Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 19 stycznia 2021 roku przez 21 dni, tj. do dnia 08 lutego 2021 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Radziejowskiego prawa własności  lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 186,10 m², położonego w budynku przy ul. Rolniczej 4 w Radziejowie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00020803/6 wraz z udziałem 495/1000 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 778/1 o powierzchni 0.1155 ha, położonej w obrębie 0001 Radziejów, jednostka ewidencyjna Radziejów, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00020800/5, z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem ustawowych zadań powiatu – pomieszczenia urzędu administracji publicznej stopnia powiatowego.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Mroczkowska
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-19 08:42

Informacja

Radziejów, dnia 14.01.2021 r.

O.T.II.613.2.2021

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Świerk pospolity4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 585/48 położonej przy ul. Żeromskiego w m. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-01-14 09:20

Informacja

Radziejów, dnia 14.01.2021 r.

O.T.II.613.2.2021

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Świerk pospolity4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 585/48 położonej przy ul. Żeromskiego w m. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-01-14 09:20

Informacja

Radziejów, dnia 13.01.2021 r.

O.T.II.613.1.2021

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba płacząca1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 848/3 położonej przy ul. 1-go Maja w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-01-13 09:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-01 01:33