Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja

Radziejów, dnia 25.03.2020 r.

 

O.T.II.613.5.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 461 położonej przy ul. Kościuszki 20/22 w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-25 14:25

Informacja

Radziejów, dnia 12.03.2020 r.

O.T.I.6233.3.2014.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 12.03.2020 r. na wniosek PRASMET BIS sp. jawna M. Granczewski, J. Margulski, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.3.2014 z dnia 03.03.2014 r. – zezwolenia na zbieranie odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-12 13:37

Informacja

Radziejów, dnia 12.03.2020 r.

O.T.I.6233.4.2014.2017.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 12.03.2020 r. na wniosek PRASMET BIS sp. jawna M. Granczewski, J. Margulski, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.4.2014 z dnia 04.03.2014 r. – zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-12 11:32

Informacja

Radziejów, dnia 05.03.2020 r.

O.T.I.6233.8.2016.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 05.03.2020 r. na wniosek Firmy Handlowo-Usługowej „FROST” Dariusz Kurkiewicz, Skibin 26A, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.8.2016 z dnia 08.08.2016 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-03-05
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-05 11:57

Informacja

Radziejów, dnia 03.03.2020 r.

O.T.I.6222.1.2014.2020

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.03.2020 r. na wniosek Proszkowni Mleka Sp. z o. o., ul. Dworcowa 28, 88 – 230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6222.1.2014 z dnia 15.01.2015 r. – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania – obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej – ponad 200 ton mleka na dobę.  

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Starosta Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-03 09:04

Informacja

Radziejów, dnia 25.02.2020 r.

O.T.I.6233.9.2015.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 25.02.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego AG – PLAST Agnieszka Ogrodowska, ul. Fabryczna 9, 88 – 210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.9.2015 z dnia 10.09.2015 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-26 12:48

Informacja

Radziejów, dnia 18.02.2020 r.

O.T.I.6233.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 18.02.2020 r. na wniosek Transport Ciężarowy Skup i Sprzedaż Edward Bartczak, Koszczały 32, 88 - 210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki numer 136/1, obręb Koszczały, gmina Dobre.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Z up. Starosty Grzegorz Piasecki
  data wytworzenia: 2020-02-18
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-20 14:34

Informacja

Radziejów, dnia 20.02.2020 r.

O.T.II.613.5.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-20 08:24

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Starosta Radziejowski

Ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż łącznie dwóch nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych
w Radziejowie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 1314/1  o pow. 0.4549 ha, na karcie mapy nr 24, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00034745/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nr 1314/2 o pow. 0.3409 ha, na karcie mapy nr 24, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00032324/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza za działkę nr 1314/1 i działkę nr 1314/2 łącznie wynosi  –
284 800 zł netto, tj. dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych.

Dla działki nr 1314/1 – cena wywoławcza - 149 100 zł netto

Dla działki nr 1314/2 – cena wywoławcza - 135 700 zł netto

Wadium w kwocie 28 480 zł, tj. dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych (10% ceny wywoławczej netto).

Na działce nr 1314/1 została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz firmy Radziejów Wind Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i polega na prawie przeprowadzenia linii kablowej podziemnej, składającej się z wiązki kabli, kabla sterowniczego, światłowodu telekomunikacyjnego i wszelkich innych, a także na prawie eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji i remontów, budowy i rozbudowy, usuwania awarii, wymiany urządzeń w całości lub w części linii kablowej podziemnej oraz na prawie wstępu i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac.

Działka nr 1314/1 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej istnieje poprzez działkę nr 1314/2.

Działka nr 1314/2 jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Działka ta posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy nabywcą nieruchomości rolnej mniejszej niż 1 ha nie jest rolnik indywidualny, to zgodnie z art. 3 ust. 4 sporządza się warunkową umowę sprzedaży.
W przypadku nie wykonania prawa pierwokupu sporządza się drugą umowę przeniesienia własności nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 17 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 17, w sali posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 13 marca 2020 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie,

Nr konta: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Osięcinach: 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080.

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 (parter budynku) oraz opublikowane na w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Bliższe dane o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pok. 323 lub telefonicznie pod nr tel. (054) 285 35 53, wew. 217.

drukuj (I Przetarg Ustny Nieograniczony)

 • autor informacji: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-13 12:57

Informacja

Radziejów, dnia 12.02.2020 r.

O.T.II.613.4.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Bytoń, 88-231 Bytoń

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Świerk pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 12/13, położonej w miejscowości Nowy Dwór, gm. Bytoń.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-12 10:49

Informacja

Radziejów, dnia 10.02.2020 r.

O.T.I.6233.17.2013.2014.2018.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 10.02.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.17.2013 z dnia 11.12.2013 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie firmy w miejscowości Radziejów, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-10 08:54

Informacja

Radziejów, dnia 10.02.2020 r.

O.T.I.6233.25.2014.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 10.02.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.25.2014 z dnia 11.12.2014 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i czasowego składowania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie firmy w miejscowości Radziejów, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-10 08:52

Informacja - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że w dniach od 6 lutego 2020 r. przez 21 dni, tj. do 27 lutego 2020 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym  213/1 o pow. 0.0962 ha  położonej w obrębie Dobre I jednostka ewidencyjna Dobre przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Dobre na  realizację celu publicznego związanego z urządzaniem dróg publicznych - utrzymaniem ciągu komunikacyjnego.  

drukuj (Informacja - wykaz)

 • autor informacji: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-06 08:04

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. poszukuje spadkobierców zm. Krystyny Sierakowskiej ur. 05.07.1930 r., córki Walentego, zmarłej dnia 02.01.2020 r., przebywającej w tut. DPS w latach 19.01.1996 r. do 02.01.2020 r. Po zmarłej pozostał spadek, warunkiem otrzymania, którego jest przedłożenie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej.

Spadkobierców prosimy o niezwłoczny kontakt na adres: DPS, 88-230 Piotrków Kuj. ul. Poznańska 98, tel. 54/2654025.

drukuj (Ogłoszenie)

 • autor informacji: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2020-02-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 08:40

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku

drukuj (Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku)

 • autor informacji: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-29 14:05

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie)

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-29 08:27

Informacja

Radziejów, dnia 28.01.2020 r.

 

O.T.II.613.3.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Olsza czarna – 8 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 388/100, położonej w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Z up. Starosty mgr Grzegorz Piasecki Wicestarosta
  data wytworzenia: 2020-01-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-01-28 11:40

Informacja

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 2 szt., znajdujące się na działkach o nr ewid. 116, 7/2, położonych  w miejscowości Zagorzyce, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 11:40

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

drukuj (Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego)

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-21 09:24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania)

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 14:46

Informacja

Radziejów, dnia 14.01.2020 r.

 

O.T.II.613.1.2020

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała – 10 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-01-14 12:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. )

STAROSTA RADZIEJOWSKI

zawiadamia,

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie ENERGA – OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, w imieniu której na mocy udzielonego pełnomocnictwa działa P. Arkadiusz Rorat – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne TELTOR – POL PÓŁNOC S.A, w Gdańsku, zezwolenia na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 141 o powierzchni 6.8700 ha, oraz działka 75 o powierzchni 0.7700 ha położone w miejscowości Miłachówek, gmina Topólka, których stan prawny jest nieuregulowany.   

Postępowanie  zostaje wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 1.10.2019 r., w imieniu i na rzecz której w niniejszym postępowaniu na podstawie udzielonego  pełnomocnictwa działa  Pan Arkadiusz Rorat.

W ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłachówek,  gm. Topólka, jako własność dla przedmiotowej działki nr  141 i 75 - wpisany jest Dariusz Dębowy.

Stosownie do przepisu art. 113 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami „ Przez nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów  albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”.

Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej „ Gazecie Pomorskiej” – w dniu 5.11.2019 r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tych nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7, art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie  7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w przedmiotowej sprawie w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w pokoju nr 323.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

 • autor informacji: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-08 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 262
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-25 14:25

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3669955
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-26 12:15

Stopka strony