Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2022
21.01.
2022
ENERGA Operator S.A. o/Toruń Sieć elektroenergetyczna - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, dla zasilania budynków mieszkalnych i domu letniskowego na działkach o numerach ewidencyjnych 42/4, 42/5, 42/6 w miejscowości Chalno gm. Topólka. Obręb Chalno dz. nr.: 45/2, 45/1, 93/1, 44/5, 42/3, 42/7, 42/6, 42/5, 42/4.   Sprzeciwu nie wniesiono 15.02.2022
GB.III.6743.2.
2.2022
24.01.
2022
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastowskiej i Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim na działkach o numerach ewidencyjnych 1410, 1324, 1323/2, 1679, 1681 w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 15.02.2022
GB.III.6743.2.
3.2022
31.01
2022

ENERGA Operator S.A.o/Toruń

Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami do działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 116/14, 116/16, 116/17, 116/21 (rezerwa) w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka na działakch o numerach ewidencyjnych 116/9, 116/22, 116/14, 116/16, 116/17, 116/21 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 02.02.2022
GB.III.6743.2.
4.2022
03.02.
2022
ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami nN do działek o numerach ewidencyjnych 262/28, 262/29, 262/32, 262/36, 262/37, 262/38, 262/39 w miejscowości Dąbrówka gm. Bytoń na działkach o numerach ewidenycjnych: 262/28, 262/29, 262/5, 262/2, 260, 110/3, 262/32, 262/33, 262/35, 262/36, 262/37, 262/38, 262/39 w miejscowości Dąbrókwa gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 03.03.2022
GB.III.6743.2.
5.2022

08.02.
2022

D. L.i B. L. Budowa instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynu mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 161/1 w miejscowości Sadłużek gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 02.03.2022
GB.III.6743.2.
6.2022

15.02.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Przebudowa linii napowietrznej nN + budowa przyłącza kablowego nN do działki 23/2 + budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN + demontaż odcinka linii napowietrznej nN na działkach o numerach ewidencyjnych 9, 12, 20, 19/1, 24, 23/2, 23/1, 26, 25, 27/1, 27/5, 27/4, 28, 14, 254/4, 31, 30/25 w miejscowości Czołowo oraz na działce o numerze ewidencyjnym 38 w miejscowości Broniewek gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2022
GB.III.6743.2.
7.2022

21.02.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek budowlanych w miejscowości Trojaczek gm. Piotrków Kujawski na działkach o numerach ewidencyjnych 113/7, 61, 108/4.   Sprzeciwu nie wniesiono 16.03.2022
GB.III.6743.2.
8.2022

25.02.
2022

M.G.SZ. Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego v=2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 182/5 w miejscowości Orle gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesion 21.03.2022
GB.III.6743.2.
9.2022

28.02.
2022

C. W. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nuemrze ewidencyjnym 597/3  w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 23.03.2022
GB.III.6743.2.
10.2022

28.02.
2022

E. M. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=2700 l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidenycjnym 501 w miejscowości Osięciny ul. Traugutta, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 23.03.2022
GB.III.6743.2.
11.2022

02.03.
2022

S. SZ. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 3/1 w miejscowości Kaspral gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 04.03.2022
GB.III.6743.2.
12.2022

03.03.
2022

D. K. Budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 46 w miejscowości Borek gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.03.2022
GB.III.6743.2.
13.2022

03.03.
2022

A. O. M. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=2700 l. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 171/1 w miejscowości Osięciny, ul. Kilińskiego, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 28.03.2022
GB.III.6743.2.
14.2022

04.03.
2022

K.G. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą, w tym ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambem szczelnym) na działce o numerze ewidnecyjnym 16/1 w miejscowości Borek gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.03.2022
GB.III.6743.2.
15.2022

04.03.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków letniskowych na terenie działek 97/7, 97/9, 97/10 z przebiegiem przez działki 5/4, 97/9, 97/10, 97/11, 97/13, 189/25 na działkach o numerach ewidencyjnych 5/4, 97/9, 97/10, 97/11, 97/13, 189/25 w miejscowości Miłachówek gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.03.2022
GB.III.6743.2.
16.2022

04.03.
2022

J.A. i Cz.A. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie budowy na działkach o numerach ewidencyjnych 117/2, 118/2 w miejscowości Malina gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2022
GB.III.6743.2.
17.2022

04.03.
2022

J.A. i Cz.A. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie budowy na działkach o numerach ewidencyjnych 117/2, 118/2 w miejscowości Malina gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2022
GB.III.6743.2.
18.2022

04.03.
2022

J.A. i Cz.A. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 119/5 w miejscowości Malina gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2022
GB.III.6743.2.
19.2022

10.03.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia domku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 146/46 na działakch o numerach ewidencyjnych 146/40, 146/45, 146/46, 146/47, 146/48, 146/55 w miejscowości Stefanowo gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 04.04.2022
GB.III.6743.2.
20.2022

11.03.
2022

M. W. - P. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych 582/5 oraz 582/7 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 04.04.2022
GB.III.6743.2.
21.2022

15.03.
2022

K. D. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą w tym przydomową oczyszczalnią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 76/2 w miejscowości bielki, gm. Topólka Wniosek anulowano 17.03.2022  
GB.III.6743.2.
22.2022

25.03.
2022

D. Ch. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 196/4 w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 20.04.2022
GB.III.6743.2.
23.2022

08.04.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn - 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 524/12, 524/14, 524/17, 524/18, 524/19, 524/20, 524/21 w miejscowości Karolin gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 02.05.2022
GB.III.6743.2.
24.2022

19.04.
2022

E. B. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności v=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 8/1 w miejscowości Świątniki, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 12.05.2022
GB.III.6743.2.
25.2022

19.04.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek budowalnych nr. 176/2 i 176/6 na działakach o numerach ewidencyjnych 5/4, 176/7 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.05.2022
GB.III.6743.2.
26.2022

19.04.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do domków letniskowych na działkach o numerach ewidencyjnych 146/40 i 146/55 w miejscowości Stefanowo, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 12.05.2022
GB.III.6743.2.
27.2022

21.04.
2022

J. S. - K. Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 20/7, 20/8, 20/9 w miejscowości Kozjaty, gm. Topólka

Wniosek anulowano
25.04.2022

 
GB.III.6743.2.
28.2022

29.04.
2022

D. P. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności v=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku miszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 122/4 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 23.05.2022
GB.III.6743.2.
29.2022

29.04.
2022

Gmina Osięciny Budowa oświetlenia zewnętrznego miejsca wypoczynku na działce o numerze ewidencyjnym 87 w miejscowości Bartłomiejowice, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 24.05.2022
GB.III.6743.2.
30.2022

10.05.
2022

Gmina Osięciny Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 358/2, 359/13, 359/31 w miejscowości Osięciny przy ulicach Malinowej, Olchowej, Leśnej gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 03.06.2022
GB.III.6743.2.
31.2022

11.05.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 87/4, 87/10, 87/11, 87/19, 87/41, 87/63, 88, 89, 91/6, 91/22, 91/26, 91/31, 91/36, 91/37, 91/38, 91/39, 91/40, 91/41, 91/42, 91/43, 91/44, 91/45, 91/46, 91/47, 91/48, 91/49, 91/50, 92/58 w miejscowości Wincentowo gm. Piotrków Kujawskim   Sprzeciwu nie wniesiono 03.06.2022
GB.III.6743.2.
32.2022

26.05.
2022

J. S. K. Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 20/7, 20/8, 20/9 w miejscowości Kozjaty gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 30.05.2022
GB.III.6743.2.
33.2022

26.05.
2022

ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami do działek letniskowych nr 160/9, 160/10, 160/11, 160/12 na działkach o numerach ewidencyjnych 32, 160/13 w miejscowości Wymysłowo Stawiska gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 20.06.2022
GB.III.6743.2.
34.2022

27.05.
2022

ENERGA Operatot S.A. o/Toruń Budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV oraz szafek kablowo - pomiarowych na działkach o numerach ewidencyjnych 12/1, 14/1, 2 w miejscowości Świerz gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 20.06.2022
GB.III.6743.2.
35.2022

27.05.
2022

M. S. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 167 w miejscowości Budzisław gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 20.06.2022
GB.III.6743.2.
36.2022

30.05.
2022

J. K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą w tym przydomową oczyszczalnią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 224/1 obręb ewidencyjny Bielki w miejscowości Czamaninek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 22.06.2022
GB.III.6743.2.
37.2022

30.05.
2022

A. D. Budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 228/2 w miejscowości Torzewo, gm. Topólka Wniosek anulowano 01.06.2022  
GB.III.6743.2.
38.2022

02.06.
2022

D. P. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 814 w miejscowości Radziejów,
ul. I-go Maja, gm. Radziejów
  Sprzeciwu nie wniesiono 27.06.2022
GB.III.6743.2.
39.2022

03.06.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Przebudowa linii napowietrznej sn - 15 kV (usunięcie kolizji) z projektowaną farmą fotowoltaiczną na działce o numerze ewidencyjnym 107/7 w miejscowości Zborowiec, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 27.06.2022
GB.III.6743.2.
40.2022

06.06.
2022

K. D. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą, w tym przydomową oczyszczalnią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 76/2 w miejscowości Bielki, gm. Topólka.   Sprzeciwu nie wniesiono 29.06.2022

GB.III.6743.2.
41.2022

10.06
2022

D. K. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 557 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. 1-go Maja, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 04.07.2022

GB.III.6743.2.
42.2022

21.06.
2022

E. O. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1289 w miejscowości Radziejów, ul. Ogrodowa, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 21.06.2022

GB.III.6743.2.
43.2022

23.06.
2022

B. O. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=2700l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 237 w miejscowości Osięciny Probostwo, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 13.07.2022

GB.III.6743.2.
44.2022

27.06.
2022

A. I.

Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności v=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 254/13 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny

  Sprzeciwu nie wniesiono 20.07.2022

GB.III.6743.2.
45.2022

28.06.
2022

Gmina Osięciny Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami na działkach o numerach ewidencyjnych: 368/18 i 368/19 w miejscowości Osięciny gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 07.07.2022

GB.III.6743.2.
46.2022

29.06.
2022

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podduchownej i Gołębiej na działkach o numerach ewidencyjnych: 452, 1460, 1480/3, 1490/3, 1491, 1498, 1508, 1509, 1512, 1513, 1520, 1671, 1684, 1685, 1686, 1687 w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 22.07.2022

GB.III.6743.2.
47.2022

01.07.
2022

ENERGA Operator o/Toruń Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z szafkami pomiarowymi (zakres objęty DCP) oraz przebudowa linii napowietrznej nN na działkach o numerach ewidencyjnych: 51, 96, 30/2, 30/1, 14, 35, 16/2, 16/1, 49, 52, 53, 54 w miejscowości Zakręta, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 22.07.2022

GB.III.6743.2.
48.2022

04.07.
2022

J. O. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 92/1 w miejscowości Sierakowy, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 26.07.2022

GB.III.6743.2.
49.2022

06.07.
2022

Z. K. i C. K. Budowa budynku mieszkalnego z garażem w bryle budynku i niezbędną infrastrukturą techniczną w tym ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe na działce o numerze ewidencyjnym 90/4 w miejscowości Borek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 29.07.2022

GB.III.6743.2.
50.2022

08.07.
2022

M. J. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnątrz tego domu na działce o numerze ewidencyjnym 117/23 w miejscowości Topólka, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 01.08.2022

GB.III.6743.2.
51.2022

08.07.
2022

B. M. i J. M. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej wewnątrz tego domu na działce o numerze ewidencyjnym 23/3 w miejscowości Topólka, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 01.08.2022

GB.III.6743.2.
52.2022

15.07.
2022

J. Cz. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=4850 l. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 43 w miejscowości Żakowice, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 08.08.2022

GB.III.6743.2.
53.2022

15.07.
2022

Powiat Radziejowski Wewnętrzna instalacja gazowa z odcinkiem po działce na działce o numerze ewidencyjnym 1245 dla budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 17 w Radziejowie   Sprzeciwu nie wniesiono 21.07.2022

GB.III.6743.2.
54.2022

21.07.
2022

D. K. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 788 przy ulicy Brzeskiej w miejscowości Radziejów, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 16.08.2022

GB.III.6743.2.
55.2022

21.07.
2022

A. R. Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności v=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzna instalacja w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 26/4 w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 16.08.2022

GB.III.6743.2.
56.2022

26.07.
2022

M. D. Budowa budynku mieszkalnego wraz z neizbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 98/9 w miejscowości Głuszynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 22.08.2022

GB.III.6743.2.
57.2022

26.07.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce 206/5 przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV zasialanej ze stacji Kaczewo na działach o numerach ewidencyjnych 90/2, 123/3 obręb Kaczewo oraz 206/5, 206/11, 206/14 obręb Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 17.08.2022

GB.III.6743.2.
58.2022

28.07.
2022

I. R. i S. R. Budowa budynku mieszkalnego w ramach nowej zabudowy siedliskowej na działce o numerze ewidencyjnym 312/1 w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 22.08.2022

GB.III.6743.2.
59.2022

1.08.
2022

S. S. A. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 179 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Mostowa, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 24.08.2022

GB.III.6743.2.
60.2022

3.08.
2022

M. S.

Budowa budynku mieszkalnego do 70m2 z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe na działkach o numerach ewidencyjnych 32/2, 32/3 w miejscowości Sadłużek, gm. Topólka

Wniosek anulowano 04.08.2022  

GB.III.6743.2.
61.2022

5.08.
2022

ENERGA Operator S.A o/Toruń Budowa linii kablowej nn 0,4 kV rozwiązanie kolizji - przebudowa linii napowietrznej zasilanej ze stacji Połajewo 5 obwód 100 na działkach o numerach ewidencyjnych 258/1 i 267/2 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 08.08.2022

GB.III.6743.2.
62.2022

11.08.
2022

A. K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 178/4 w miejscowości Wymysłowo - Stawiska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 05.09.2022

GB.III.6743.2.
63.2022

12.08.
2022

S. i K. P. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej wewnątrz budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 98/3 w miejscowości Kamieniec, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 05.09.2022

GB.III.6743.2.
64.2022

19.08.
2022

Gmina Osięciny Budowa oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 445/10, 445/13, 457/3, 684/1, 685/1, 686/1 ul. Płowiecka w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono 12.09.2022

GB.III.6743.2.
65.2022

24.08.
2022

A.D. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 282/2 w miejscowości Torzewo, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 19.09.2022

GB.III.6743.2.
66.2022

24.08.
2022

M. Z. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym v=4,85 m3 i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku gospodarczym do obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działakch o numerach ewidencyjnych 277, 280/1, 517/2 w miejscowości Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 25.08.2022

GB.III.6743.2.
67.2022

24.08.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,04 kV w celu zasilenia działek 338/53, 338/63, na działakch o numerach ewidencyjnych 338/56, 338/57, 338/58, 338/62, 338/63 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 19.09.2022

GB.III.6743.2.
68.2022

24.08.
2022

A. i B. W. Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem v=2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 97 w miejscowości Dęby, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 19.09.2022

GB.III.6743.2.
69.2022

30.08.
2022

Wspólnota Mieszkaniowa "Nasz Dom" Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce o numerze ewidencyjnym 1236 w miejscowości Radziejów, ul. Szkolna   Sprzeciwu nie wniesiono 22.09.2022

GB.III.6743.2.
70.2022

30.08.
2022

W. L. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce o numerze ewidencyjnym 575/1 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia.   Sprzeciwu nie wniesiono 08.09.2022

GB.III.6743.2.
71.2022

31.08.
2022

Energa Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami nN na działkach o numerach ewidencyjnych 1007/9 i 1007/11 przy ulicy Smołowej, Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 26.09.2022

GB.III.6743.2.
72.2022

01.09.
2022

M. S. Budowa budynku mieszkalnego do 70m2 z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe na działkach o numerach ewidencyjnych 32/2 i 32/3 w miejscowości Sadłużek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 07.09.2022

GB.III.6743.2.
73.2022

09.09.
2022

J. Sz. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 590 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. 1-go Maja, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 3.10.2022

GB.III.6743.2.
74.2022

12.09.
2022

Ł. Ch. Budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 2700 l. i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym na działce o numerze ewidencyjnym 113/3 w miejscowości Wymysłowo - Stawiska, gm. Piotrków Kujawski.   Sprzeciwu nie wniesiono 5.10.2022

GB.III.6743.2.
75.2022

15.09.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami na działkach o numerach ewidencyjnych 224/26, 224/2, 224/19, 224/20, 224/21 w miejscowości Wymysłowo - Stawiska, gm. Piotrków Kujawski.   Sprzeciwu nie wniesiono 10.10.2022

GB.III.6743.2.
76.2022

22.09.
2022

K. G. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1297 w miejscowości Radziejów, ul. Kościuszki, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 17.10.2022

GB.III.6743.2.
77.2022

28.09.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami nN do działek o numerach ewidencyjnych 50/66, 50/65, 50/64, 50/63, 50/62 na działkach o numerach ewidencyjnych 50/66, 50/61, 48/68 w miejscowości Głuszynej, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 24.10.2022

GB.III.6743.2.
78.2022

04.10.
2022

ENERGA Operator S. A
o/Toruń

Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami nN do działek o numerach ewidencyjnych 176/14, 176/16, 176/17, 176/28, 176/29, 176/37 na działkach o numerach ewidencyjnych 142, 260, 176/38 w miejscowości Wymysłowo - Stawiska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 27.10.2022

GB.III.6743.2.
79.2022

04.10.
2022

ENERGA Operator S. A
o/Toruń
Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami nN do działek o numerach ewidencyjnych 91/20, 91/21, 91/1 na działkach o numerach ewidencyjnych 172/13, 1, 93, 91/1 w miejscowości Dębianki, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 27.10.2022

GB.III.6743.2.
80.2022

06.10.
2022

H. K. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 172 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Mostowa, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 31.10.2022

GB.III.6743.2.
81.2022

17.10.
2022

J. I. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności v=2,7 m3 wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzna instalacja w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 40 w miejscowości Żakowice, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 09.11.2022

GB.III.6743.2.
82.2022

17.10.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 21/102, 21/107, 21/121 w miejscowości Wincentowo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 09.11.2022

GB.III.6743.2.
83.2022

17.10.
2022

M. W. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem po działce na działce o numerze ewidencyjnym 1528 w miejscowości Radziejów, ul. Chopina, gm. Radziejów   Wniosek anulowano 19.10.2022

GB.III.6743.2.
84.2022

19.10.
2022

NOWYDOM Sp. j. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem po działce na działkach o numerach ewidencyjnych 1528/1, 1528/2, 1528/3, 1528/4, 1528/5, 1528/6, 1528/7 w miejscowości Radziejów, ul. Chopina, gm. Radziejów  

Sprzeciwu nie wniesiono 21.10.2022

GB.III.6743.2.
85.2022

03.11.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej Trojaczek 2 - obwód 01 na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/8 w miejscowości Trojaczek, gm. Piotrków Kujawski  

Sprzeciwu nie wniesiono 28.11.2022

GB.III.6743.2.
86.2022

07.11.
2022

Ł. G. Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 261/1 w miejscowości Paniewo, gm. Topólka  

Sprzeciwu nie wniesiono 30.11.2022

GB.III.6743.2.
87.2022

14.11.
2022

M. O. Instalacja gazowa zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją na działce o numerze ewidencyjnym 87/1 w miejscowości Sęczkowo, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono 09.12.2022

GB.III.6743.2.
88.2022

15.11.
2022

J. B. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 90/8 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka  

Wniesiono sprzeciw 05.12.2022

GB.III.6743.2.
89.2022

16.11.
2022

A. N. i S. N. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mmieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 262 w miejscowości Borucinek, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono 21.11.2022

GB.III.6743.2.
90.2022

23.11.
2022

ENERGA OPERATOR S.A. o/Toruń Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablową szafową naziemną oraz szafką pomiarową na działkach o numerach ewidencyjnych 23, 24/3, 58/2, 59 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka  

Sprzeciwu nie wniesiono 16.12.2022

GB.III.6743.2.
91.2022

24.11.
2022

Gmina Osięciny Budowa linii oświetleniowej na terenie Gminnego Centrum Rekreacji na działce o numerze ewidencyjnym 87 w miejscowości Bartłomiejowice, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono 19.12.2022

GB.III.6743.2.
92.2022

23.11.
2022

I. J. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 141/2 w miejscowości Smarglin, gm. Dobre  

Sprzeciwu nie wniesiono 30.11.2022

GB.III.6743.2.
93.2022

24.11.
2022

Gmina Osięciny Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 356/2, 356/3, 356/4 i 120 w miejscowości Osięciny, ul. Leśna, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono 19.12.2022

GB.III.6743.2.
94.2022

24.11.
2022

Gmina Osięciny Budowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 356/2, 356/3, 356/4 i 356/22 w miejscowości Osięciny, ul. Leśna i ul. Rataja, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono 19.12.2022

GB.III.6743.2.
95.2022

24.11.
2022

Gmina Osięciny Budowa oświetlenia drogowe na działakch o numerach ewidencyjnych 525/2, 524/12, 566/2 w miejscowości Karolin, gm. Osięciny  

Sprzeciwu nie wniesiono 19.12.2022

GB.III.6743.2.
96.2022

02.12.
2022

B. M. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 536 w miejscowości Radziejów, ul. Kruszwicka, gm. Radziejów  

Sprzeciwu nie wniesiono 02.01.2023

GB.III.6743.2.
97.2022

16.12.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 68/14, 68/15, 68/18 w miejscowości Kamieńczyk, gm. Topólka  

Sprzeciwu nie wniesiono 09.01.2023

GB.III.6743.2.
98.2022

19.12.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci energetycznej napowietrznej w celu zwiększenia mocy dla budynku mieszkalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 16/1, 17, 138, 152/1 w miejscowości Czamaninek, gm. Topólka  

Sprzeciwu nie wniesiono 13.01.2023

GB.III.6743.2.
99.2022

27.12.
2022

Ł. M. BUdowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie budowy na działce o numerze ewidencyjnym 1137 w miejscości Radziejów, ul. 11-go listopada 1918, gm. Radziejów  

Sprzeciwu nie wniesiono 02.01.2023

GB.III.6743.2
100.2022

29.12.
2022

C. P. Budwa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze 597/2 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski  

Sprzeciwu nie wniesiono 23.01.2023

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-01-25 11:53
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-08 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3817
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-08 10:44:54