Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2022
21.01.
2022
ENERGA Operator S.A. o/Toruń Sieć elektroenergetyczna - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, dla zasilania budynków mieszkalnych i domu letniskowego na działkach o numerach ewidencyjnych 42/4, 42/5, 42/6 w miejscowości Chalno gm. Topólka. Obręb Chalno dz. nr.: 45/2, 45/1, 93/1, 44/5, 42/3, 42/7, 42/6, 42/5, 42/4.   Sprzeciwu nie wniesiono 15.02.2022
GB.III.6743.2.
2.2022
24.01.
2022
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastowskiej i Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim na działkach o numerach ewidencyjnych 1410, 1324, 1323/2, 1679, 1681 w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 15.02.2022
GB.III.6743.2.
3.2022
31.01
2022

ENERGA Operator S.A.o/Toruń

Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczami do działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 116/14, 116/16, 116/17, 116/21 (rezerwa) w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka na działakch o numerach ewidencyjnych 116/9, 116/22, 116/14, 116/16, 116/17, 116/21 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 02.02.2022
GB.III.6743.2.
4.2022
03.02.
2022
ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami nN do działek o numerach ewidencyjnych 262/28, 262/29, 262/32, 262/36, 262/37, 262/38, 262/39 w miejscowości Dąbrówka gm. Bytoń na działkach o numerach ewidenycjnych: 262/28, 262/29, 262/5, 262/2, 260, 110/3, 262/32, 262/33, 262/35, 262/36, 262/37, 262/38, 262/39 w miejscowości Dąbrókwa gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 03.03.2022
GB.III.6743.2.
5.2022

08.02.
2022

D. L.i B. L. Budowa instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynu mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 161/1 w miejscowości Sadłużek gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 02.03.2022
GB.III.6743.2.
6.2022

15.02.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Przebudowa linii napowietrznej nN + budowa przyłącza kablowego nN do działki 23/2 + budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN + demontaż odcinka linii napowietrznej nN na działkach o numerach ewidencyjnych 9, 12, 20, 19/1, 24, 23/2, 23/1, 26, 25, 27/1, 27/5, 27/4, 28, 14, 254/4, 31, 30/25 w miejscowości Czołowo oraz na działce o numerze ewidencyjnym 38 w miejscowości Broniewek gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2022
GB.III.6743.2.
7.2022

21.02.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek budowlanych w miejscowości Trojaczek gm. Piotrków Kujawski na działkach o numerach ewidencyjnych 113/7, 61, 108/4.   Sprzeciwu nie wniesiono 16.03.2022
GB.III.6743.2.
8.2022

25.02.
2022

M.G.SZ. Budowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego v=2700 dm3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 182/5 w miejscowości Orle gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesion 21.03.2022
GB.III.6743.2.
9.2022

28.02.
2022

C. W. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nuemrze ewidencyjnym 597/3  w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 23.03.2022
GB.III.6743.2.
10.2022

28.02.
2022

E. M. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=2700 l dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidenycjnym 501 w miejscowości Osięciny ul. Traugutta, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 23.03.2022
GB.III.6743.2.
11.2022

02.03.
2022

S. SZ. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 3/1 w miejscowości Kaspral gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 04.03.2022
GB.III.6743.2.
12.2022

03.03.
2022

D. K. Budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 46 w miejscowości Borek gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.03.2022
GB.III.6743.2.
13.2022

03.03.
2022

A. O. M. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=2700 l. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 171/1 w miejscowości Osięciny, ul. Kilińskiego, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 28.03.2022
GB.III.6743.2.
14.2022

04.03.
2022

K.G. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą, w tym ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambem szczelnym) na działce o numerze ewidnecyjnym 16/1 w miejscowości Borek gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.03.2022
GB.III.6743.2.
15.2022

04.03.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków letniskowych na terenie działek 97/7, 97/9, 97/10 z przebiegiem przez działki 5/4, 97/9, 97/10, 97/11, 97/13, 189/25 na działkach o numerach ewidencyjnych 5/4, 97/9, 97/10, 97/11, 97/13, 189/25 w miejscowości Miłachówek gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.03.2022
GB.III.6743.2.
16.2022

04.03.
2022

J.A. i Cz.A. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie budowy na działkach o numerach ewidencyjnych 117/2, 118/2 w miejscowości Malina gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2022
GB.III.6743.2.
17.2022

04.03.
2022

J.A. i Cz.A. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie budowy na działkach o numerach ewidencyjnych 117/2, 118/2 w miejscowości Malina gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2022
GB.III.6743.2.
18.2022

04.03.
2022

J.A. i Cz.A. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 119/5 w miejscowości Malina gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2022
GB.III.6743.2.
19.2022

10.03.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia domku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 146/46 na działakch o numerach ewidencyjnych 146/40, 146/45, 146/46, 146/47, 146/48, 146/55 w miejscowości Stefanowo gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 04.04.2022
GB.III.6743.2.
20.2022

11.03.
2022

M. W. - P. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych 582/5 oraz 582/7 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Wyzwolenia, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 04.04.2022
GB.III.6743.2.
21.2022

15.03.
2022

K. D. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą w tym przydomową oczyszczalnią ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 76/2 w miejscowości bielki, gm. Topólka Wniosek anulowano 17.03.2022  
GB.III.6743.2.
22.2022

25.03.
2022

D. Ch. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 196/4 w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 20.04.2022
GB.III.6743.2.
23.2022

08.04.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn - 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 524/12, 524/14, 524/17, 524/18, 524/19, 524/20, 524/21 w miejscowości Karolin gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 02.05.2022
GB.III.6743.2.
24.2022

19.04.
2022

E. B. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności v=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 8/1 w miejscowości Świątniki, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 12.05.2022
GB.III.6743.2.
25.2022

19.04.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek budowalnych nr. 176/2 i 176/6 na działakach o numerach ewidencyjnych 5/4, 176/7 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.05.2022
GB.III.6743.2.
26.2022

19.04.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do domków letniskowych na działkach o numerach ewidencyjnych 146/40 i 146/55 w miejscowości Stefanowo, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 12.05.2022
GB.III.6743.2.
27.2022

21.04.
2022

J. S. - K. Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 20/7, 20/8, 20/9 w miejscowości Kozjaty, gm. Topólka

Wniosek anulowano
25.04.2022

 
GB.III.6743.2.
28.2022

29.04.
2022

D. P. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności v=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku miszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 122/4 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny    
GB.III.6743.2.
29.2022

29.04.
2022

Gmina Osięciny Budowa oświetlenia zewnętrznego miejsca wypoczynku na działce o numerze ewidencyjnym 87 w miejscowości Bartłomiejowice, gm. Osięciny    
GB.III.6743.2.
30.2022

10.05.
2022

Gmina Osięciny Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 358/2, 359/13, 359/31 w miejscowości Osięciny przy ulicach Malinowej, Olchowej, Leśnej gm. Osięciny    
GB.III.6743.2.
31.2022

11.05.
2022

ENERGA Operator S.A. o/Toruń Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 87/4, 87/10, 87/11, 87/19, 87/41, 87/63, 88, 89, 91/6, 91/22, 91/26, 91/31, 91/36, 91/37, 91/38, 91/39, 91/40, 91/41, 91/42, 91/43, 91/44, 91/45, 91/46, 91/47, 91/48, 91/49, 91/50, 92/58 w miejscowości Wincentowo gm. Piotrków Kujawskim    

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-01-25 11:53
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-16 11:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1199
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-16 11:05:01