Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 8, położonej w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-27 12:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-27 12:02

Informacja

Radziejów, dnia 20.07.2021 r.

O.T.II.613.24.2021

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna – 8 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 146 i 145/4, położonej w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-07-20 10:23

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

Informacja

Radziejów, dnia 09.07.2021 r.

O.T.II.613.23.2021

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 5, położonej w miejscowości Jerzyce gm. Piotrków Kujawski,
 1. Robinia akacjowa – 8 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 216/3, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Sportowa,
 1. Robinia akacjowa5 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 980, położonej miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Smołowa,
 1. Topola – 4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 1684, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Poduchowna,
 2. Głóg – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 415, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Niska,
 3. Głóg – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 416, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Zachodnia,

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-07-09 08:58

Obwieszczenie Wody Polskie