Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja - nieodpłatna pomoc prawna

W dniu 30.12.2021 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA TELEFONICZNIE POD NUMEREM 691 047 482 (w godzinach 16.00-20.00)

drukuj (Informacja - nieodpłatna pomoc prawna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-29 09:31

Informacja - nieodpłatna pomoc prawna

W dniu 29.12.2021 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA TELEFONICZNIE POD NUMEREM 604 482 302 (w godzinach 7.30-11.30)

drukuj (Informacja - nieodpłatna pomoc prawna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-28 08:20

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

drukuj (Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-18 11:50

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na "Realizaję zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

drukuj (Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na "Realizaję zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-01 12:20

Informacja - nieodpłatna pomoc prawna w gminach Powiatu Radziejowskiego

Nieodpłatana pomoc prawna w gminach powiatu Radziejowskiego w dniach od 29 marca 2021 roku do 7 maja 2021 roku będzie udzialana pod numerami telefonów:

Bytoń - 698983789

Dobre - 781450145

Topólka - 697896880

Piotrków Kujawski - 698983789

Osięciny - 608749512

drukuj (Informacja - nieodpłatna pomoc prawna w gminach Powiatu Radziejowskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-26 12:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 10:22

Informacja - zmiana udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Radziejowie

W dniach 29.04-7.05.2021r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA

TELEFONICZNIE POD NUMERAMI

 

drukuj (Informacja - zmiana udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Radziejowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-26 12:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 10:21

Informacja

Badeusz Józef  604 482 302 adw.jbadeusz@pl. 

Kaźmierczak Agnieszka 691 047 482 kazmierczak.kancelaria@gmail.com

Pietrzak Arkadiusz 608 749 512 ( mediator ) - kancelaria@adwokatpietrzak.eu

Wawrzonkowska Oliwia 793 667 900- oliwia.wawrzonkowska.kancelaria@op.pl

Wielkanowski Paweł  603 321 225 ( mediator ) wielkanowskip@gmail.com

Woźniak Bożena  502 743 313 wozniak12@interia.pl

Śmigielski Krzysztof 508 187 856 – smigielskikrzysztof@o2.pl

Informacja

Adwokat , radca prawny - Brusy

 

Zbonikowska Marta –  698 983 789 ( Bytoń , Piotrków Kuj )

Robiński Radosław - Dobre

Walczak Edyta – 697 896 880 ( Topólka )

Pietrzak Arkadiusz – 608 749 512 ( Osięciny )

Terminarz

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Starostwie Powiatowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie w godzinach:

 • poniedziałek od godz. 730 do 1130
 • wtorek od godz. 1600 do 2000
 • środa od godz. 730 do godz. 1130
 • czwartek od godz. 1600 do godz. 2000
 • piątek od godz. 1600 do godz. 2000

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w urzędach gmin w powiecie radziejowskim przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

 • poniedziałek - Bytoń - od godz. 800 do 1200 – radca prawny
 •  wtorek - Dobre - od godz. 1000 do 1400 – radca prawny
 • środa - Topólka - od godz. 730 do godz. 1130 – radca prawny
 • czwartek - Piotrków Kujawski - od godz. 800 do godz. 1200  (Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim) – radca prawny
 • czwartek - Osięciny - od godz. 1500 do godz. 1900 – adwokat

drukuj (Terminarz)

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż informację dotyczącą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w punkcie przy ulicy Kościuszki 58 w Radziejowie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie pod numerem telefonu: 54-285-30-18,54-285-35-53 lub 538366974 w godzinach świadczenia Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w danym dniu.

Informacja

Informuje się, iż ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) w art. 20 pkt. 1 wprowadziła od 1 stycznia 2017 roku uprawnienie dla kobiet w ciąży do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Informacja

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a w przypadku spraw karnych – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,

4) pomoc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo - administracyjne,

5) pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2) posiada Kartę Dużej Rodziny;

3) uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;

6) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach określonych wyżej wymienioną ustawą.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

drukuj (Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Nowak
  data wytworzenia: 2021-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 08:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 08:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7463
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-29 09:33:54