Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek)

Inspektorat będzie czynny do godziny 12:00

Informacja

Gmina Miasto Radziejów działając jako zarządca budynku administracyjnego przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie informuje, że w związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID-19 powracają ograniczenia w funkcjonowaniu budynku administracyjnego.

Od 29 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku wejścia do budynku pozostają zamknięte, zaleca się załatwianie wszystkich spraw bez bezpośredniej obsługi interesantów z wykorzystaniem:

 • elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • poczty elektronicznej e-mail (pinb@radziejow.pl)
 • tradycyjnej przesyłki pocztowej
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 662003934

Szanowni Państwo

Witamy Państwa na stronach

BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie.

 

W związku z epidemiologicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (koronawirus), aby skutecznie chronić zdrowie  klientów urzędu i pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie zwracam się o ograniczenie kontaktów indywidualnych w siedzibie urzędu i korzystanie z kontaktu:

- telefonicznego, 

- listowego, 

- za pomocą poczty elektronicznej.

 

W sprawach pilnych wymagających osobistego przybycia do urzędu należy umawiać się telefonicznie.

 

Jednocześnie informuję, że ograniczam do niezbędnego minimum wszystkie wyjazdy w teren pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Tomasz Najlepszy
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-13 10:13

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Radziejowie

Tomasz Najlepszy


ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
pokój nr 222
tel/fax (054) 2853553 wew. 224

email: pinb@radziejow.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach

10:00-12:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-09 18:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 09:39

Klauzula informacyjna dla petenta / klienta / strony / pełnomocnika

Klauzula informacyjna dla petenta / klienta / strony / pełnomocnika

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radziejowie informuje, iż:

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radziejowie z siedzibą ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: inspektor@kiodo.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie:

* Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani / Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego -Tomasz Najlepszy
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 09:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 11:56

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax 54 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24849
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-01 12:51:38