Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną

Od 1 stycznia 2011 roku istnieje możliwość zarejestrowania pojazdu także przez Internet. Jest to możliwe dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Część przepisów tego rozporządzenia już obowiązuje, a 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie te, które dotyczą zasad rejestracji pojazdu drogą elektroniczną.

Przepisy stanowią realizację wytycznych Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 i określają podstawy formalnoprawne dla uruchomienia procesu obsługi rejestracji/wyrejestrowania pojazdu drogą elektroniczną.

Organ rejestrujący

Zgodnie z rozporządzeniem, organem dokonującym rejestracji (organem rejestrującym) pojazdu są starostwa powiatowe. Starostwa na swoich stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej udostępnią skrzynki podawcze, za pośrednictwem których będzie można złożyć wymagane wnioski i dokumenty.

Złożenie wniosku

Aby zarejestrować (zarejestrować czasowo lub wyrejestrować) pojazd drogą elektroniczną, trzeba wypełnić wniosek udostępniony poniżej na stronie i przekazać go za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Wniosek powinien być opatrzony

• podpisem (podanie w postaci elektronicznej: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby) uwierzytelnionym zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

albo
• bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do tak przygotowanego i podpisanego wniosku właściciel samochodu dołącza wymagane przepisami zeskanowane dokumenty (dowód własności pojazdu, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, dowód rejestracyjny, jeśli pojazd był zarejestrowany) i elektroniczne potwierdzenie przelewu wymaganych opłat (albo zeskanowany dowód ich wpłaty). Dopuszcza także załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych drogą cyfrową.

W przypadku wypełnienia wniosku niezgodnie ze wzorem i wymaganiami lub niezałączenia wymaganych dokumentów i opłat, właściciel pojazdu będzie poinformowany drogą elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia.

Dowód własności pojazdu w postaci faktury od komisu lub dealera jest też dokumentem elektronicznym, jeśli jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Finansów o fakturze elektronicznej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-04 19:38

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009r.)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-04 19:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-04 19:46

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-04 19:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-04 19:46

Wniosek - zmiany wpisu

Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu;

Wniosek o wydanie wtórników: karty pojazdu, nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych;

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub stację kontroli pojazdów;

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-10 15:10

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-10 15:10

Upoważnienie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-10 15:10

Pełnomocnictwo

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-13 14:21

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3672762
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 13:30

Stopka strony