Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Petycje

Treść strony

Petycja 11

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-02
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-10 08:04

Petycja 10

 • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-08-02 11:41

Petycja 9

 • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2019-07-11
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-08-02 11:40

Sprawozdanie z petycji za rok 2018

  • autor informacji: Katarzyna Tomczak
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-26 10:48

Petycja 8

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-07
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-12 07:41
  • autor informacji: Starosta Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2019-06-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-25 15:23

Petycja 7

  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-03 08:26
  • autor informacji: Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie Sylwia Kubiak
   data wytworzenia: 2019-01-02
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-12 10:55

Petycja 6

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-17 15:40

Petycja 5

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-17 15:39

Petycja 4

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-17 15:37

Petycja 3

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-16 13:44

Petycja 2

 • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-12 13:31

Odpowiedź na petycję nr 1

 • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-04-13 08:58

Petycja 1

 • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-03-20
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-03-20 12:00

PETYCJE

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym lub podmiotu trzeciego, ale tylko za jego zgodą.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję można złożyć w formie listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycję w formie listownej można:

 - przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

- złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

- wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:

* Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

* wiadomość e-mail na adres: powiat@radziejow.pl.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać również imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,

- oznaczenie adresata petycji

- określenie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie składana jest petycja.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 899
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-10 08:04

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3406414
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 13:33

Stopka strony