Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 18.02.2013 r. po złożeniu wniosku przez „IRENA” Firma Produkcyjno-Handlowa Paulina Jankowska, Karolina Jankowska-Łukasiewicz ul. Koszykowa 2, 88-230 Piotrków Kuj. NIP: 8891186765, REGON 910267693 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, sortowania i przetwarzania odpadów polimerowych, pochodzących ze zbiórki selektywnej, wykorzystanych do przetworzenia na nowy produkt – regranulat przez „IRENA” Firma Produkcyjno-Handlowa Paulina Jankowska, Karolina Jankowska-Łukasiewicz ul. Koszykowa 2, 88-230 Piotrków Kujawski.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-18 13:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-18 13:59

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.02.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-14 11:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-14 11:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-02-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-02-14 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-14 11:11

Informacja o decyzji 229/2012/2013

Decyzja 229/2012/2013 z dnia 04.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowych EW – 2, EW – 3 i EW -  4 na działkach nr 1/6, 3/4 i 1/2 w Płowkach, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.

drukuj (Informacja o decyzji 229/2012/2013)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-11 12:50

Informacja o decyzji 235/2012/2013

Decyzja 235/2012/2013 z dnia 04.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowych EW - 11 i EW – 12 na działkach nr 82 i 77/1 w Płowkach, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.

drukuj (Informacja o decyzji 235/2012/2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-11
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-11 12:49

Informacja o decyzji 230/2012/2013

Decyzja 230/2012/2013 z dnia 04.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowej EW – 5 na działce nr 41/4 w Płowkach, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.

drukuj (Informacja o decyzji 230/2012/2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-11
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-11 12:47

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.02.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-02-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-07 10:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-02-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-02-07 10:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-07 10:06

Informacja o decyzji 234/2012/2013

Decyzja 234/2012/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowych EW - 13 i EW – 14 na działkach nr 21/1 i 22/1 w Broniewku, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.


 

drukuj (Informacja o decyzji 234/2012/2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-05
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-05 15:04

Informacja o decyzji 256/2012/2013

Decyzja 256/2012/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowych EW - 17 i EW – 18 na działkach nr 86/1 i 86/3 w Broniewie, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.

drukuj (Informacja o decyzji 256/2012/2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-05
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-05 15:03

Informacja o decyzji 232/2012/2013

Decyzja 232/2012/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowych EW - 8 i EW – 9 na działce nr 88/2 w Płowkach, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.

drukuj (Informacja o decyzji 232/2012/2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-05
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-05 15:02

Informacja o decyzji 255/2012/2013

Decyzja 255/2012/2013 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowych EW - 15 i EW – 16 na działce nr 212 w Bieganowie, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.
 

drukuj (Informacja o decyzji 255/2012/2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-05
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-05 15:01

Informacja o decyzji 231/2012/2013

Decyzja 231/2012/2013 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowych EW – 6 i EW – 7 na działce nr 87 w Płowki, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.


 

drukuj (Informacja o decyzji 231/2012/2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-05
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-05 14:57

Informacja o decyzji 236/2012/2013

Decyzja 236/2012/2013 z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowej EW – 1 na działce nr 1/5 w Płowkach, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.

drukuj (Informacja o decyzji 236/2012/2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-05
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-05 14:55

Informacja o decyzji 206/2012

Decyzja 206/2012 z dnia 13.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę: elektrowni wiatrowej EW – 21 na działce nr 107/38 w Broniewku, gmina Radziejów z wniosku SPARINVEST AKTIENGESELLSCHAFT WOHLENHAUSER STR. 35 31608 MARKLOHE NIEMCY.

drukuj (Informacja o decyzji 206/2012)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Olkiewicz
  data wytworzenia: 2013-02-05
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-05 14:53

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 04 lutego 2013 roku przez 21 dni, tj. do 25 lutego 2013 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 oraz w siedzibie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Radziejów oznaczonych nr ewid.: 1515/2 o pow. 2,5536 ha, 691/5 o pow. 0,4330 ha, 691/6 o pow. 1,1748 ha, 691/10 o pow. 0,5576 ha, 691/24 o pow. 8,6544 ha, 691/26 o pow. 0,9808 ha, 691/28 o pow. 2,4756 ha, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2013-02-01
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-02-01 11:32

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 23.01.2013 r. po złożeniu wniosku do Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek przez Starostę Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim , oraz wyznaczenie przez SKO we Włocławku  Starosty Powiatu Radziejowskiego jako organu właściwego do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-01-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-24 09:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-01-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-24 09:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-24 09:44

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 22.01.2013 r. po złożeniu wniosku przez Grupę TOM – DREW Sp. z o.o. Dobre ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i recyklingu odpadów drewnianych wykorzystywanych do przetworzenia na nowy produkt przez firmę Grupa TOM – DREW Sp. z o.o. Dobre ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-01-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-24 09:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-01-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-24 09:45

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.01.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-01-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-21 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-21 11:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2013-01-17
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-01-21 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2013-01-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-21 11:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-21 11:40

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.01.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-15 10:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-01-15 10:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-15 10:05

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41527
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-11 12:50:31