Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon zwyczajny1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 38 położonej przy ul. Polnej w m. Radziejów;
 2. Grab pospolity – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 168/2 położonej przy ul. Polnej w m. Radziejów;
 3. Jesion wyniosły – 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 168/2  położonej przy ul. Polnej w m. Radziejów;
 4. Wierzba płacząca – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 848/3 położonej przy ul. 1-go Maja w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-22 07:40

Informacja

Radziejów, dnia 8.09.2020 r.

O.T.II.613.26.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.09.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 427/1, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-09-08 12:28

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.09.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 7 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 897, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-04 14:03

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-31 14:11

Informacja

Radziejów, dnia 27.08.2020 r.

O.T.I.6222.1.2014.2020

 

INFORMACJA

 

           Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.08.2020 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6222.1.2014 z dnia 15.01.2015 r. – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania – obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej – ponad 200 ton mleka na dobę.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 28 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz uzyskać wyjaśnienia. Miejscem zapoznania się z przedmiotową decyzją jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak, Starosta Radziejowski
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-08-27 10:11

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.08.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów,
 2. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów,
 3. Wierzba krucha – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów,
 4. Jesion wyniosły – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów,
 5. Jesion wyniosły ( krzew ) – 4,0 m2, znajdujący się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów,
 6. Wierzba krucha ( krzew ) – 6 m2, znajdująca się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-06 14:16

Informacja

Radziejów, dnia 27.07.2020 r.

O.T.II.613.23.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Lipa drobnolistna – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 55/33 położonej przy ul. Brzeskiej w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-07-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-07-27 14:02

Informacja

Radziejów, dnia 23.07.2020 r.

O.T.II.613.22.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Morwa biała – 11 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo,
 2. Brzoza brodawkowata – 8 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo,
 3. Jesion wyniosły – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo,                   
 4. Dąb szypułkowy – 4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo                    

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-07-23
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-07-23 10:38

Informacja

Radziejów, dnia 14.07.2020 r.

O.T.I.6222.1.2014.2020

 

INFORMACJA

 

           Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.07.2020 r. zakończyło się postępowanie dotyczące zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6222.1.2014 z dnia 15.01.2015 r. – pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania – obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej – ponad 200 ton mleka na dobę.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty mgr Grzegorz Piasecki Wicestarosta
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-07-14 13:38

Informacja

Radziejów, dnia 8.07.2020 r.

O.T.II.613.20.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon zwyczajny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 1197/4 położonej przy ul. Szkolnej 2/6 w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-07-08 11:47

Informacja

Radziejów, dnia 8.07.2020 r.

O.T.II.613.21.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Lipa drobnolistna – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1098 położonej przy ul. Piaskowej w m. Radziejów;
 2. Wierzba mandżurska – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 1098 położonej przy ul. Piaskowej w m. Radziejów;
 3. Klon zwyczajny – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 1215 położonej przy ul. Okrzei w m. Radziejów;
 4. Jarząb pospolity – 2 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 1215 położonej przy ul. Okrzei w m. Radziejów;
 5. Jesion zwyczajny – 4 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 1215 położonej przy ul. Okrzei w m. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-07-08 11:41

Informacja

Radziejów, dnia 8.07.2020 r.

O.T.II.613.19.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 86, położonej w miejscowości Szostka, gm. Radziejów,

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-07-08 10:55

Informacja dla rolników - ubój na użytek własny

drukuj (Informacja dla rolników - ubój na użytek własny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Główny Inspektorat Weterynarii
  data wytworzenia: 2020-07-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-07 08:40

Informacja dla rolników - rzeźnia rolnicza

drukuj (Informacja dla rolników - rzeźnia rolnicza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Główny Inspektorat Weterynarii
  data wytworzenia: 2020-07-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-07 08:39

Wykaz lokalu użytkowego do wynajęcia

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 01.07.2020 r. przez 21 dni tj. do 21.07.2020 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół RCKU w Przemystce wykaz lokalu użytkowego do wynajęcia na okres 5 lat, o pow. 7,74 m2, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. Lokal znajduje się na parterze w budynku internatu na działce o numerze ewidencyjnym 112/48 o pow. 2,6383 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00022904/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W/w lokal jest własnością Powiatu Radziejowskiego, jest w trwałym zarządzie ZSRCKU w Przemystce.

drukuj (Wykaz lokalu użytkowego do wynajęcia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor RCKU Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 14:40

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że w dniach od 1 lipca 2020 r. przez 21 dni, tj. do 22 lipca 2020 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym  21/2 o pow. 0.2700 ha  położonej w obrębie Dobre I jednostka ewidencyjna Dobre przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Dobre na  realizację celu publicznego związanego z urządzaniem dróg publicznych.

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 07:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 07:14

Informacja

Radziejów, dnia 17.06.2020 r.

O.T.II.613.18.2020

INFORMACJA

 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 222, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre I, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-06-17 15:10

Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

drukuj (Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-17 09:50

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W RADZIEJOWIE

OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W RADZIEJOWIE

 

   W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie Starosta Radziejowski ogłasza nabór na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, która działać będzie w okresie kadencji 2020-2024.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) o powołanie w skład powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
 2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy;

Starosta może powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta Radziejowski pisemnie zwrócił się do podmiotów określonych treścią ustawy z prośbą o zgłoszenie przedstawicieli – kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów w Sekretariacie z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na druku zgłoszenia - do pobrania.

Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys zawodowy kandydata wraz z informacjami potwierdzającymi osiągnięcia i doświadczenia kandydata w zakresie rynku pracy.

Organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy oraz społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze do zgłoszenia powinny dołączyć – Statut organizacji oraz wypis z KRS.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy decyzja o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie należy do wyłącznej kompetencji Starosty Radziejowskiego. Starosta poinformuje organy i organizacje w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń o terminie posiedzenia inauguracyjnego.

 

 

                                                                                              Starosta Radziejowski

                                                                                                Jarosław Kołtuniak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-06-09 13:04

Informacja

Radziejów, dnia 8.06.2020 r.

O.T.II.613.17.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Lipa drobnolistna – 6 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 278/3, położonej w obrębie geodezyjnym Bronisław, gmina Dobre,
 2.  Robinia akacjowa – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 278/3, położonej w obrębie geodezyjnym Bronisław, gmina Dobre,
 3. Kasztanowiec zwyczajny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 278/3, położonej w obrębie geodezyjnym Bronisław, gmina Dobre,
 4. Jarząb pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 278/3, położonej w obrębie geodezyjnym Bronisław, gmina Dobre,
 5. Modrzew europejski – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 278/3, położonej w obrębie geodezyjnym Bronisław, gmina Dobre,
 6. Jesion wyniosły – 3 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 231, położonej w obrębie geodezyjnym Krzywosądz, gmina Dobre,
 7. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 71/4, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre I, gmina Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-06-08 12:07

Informacja

Radziejów, dnia 4.06.2020 r.

O.T.II.613.16.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion – 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 779/1 położonej przy ul. Rolniczej w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-06-04 14:14

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-02 10:09

Informacja

Radziejów, dnia 27.05.2020 r.

O.T.II.613.14.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.05.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Brzoza brodawkowata – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 33/20 położonej przy ul. Fryderyka Chopina w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-05-28 10:28

Informacja

Radziejów, dnia 21.05.2020 r.

O.T.I.6233.31.2014.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 21.05.2020 r. na wniosek P.H.U. EKO-DAR Dariusz Szmydt, Szostka 48, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.31.2014 z dnia 08.01.2015 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-05-21 09:26

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-05-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-19 11:59

Informacja

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tj.), w załączeniu zamieszcza Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 12 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 mających na celu ustalenie przebiegu granic działek 144 poł. w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Piotrków Kujawski z działkami sąsiednimi 142/3, 143, 145, 158.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Wicestarosta mgr Grzegorz Piasecki
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-18 13:44

Informacja

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tj.), w załączeniu zamieszcza Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 12 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 mających na celu ustalenie przebiegu granic działek 164, 167, 176, 177 poł. w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Piotrków Kujawski z działkami sąsiednimi 5, 15, 158, 163, 165, 166, 169.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Wicestarosta mgr Grzegorz Piasecki
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-18 13:36

Informacja

Radziejów, dnia 18.05.2020 r.

O.T.II.613.13.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.05.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Lipa drobnolistna – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 272/2, położonej w miejscowości Płowce, gm. Radziejów,
 2. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 272/2, położonej w miejscowości Płowce, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-05-18 09:41

Informacja

Radziejów, dnia 12.05.2020 r.

O.T.II.613.12.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.05.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Bytoń, 88-231 Bytoń

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Klon zwyczajny – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 1, położonej w miejscowości Morzyce, gm. Bytoń.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-05-12 10:37

Informacja

Radziejów, dnia 07.05.2020 r.

O.T.I.6233.1.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 07.05.2020 r. na wniosek Transport – Handel – Usługi Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88 – 210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.             

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski          i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-05-07 08:49

Informacja

Radziejów, dnia 24.04.2020 r.

O.T.I.6233.13.2015.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 24.04.2020 r. na wniosek TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88 – 210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.13.2015 z dnia 16.11.2015 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-04-24
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-04-24 09:43

Informacja

Radziejów, dnia 23.04.2020 r.

O.T.I.6233.1.2015.2018.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 23.04.2020 r. na wniosek ALPOL Jakub Michalak, Zborowiec 6, 88 – 230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.1.2015 z dnia 09.02.2015 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-04-23 08:50

Informacja

Starosta Radziejowski informuje, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z art. 15j. opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy opłaty o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodaje się, że opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-04-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-06 09:52

Informacja

Radziejów, dnia 31.03.2020 r.

O.T.II.613.10.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk pospolity – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid.197/18, położonej w obrębie geodezyjnym Byczyna, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-31 12:49

Informacja

Radziejów, dnia 31.03.2020 r.

O.T.II.613.9.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 264, położonej w obrębie geodezyjnym Dęby, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-31 12:19

Informacja

Radziejów, dnia 31.03.2020 r.

O.T.II.613.8.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 4/2, położonej w obrębie geodezyjnym Czołpin, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-31 12:18

Informacja

Radziejów, dnia 31.03.2020 r.

O.T.II.613.7.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk pospolity – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 26, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre I, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-31 12:06

Informacja

Radziejów, dnia 25.03.2020 r.

 

O.T.II.613.5.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 461 położonej przy ul. Kościuszki 20/22 w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-25 14:25

Informacja

Radziejów, dnia 12.03.2020 r.

O.T.I.6233.3.2014.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 12.03.2020 r. na wniosek PRASMET BIS sp. jawna M. Granczewski, J. Margulski, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.3.2014 z dnia 03.03.2014 r. – zezwolenia na zbieranie odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-12 13:37

Informacja

Radziejów, dnia 12.03.2020 r.

O.T.I.6233.4.2014.2017.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 12.03.2020 r. na wniosek PRASMET BIS sp. jawna M. Granczewski, J. Margulski, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.4.2014 z dnia 04.03.2014 r. – zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-12 11:32

Informacja

Radziejów, dnia 05.03.2020 r.

O.T.I.6233.8.2016.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 05.03.2020 r. na wniosek Firmy Handlowo-Usługowej „FROST” Dariusz Kurkiewicz, Skibin 26A, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.8.2016 z dnia 08.08.2016 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-03-05
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-05 11:57

Informacja

Radziejów, dnia 03.03.2020 r.

O.T.I.6222.1.2014.2020

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.03.2020 r. na wniosek Proszkowni Mleka Sp. z o. o., ul. Dworcowa 28, 88 – 230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6222.1.2014 z dnia 15.01.2015 r. – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania – obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej – ponad 200 ton mleka na dobę.  

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-03-03 09:04

Informacja

Radziejów, dnia 25.02.2020 r.

O.T.I.6233.9.2015.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 25.02.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego AG – PLAST Agnieszka Ogrodowska, ul. Fabryczna 9, 88 – 210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.9.2015 z dnia 10.09.2015 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-26 12:48

Informacja

Radziejów, dnia 18.02.2020 r.

O.T.I.6233.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 18.02.2020 r. na wniosek Transport Ciężarowy Skup i Sprzedaż Edward Bartczak, Koszczały 32, 88 - 210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki numer 136/1, obręb Koszczały, gmina Dobre.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Grzegorz Piasecki
  data wytworzenia: 2020-02-18
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-20 14:34

Informacja

Radziejów, dnia 20.02.2020 r.

O.T.II.613.5.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-20 08:24

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Starosta Radziejowski

Ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż łącznie dwóch nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych
w Radziejowie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 1314/1  o pow. 0.4549 ha, na karcie mapy nr 24, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00034745/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nr 1314/2 o pow. 0.3409 ha, na karcie mapy nr 24, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00032324/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza za działkę nr 1314/1 i działkę nr 1314/2 łącznie wynosi  –
284 800 zł netto, tj. dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych.

Dla działki nr 1314/1 – cena wywoławcza - 149 100 zł netto

Dla działki nr 1314/2 – cena wywoławcza - 135 700 zł netto

Wadium w kwocie 28 480 zł, tj. dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych (10% ceny wywoławczej netto).

Na działce nr 1314/1 została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz firmy Radziejów Wind Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i polega na prawie przeprowadzenia linii kablowej podziemnej, składającej się z wiązki kabli, kabla sterowniczego, światłowodu telekomunikacyjnego i wszelkich innych, a także na prawie eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji i remontów, budowy i rozbudowy, usuwania awarii, wymiany urządzeń w całości lub w części linii kablowej podziemnej oraz na prawie wstępu i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac.

Działka nr 1314/1 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej istnieje poprzez działkę nr 1314/2.

Działka nr 1314/2 jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Działka ta posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku gdy nabywcą nieruchomości rolnej mniejszej niż 1 ha nie jest rolnik indywidualny, to zgodnie z art. 3 ust. 4 sporządza się warunkową umowę sprzedaży.
W przypadku nie wykonania prawa pierwokupu sporządza się drugą umowę przeniesienia własności nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 17 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 17, w sali posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 13 marca 2020 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie,

Nr konta: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Osięcinach: 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080.

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 (parter budynku) oraz opublikowane na w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Bliższe dane o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pok. 323 lub telefonicznie pod nr tel. (054) 285 35 53, wew. 217.

drukuj (I Przetarg Ustny Nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-13 12:57

Informacja

Radziejów, dnia 12.02.2020 r.

O.T.II.613.4.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Bytoń, 88-231 Bytoń

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Świerk pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 12/13, położonej w miejscowości Nowy Dwór, gm. Bytoń.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-12 10:49

Informacja

Radziejów, dnia 10.02.2020 r.

O.T.I.6233.17.2013.2014.2018.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 10.02.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.17.2013 z dnia 11.12.2013 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie firmy w miejscowości Radziejów, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-10 08:54

Informacja

Radziejów, dnia 10.02.2020 r.

O.T.I.6233.25.2014.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 10.02.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.25.2014 z dnia 11.12.2014 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i czasowego składowania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie firmy w miejscowości Radziejów, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-02-10 08:52

Informacja - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że w dniach od 6 lutego 2020 r. przez 21 dni, tj. do 27 lutego 2020 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym  213/1 o pow. 0.0962 ha  położonej w obrębie Dobre I jednostka ewidencyjna Dobre przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Dobre na  realizację celu publicznego związanego z urządzaniem dróg publicznych - utrzymaniem ciągu komunikacyjnego.  

drukuj (Informacja - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-06 08:04

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. poszukuje spadkobierców zm. Krystyny Sierakowskiej ur. 05.07.1930 r., córki Walentego, zmarłej dnia 02.01.2020 r., przebywającej w tut. DPS w latach 19.01.1996 r. do 02.01.2020 r. Po zmarłej pozostał spadek, warunkiem otrzymania, którego jest przedłożenie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej.

Spadkobierców prosimy o niezwłoczny kontakt na adres: DPS, 88-230 Piotrków Kuj. ul. Poznańska 98, tel. 54/2654025.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2020-02-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 08:40

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku

drukuj (Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-29 14:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-31 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-18 10:46

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie)

 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-29 08:27

Informacja

Radziejów, dnia 28.01.2020 r.

 

O.T.II.613.3.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Olsza czarna – 8 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 388/100, położonej w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty mgr Grzegorz Piasecki Wicestarosta
  data wytworzenia: 2020-01-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-01-28 11:40

Informacja

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 2 szt., znajdujące się na działkach o nr ewid. 116, 7/2, położonych  w miejscowości Zagorzyce, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 11:40

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

drukuj (Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego)

 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-21 09:24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 14:46

Informacja

Radziejów, dnia 14.01.2020 r.

 

O.T.II.613.1.2020

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała – 10 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-01-14 12:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. )

STAROSTA RADZIEJOWSKI

zawiadamia,

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie ENERGA – OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, w imieniu której na mocy udzielonego pełnomocnictwa działa P. Arkadiusz Rorat – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne TELTOR – POL PÓŁNOC S.A, w Gdańsku, zezwolenia na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 141 o powierzchni 6.8700 ha, oraz działka 75 o powierzchni 0.7700 ha położone w miejscowości Miłachówek, gmina Topólka, których stan prawny jest nieuregulowany.   

Postępowanie  zostaje wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 1.10.2019 r., w imieniu i na rzecz której w niniejszym postępowaniu na podstawie udzielonego  pełnomocnictwa działa  Pan Arkadiusz Rorat.

W ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłachówek,  gm. Topólka, jako własność dla przedmiotowej działki nr  141 i 75 - wpisany jest Dariusz Dębowy.

Stosownie do przepisu art. 113 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami „ Przez nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów  albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”.

Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej „ Gazecie Pomorskiej” – w dniu 5.11.2019 r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tych nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7, art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie  7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w przedmiotowej sprawie w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w pokoju nr 323.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-08 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 834
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-22 07:40