o numerze ewidencyjnym 288/10 w miejscowości Smarglin, gmina Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 26.07.2021

GB.III.6743.2.
38.2021

02.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 135/13, 135/14, 135/15 w miejscowości Stefanowo, gmina Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 28.07.2021

GB.III.6743.2.
39.2021

02.07.
2021

ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczem do działki budowlanej o numerze ewidencyjnym 342/13 w miejscowości Połajewo, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 28.07.2021

GB.III.6743.2.
40.2021

02.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 150/9, 150/11, 150/3, 150/4, 150/12, 150/13 (przewidziana rezerwa) w miejscowości Stefanowo, gmina Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 28.07.2021

GB.III.6743.2.
41.2021

13.07.
2021
M.S. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 937 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 14.07.2021

GB.III.6743.2.
42.2021

20.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa lini kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną budynków jednorodzinnych mieszkalnych na działkach u numerach ewidencyjnych 33/5, 1366 i 33/19 w miejscowości Radziejów, ul. Fryderyka Chopina.   Sprzeciwu nie wniesiono 11.08.2021

GB.III.6743.2.
43.2021

22.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilania działek o numerach ewidencyjnych 356/7, 356/18, 356/19 w miejscowości Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 12.08.2021

GB.III.6743.2.
44.2021

22.07.
2021
J.W.  Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym pojemności 2700 litrów na gaz płynny do budynku mieszkalnego oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym na działce o numerze ewidencyjnym 275/2 w miejscowości Biskupice gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 11.08.2021

GB.III.6743.2.
45.2021

23.07.
2021
N.K. i K.K. Budowa instalacji zbiornikowej LPG z podziemnym zbiornikiem V2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budnyku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 1483/4 w miejscowości Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 26.07.2021

GB.III.6743.2.
46.2021

26.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A o/Toruń Rozbudowa sieci energetycznej - zabudowa rozdzielnicy kablowej KRSN-00/3R-NH2/2R zabudowa pięciu szafek pomiarowych P2-Rs/LZV/LZR/F oraz ułożenie kabla energetycznego YAKXS 4*120 mm2 o łącznej długości 426 metrów na działkach o numerach ewidencyjnych 5/4, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/10, 98/11, 98/12, 189/25, 189/26 w miejscowości miłachówek gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.08.2021

GB.III.6743.2.
47.2021

26.07.
2021
W.W. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową dachu na istniejącym budynku na działce 40/3 w miejscowości Chalno gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 19.08.2021

GB.III.6743.2.
48.2021

26.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. o/Toruń Sieć kablowa nn 0,4 kV w celu zasilenia działek 75/1, 75/2, 75/3, 75/5, 75/6 w miejscowości Kamieńczyk gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.08.2021

GB.III.6743.2.
49.2021

28.07.
2021
D.Ś. Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym18 w miejscowości Kamieńczyk gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 20.08.2021

GB.III.6743.2.
50.2021

05.08.
2021
J.W. Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym na działce o numerze ewidencyjnym 39/4 w miejscowości Chalno gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 27.08.2021

GB.III.6743.2.
51.2021

11.08.
2021
M.Cz. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1427 ul. Poduchowna w miejscowości Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 03.09.2021

GB.III.6743.2.
52.2021

12.08.
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłacza gazowego na działkach o numerach ewidencyjnych 1373, 1361/1, 1361/2, 1379/1 przy ulicy Józefa Górczyńskiego w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 06.09.2021

GB.III.6743.2.
53.2021

13.08.
2021
A. O. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 21/46 w miejscowości Wincentowo gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.09.2021

GB.III.6743.2.
54.2021

17.08.
2021
T. B. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 71 w miejscowości Byczyna gmina Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 19.08.2021

GB.III.6743.2.
55.2021

17.08.
2021
P. Ś. i E. Z. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1702/5 w miejscowości Piotrków Kujawski gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 19.08.2021

GB.III.6743.2.
56.2021

19.08.
2021
ENERGA Operator S.A. Oddział w Toruniu Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach o numerach ewidencyjnych 337/30, 388/11, 388/18, 388/19, 388/20, 388/21, 388/22, 388/24, 388/26, 388/28, 388/29, 388/34, 388/36, 388/37, 388/38, 388/40, 388/56, 388/74, 388/76, 388/82, 388/86, 388/90, 388/91, 388/93, 388/102 w miejscowości Połajewo gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 9.09.2021

GB.III.6743.2.
57.2021

26.08.
2021
B.S. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 808/2 w miejscowości Radziejów ul. 1-go Maja 1, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 30.08.2021

GB.III.6743.2.
58.2021

31.08.
2021
ENERGA Operator S.A. Oddział w Toruniu Budowa sieci kablowej w celu zasilenia altany ogrodowej na działce o numerze ewidencyjnym 12/12 oraz przyczepy campingowej na działce o numerze ewidencyjnym 12/10 w miejscowości Przewóz, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 16.09.2021

GB.III.6743.2.
59.2021

06.09.
2021
P. M. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie budowy na działce o nuemrze ewidencyjnym 112/4 w miejscowości Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 17.09.2021

GB.III.6743.2.
60.2021

15.09.
2021
E. M. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budyku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1274 w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Mostowa 8  

Sprzeciwu nie wniesiono .17.09.2021

GB.III.6743.2.
61.2021

15.09.
2021
M. CH. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący na działce o numerze 182/13 w miejscowości Orle gmina Topólka   Wycofanie wniosku 24.10.2021

GB.III.6743.2.
62.2021

15.09.
2021
P. G. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 5/154 w miejscowości Głuszynek gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 11.10.2021

GB.III.6743.2.
63.2021

15.09.
2021

J. G. Budowa odcinka siei wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 154, 172/8, 172/10, 172/11, 175/4, 175/3, 175/2, 175/5, 258, 257/14, 257/13, 257/12, 257/17, 257/4, 257/3, 257/8, 257/9, 257/10 w miejscowości Bieganowo gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 08.10.2021

GB.III.6743.2.
64.2021

15.09.
2021
M. P. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 114/15 w miejscowości Trojaczek gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 11.10.2021

GB.III.6743.2.
65.2021

15.09.
2021
M. P. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 114/10 w miejscowości Trojaczek gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 11.10.2021

GB.III.6743.2.
66.2021

15.09.
2021
N. i R. W. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 180/2 w miejscowości Borucin gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 8.10.2021

GB.III.6743.2.
67.2021

17.09.
2021
D. S. Nadbudowa budynku na działce o numerze ewidencyjnym 161/1 w miejscowości Holendry Bytońskie gmina Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 12.10.2021

GB.III.6743.2.
68.2021

20.09.
2021
K. R. Cz. Wewnętrza instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 20/10 ulica Poznańska miejscowość Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 5.10.2021

Gb.III.6743.2.
69.2021

20.09.
2021
W. K. Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 131 w miejscowości Sadłużek gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 13.10.2021

GB.III.6743.2.
70.2021

01.10.
2021

ENERGA Operator Sieć kablowa nn 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 177/7, 177/12 w miejscowości Wymysłowo Stawiska gmina Piotrków w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach o numerach ewidencyjnych 176/6 oraz 176/7 oraz budynku gospodarczego na działce o nuemrze ewidencyjnym 176/4 w obrębie ewidencyjnym Wymysłowo Stawiska gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 25.10.2021

GB.III.6743.2.
71.2021

04.10.
2021

D. C. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 934 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 06.10.2021

GB.III.6743.2.
72.2021

05.10.
2021

A. K. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej sieci gazu płynnego z lokalizacją zbiornika i przyłączem do istniejącego budynku jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 95/7 w miejscowości Rybiny gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.10.2021

GB.III.6743.2.
73.2021

11.10.
2021

M. K.  Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działakch o numerach ewidencyjnych 309/4 i 309/6 w miejscowości Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 12.10.2021

GB.III.6743.2.
74.2021

18.10.
2021

A. S. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=4850l wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 40/2 w miejscowości Chalno Parcele gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.11.2021

GB.III.6743.2.
75.2021

19.10.
2021

E. P. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce 668/2 w miejscowości Piotrków Kujawski, ulica 1-go Maja, gm. Piotrków Kujawski   Sprzecwiu nie wniesiono 25.10.2021

GB.III.6743.2.
76.2021

21.10.
2021

DMD-BIS Sp. z o.o. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa zalicznikowych przyłączy kablowych SN i nn na działkach o numerach ewidencyjnych 1018/16, 1018/21 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa, gm. Piotrków Kujawski.   Sprzeciwu nie wniesiono 05.11.2021

GB.III.6743.2.
77.2021

21.10.
2021

ENERGA OPERATOR S.A. o/Toruń Przebudowa odcinka istniejącego przyłacza kablowego SN do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zborowiec 6 (obca) T961731 na działce o numerze ewidencyjnym 1018/16 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 05.11.2021

GB.III.6743.2.
78.2021

21.10.
2021

Gmina Dobre Przebudowa sieci wodociągowej DN 160 mm w ramach zadania "Przebudowa sieci wodociągowej w Dobrem" na działce o numerze ewidencyjnym 44/3 w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 15.11.2021

GB.III.6743.2.
79.2021

22.10.
2021

G. K. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego i wewnętrzna instalacja gazu dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 20 w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 15.11.2021

GB.III.6743.2.
80.2021

27.10.
2021

G. S. Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilonej gazem płynnym na działce o numerze ewidencyjnym 186 w miejscowości Dobre, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 19.11.2021

GB.III.6743.2.
81.2021

28.10.
2021

Gmina Topólka Przebudowa drogi gminnej osiedlowej numer 180839C Dębianki - Czamaninek na odcinkach: od km 0+000 do km 0+178, od km 0+000 do km 0+162, od km 0+000 do km 0+114, od km 0+000 do km 0+204 wraz z budową kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, w tym z budową zbiornika na wodę i odtworzeniem rowu na terenie działek o numerach ewidencyjnych 314, 322/2, 331/1, 351/1, 347, 352/1, 329 w miejscowości Czamaninek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 22.11.2021

GB.III.6743.2.
82.2021

10.11.
2021

Gmina Dobre Budowa sieci wodociągowej dn 225 mm w ramach zadania "Przebudowa sieci wodociągowej w Dobrem" na działce o numerze ewidencyjnym 439 w miejscowości Dobre, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 06.12.2021

GB.III.6743.2.
83.2021

15.11
2021

D. N. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 499 w miejscowości Radziejów, ul. Kilińskiego, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 17.11.2021

GB.III.6743.2.
84.2021

15.11.
2021

E. K. i J. K. Przebudowa otworu okiennego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 776, w miejscowości Osięciny, ul. Skarbka, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 17.11.2021

GB.III.6743.2.
85.2021

17.11.
2021

ENERGA Operator Toruń o/Radziejów Sieć kablowa nn 0,4 kV w celu zasilenia działek o numerach ewidencyjnych 87/65, 87/78, 87/64 położonych w obrębie ewidencyjnym Wincentowo oraz na działakch o numerach ewidencyjnych 87/63, 87/69, 87/78, 88, 89, 91/40, 91/42 w obrębie ewidencyjnym Wincentowo, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 13.12.2021

GB.III.6743.2.
86.2021

17.11.
2021

A. K. Wewnętrzna instalacja gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, lokal mieszkalny na piętrze, na działce o numerze ewidencyjnym 502 w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.12.2021

GB.III.6743.2.
87.2021

18.11.
2021

R. S. Wewnętrzna instalacja gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, lokal mieszkalny na parterze, na działce o numerze ewidencyjnym 502 w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.12.2021

GB.III.6743.2.
88.2021

18.11.
2021

A. G. i M. G. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie budowy na działce o numerze ewidencyjnym 496/10 w miejscowości Wójcin, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 22.11.2021

GB.III.6743.2.
89.2021

19.11.
2021

M. Z. i P. J. Z. Budowa instalacji zbiornikowej LPG z  podziemnym zbiornikiem v2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku usługowym na działce o nuemrze ewidencyjnym 425 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 10.12.2021

GB.III.6743.2.
90.2021

22.11.
2021

R. M. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 578/5, w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 25.11.2021

GB.III.6743.2.
91.2021

29.11.
2021

J. B. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nuemrze ewidencyjnym 307/2 w miejscowości Radziejów, ul. Objezdna, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 01.12.2021

GB.III.6743.2.
92.2021

01.12.
2021

ENERGA Operator S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami kablowymi nn na działce o numerze ewidencyjnym 55/37 w miejscowości Radziejów, ul. Komunalna, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 23.12.2021

GB.III.6743.2.
93.2021

01.12.
2021

ENERGA Operator S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami kablowymi nn na działkach o numerach ewidencyjnych 268/19, 268/20, 268/21 w miejscowości Wymysłowo Stawiska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 23.12.2021

GB.III.6743.2.
94.2021

03.12.
2021

D. K. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 592/1 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 08.12.2021

GB.III.6743.2.
95.2021

06.12.
2021

P. D. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 208/1 w miejscowości Radziejów, ul. Zielona, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 10.12.2021

GB.III.6743.2.
96.2021

13.12.
2021

E. P. Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach o numerach ewidencyjnych 60/1 i 60/2 w miejscowości Radziejów, ul. Objezdna, gm .Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 5.01.2022

GB.III.6743.2.
97.2021

14.12.
2021

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną działek rekreacyjnych na działkach o numerach ewidencyjnych 146/31, 146/32, 146/33, 146/35, 146/37, 146/38, 146/39 w miejscowości Stefanowo, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 5.01.2022

GB.III.6743.2.
98.2021

20.12.
2021

J. W. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach o numerach ewidencyjnych 519 i 520 w miejscowości Radziejów, ul. Kruszwicka, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 12.01.2022

GB.III.6743.2.
99.2021

20.12.
2021

M. Ł. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 306 w miejscowości Radziejów, ul. Dolna, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 12.01.2022

GB.III.6743.2.
100.2021

20.12.
2021

ENERGA Operator S.A. o/Toruń

Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem do działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 154/85, 154/86 (rezerwa), 154/87, 154/88, 154/92 (rezerwa), 154/93 w miejscowości Stefanowo, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 13.01.2022

GB.III.6743.2.
101.2021

23.12.
2021

Gmina Dobre

Oświetlenie ulic w miejscowości Dobre, ul. Powstańców, ul. Działkowa, ul. Rolnicza, ul. Bartłomieja Nowaka, ul. Kwiatowa, ul. Mickiewicza, ul. Leśna, ul. Gagarina, ul. Matejki na działkach o numerach ewidencyjnych 339, 315, 295, 267, 340, 252, 341, 217, 222, 221/10, 218, 159/3, 44/3 w miejscowości Dobre, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 09.06.2022

GB.III.6743.2.
102.2021

23.12.
2021

Gmina Dobre

Oświetlenie drogi gminnej na działakch o numerach ewidencyjnych 162, 62/3 w miejscowości Bronisław, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 17.01.2022

GB.III.6743.2.
103.2021

27.12.
2021

Ł. W.

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=4,85m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 65/1 w miejscowości Orle, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 18.01.2022

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2021-01-13
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2021-01-13 09:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 11:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7368
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-20 11:38:24