Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do kompetencji wydziału należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu, współdziałanie z innymi wydziałami w tym zakresie,
2) opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
3) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenie planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,
4) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
5) opracowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w zakresie spraw należących do kompetencji wydziału,
6) współpraca z komisjami Rady Powiatu w celu zapewnienia im niezbędnej informacji z zakresu budżetu powiatu,
7) sporządzanie informacji dotyczącej przestrzegania limitów wydatków i przedkładanie ich Zarządowi,
8) nadzór nad realizacją budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,
9) windykacja należności budżetowych,
10) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
11) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu i rachunkowości budżetowej urzędu oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
12) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
13) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
14) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej starostwa w tym współpraca z bankiem obsługującym budżet powiatu,
15) prowadzenie postępowania kontrolnego w jednostkach organizacyjnych Powiatu w zakresie zgodności realizacji polityki finansowej tych jednostek z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i aktami prawa miejscowego, oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych,
16) obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
17) współdziałanie z bankami i instytucjami skarbowymi,
18) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
19) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
20) nadzór nad gospodarką i mieniem Powiatu,
21) obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
22) nadzór pod względem finansowym nad realizowanymi zadaniami współfinansowanymi lub finansowymi przy udziale środków Unii Europejskiej,
23) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi organami kontrolnymi.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-12-08 14:05

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10984
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-23 11:28:24