Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

 1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17 marca 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, sala konferencyjna.
 2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych, położonych w Radziejowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 1314/1 o pow. 0.4549 ha, na karcie mapy nr 24, objęta księgą wieczystą numer WL1R/00034745/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nr 1314/2 o pow. 0.3409 ha, na karcie mapy nr 24, objęta księgą wieczystą numer WL1R/00032324/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Na przetarg zgłosił się jeden oferent i jeden oferent został dopuszczony do przetargu.
 4. Cena wywoławcza łącznie dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych wyniosła – 284 800,00 zł netto.
 5. Dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane nr 1314/1 i 1314/2 sprzedane zostały za kwotę – 287 650,00 zł netto.Łączna kwota sprzedaży wyniosła 353 809,50 zł brutto (w tym podatek VAT 23% w kwocie 66 159,50 zł).
 1. Wyżej opisane nieruchomości gruntowe niezabudowane sprzedane zostały Panu Markowi Wojciechowi Granczewskiemu.

drukuj (Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-18 13:17

Informacja

Radziejów, dnia 9.02.2021 r.

O.T.II.613.3.2021

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 81, położonej w miejscowości Gradowo gm. Piotrków Kujawski,
 1. Lipa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 81, położonej w miejscowości Gradowo gm. Piotrków Kujawski,
 1. Sosna – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 397, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Zielona.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-02-09 11:17

Informacja

Radziejów, dnia 30.12.2020 r.

O.T.II.613.38.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 4/4, położonej w miejscowości Dębołęka gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-12-30 11:15

Informacja

Radziejów, dnia 29.12.2020 r.

O.T.II.613.37.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba krucha7 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 164/2 położonej w m. Osięciny;
 2. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 164/2 położonej w m. Osięciny;
 3. Topola czarna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 164/2 położonej w m. Osięciny.

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-12-29 10:47

Informacja

Radziejów, dnia 29.12.2020 r.

O.T.II.613.36.2020

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk pospolity – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-12-29 09:01

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

Informacja

Radziejów, dnia 23.12.2020 r.

O.T.II.613.35.2020

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon jesionolistny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 52/2, położonej w miejscowości Skibin, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-12-23
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-12-23 08:51

Informacja

Starosta Radziejowski działając na podstawie paragrafu 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 tj.) przesyła informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 12 stycznia 2020 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki 86/7 poł. w obrębie ewidencyjnym Pocierzyn gm. Osięciny z działkami sąsiednimi 88 poł. Pocierzyn, dz. 32/2, 35 poł. Sęczkowo celem wywieszenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-21 07:55

Obwieszczenie Wody Polskie