Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MAriusz Pikuła
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-31 14:09

Informacja

Radziejów, dnia 30.05.2023 r.

N.R.L.O.II.613.12.2023

 INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 140, położonej w miejscowości Opatowice, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-05-30
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-05-30 09:38

Informacja

Radziejów, dnia 30.05.2023 r.

N.R.L.O.II.613.11.2023

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 181, położonej w miejscowości Szostka, gm. Radziejów,

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-05-30
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-05-30 09:36

Zabytki - dotacja celowa na prace konserwatorskie

Zarząd Powiatu Radziejowskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu radziejowskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-29 12:10

Informacja

Radziejów, dnia 25.04.2023 r.

N.R.L.O.II.613.10.2023

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      topola kanadyjska – 6 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 77/25, położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów,

2.      topola kanadyjska – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 77/23, położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-04-25
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-04-25 09:03

Informacja

Radziejów, dnia 20.04.2023 r.

N.R.L.O.I.6233.3.2023

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 20.04.2023 r. na wniosek firmy „ROLHOD” Sp. z o. o., Wąsewo, 88 – 230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.             

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, 88 – 200 Radziejów, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Informacja

Radziejów, dnia 13.04.2023 r.

N.R.L.O.II.613.9.2023

 INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 361, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre I, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-04-13 09:30

Informacja

Radziejów, dnia 5.03.2023 r.

N.R.L.O.II.613.8.2023

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Topola  czarna 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1333/15 położonej w m. Radziejów.         

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-04-05 14:05

Informacja

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie paragrafu 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1930) oraz zgłoszenia pracy geodezyjenj w PODGiK Radziejów GB.IV.6640.8.91.2023 zawiadamiam, że w dniu 08.05.2023 o godzinie 9:00 w miejscowości Ludwikowo, gmina Bytoń, przez geodetę uprawnionego Annę Mierkiewicz, numer uprawnień zawodowych 6505, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewiddencyjnych nr 44 z działkami sąsiednimi (40, 41, 50), położonymi w miejscowości Ludwikowo, gmina Bytoń.

drukuj (Informacja)

Informacja

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie paragrafu 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1930) oraz zgłoszenia pracy geodezyjenj w PODGiK Radziejów GB.IV.6640.8.1589.2022 zawiadamiam, że w dniu 08.05.2023 o godzinie 13:00 w miejscowości Dobre I, gmina Dobre, przez geodetę uprawnionego Annę Mierkiewicz, numer uprawnień zawodowych 6505, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewiddencyjnych nr 11, 215 z działkami sąsiednimi (12, 13, 14, 15, 16, 19, 10), położonymi w miejscowości Dobre I, gmina Dobre.

drukuj (Informacja)

Informacja

Radziejów, dnia 28.03.2023 r.

N.R.L.O.I.6222.1.2014-2023 

INFORMACJA

           Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.03.2023 r. zostało zakończone postępowanie dotyczące zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6222.1.2014 z dnia 15.01.2015 r. – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania – obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej – ponad 200 ton mleka na dobę (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Na podstawie paragrafu 23 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.) zawiadamiam, że

w dniu 14.04.2023 r. o godzinie 11:00 w miejscowości Racięcin gmina Wierzbinek, działka nr 106 (droga gminna)

nastąpi rozpoczęcie czynności w celu ustalenia przebiegu granic pasa drogi gminnej (numer działki 106) z działkami ewidencyjnymi oznaczonymi zgodnie operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Konińskiego numerami: 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105/1 i 105/4 połozonymi w miejscowości Racięcin gmina Wierzbinek, oraz działkami ewidencyjnymi oznaczonymi zgodnie operatem ewidencyjnym prowadzonym przez Starostę Radziejowskiego numerami: 239, 241, 242, 260, 262, 263, 265, 266, 267 i 268 położonymi w miejscowości Przewóz, gmina Piotrków Kujawski.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-21 14:49

Informacja

Radziejów, dnia 17.03.2023 r.

N.R.L.O.II.613.7.2023

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.03.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 105 położonej w miejscowości Rudzk Duży, gmina Piotrków Kujawski.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-03-17 10:53

Informacja

Radziejów, dnia 27.02.2023 r.

N.R.L.O.II.613.5.2023

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion wyniosły – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. nr 8, położonej  w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-02-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-03-02 09:44

Informacja

Radziejów, dnia 1.03.2023 r.

N.R.L.O.II.613.6.2023

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.03.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. robinia akacjowa – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. nr 203, położonej w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków               w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-03-01 09:00

Informacja

Starosta Radziejowski informuje, że od dnia 28 lutego 2023 roku przez 21 dni, tj. do dnia 20 marca 2023 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, wykaz nieruchomości zabudowanej zabytkowym budynkiem dworu – w którym do najmu przeznacza się lokal mieszkalny nr 4 – na okres 3 lat.

Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Czołówek, gmina Radziejów, oznaczonej jako działka nr 11/16 o powierzchni 1.3700 ha, objętej księgą wieczystą Nr WL1R/00034052/7.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-28 12:01

Informacja

Radziejów, dnia 24.02.2023 r.

N.R.L.O.II.613.4.2023

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 45, położonej  w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-02-24
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-02-24 10:44

Informacja

Radziejów, dnia 13.02.2023 r.

N.R.L.O.I.6222.1.2014-2023

INFORMACJA

 

           Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.02.2023 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o. o. ul. Hoża 51, 00 - 681 Warszawa, Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim ul. Dworcowa 28, 88 – 230 Piotrków Kujawski (w imieniu którego działa pełnomocnik: EKO-PROJEKT Sp. z o. o. Sp. k., ul. Grochowska 19/1, 60 – 277 Poznań) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6222.1.2014 z dnia 15.01.2015 r. – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania – obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej – ponad 200 ton mleka na dobę (z późniejszymi zmianami).

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Informacja

Radziejów, dnia 8.02.2023 r.

N.R.L.O.II.613.2.2023

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. lipa drobnolistna – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 131/4, położonej  w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów,
 1. robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 131/4, położonej  w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-02-08 14:35

Informacja

Radziejów, dnia 30.01.2023 r.

N.R.L.O.I.6233.2.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 30.01.2023 r. na wniosek PRASMET BIS Granczewski i Spółka Spółka Jawna, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.             

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Obwieszczenie Wody Polskie