Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2024
03.01.
2024
M. K. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2.7 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie siedliskowej i instalacji gazowej wewnątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 150/2 w miejscowości Kozy, obręb Malina, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 26.01.2024
GB.III.6743.2.
2.2024
05.01.
2024
D. K. Budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłaczem do  budynku gospodarczego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku (kotłownia na cele budynku jednorodzinnego) na działkach o numerach ewidencyjnych 63/3 i 111,2 w miejscowości Paniewek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 29.01.2024
GB.III.6743.2.
3.2024
10.01.
2024
M. S. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową wewnątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 5/4 w miejscowości Brylewo, gm. Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 05.02.2024
GB.III.6743.2.
4.2024
11.01.
2024
G. S. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 243 w miejscowości radziejów, ul. Żytnia, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 02.02.2024
GB.III.6743.2.
5.2024
12.01.
2024
Gmina Osięciny Budowa oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/2 i 33/2 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 05.02.2024
GB.III.6743.2.
6.2024
22.01.
2024
J. P. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1061 w miejscowości Radziejów, ul. 1-go Maja, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 16.02.2024
GB.III.6743.2.
7.2024
22.01.
2024
M. M. i E. J. Budowa instlacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową wewnątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 44 w miejscowości Jarantowice, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 15.02.2024
GB.III.6743.2.
8.2024
06.02.
2024
K. L. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 763/2 w mijescowości Piotrków Kujawski, ul. Włocławska, gm Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 29.02.2024
GB.III.6743.2.
9.2024
06.02.
2024
Gmina Osięciny Budowa oświetlenia drogowego na działce o numerze ewidencyjnym 566/2 w miejscowości Karolin, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 29.02.2024
GB.III.6743.2.
10.2024
06.02.
2024
Gmina Osięciny Budowa oświetlenia drogowego na działce o numerze ewidencyjnym 26 w miejscowości Bartłomiejowice, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 29.02.2024
GB.III.6743.2.
11.2024
08.02.
2024
A. M. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 825 w miejscowości Radziejów, ul Mirosławskiego, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 04.03.2024
GB.III.6743.2.
12.2024
08.02.
2024
M. S. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 190 w miejscowości Radziejów, ul. Żytnia, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 04.03.2024
GB.III.6743.2.
13.2024
08.02.
2024
J. W. Budowa zewnętrzenej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1219 w miejscowości Radziejów, u. Okrzei, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 12.02.2024
GB.III.6743.2.
14.2024
13.02.
2024
A. P. Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 176/38, 175/10 i 274 w miejscowości Wymysłowo Stawiska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 07.03.2024
GB.III.6743.2.
15.2024
13.02.
2024
W. Z. Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerah ewidencyjnych 171/9 i 32 w miejscowości Wymysłowo Stawiska, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 07.03.2024
GB.III.6743.2.
16.2024
14.02.
2024
ENERGA Operator S.A
o/Toruń
Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynków rekreacji indywidualnej na działkach o numerach ewidencyjncyh 98/12, 98/13, 98/14 i 98/22 w miejscowości Głuszynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2024
GB.III.6743.2.
17.2024
15.02.
2024
A. W. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=2700 litrów dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 44/3 w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 11.03.2024
GB.III.6743.2.
18.2024
21.02.
2024
A. P. i M. O. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych 1527, 1528 i 1675 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Włocławska, gm. Miasto Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 15.03.2024
GB.III.6743.2.
19.2024
27.02.
2024
M. Ch. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową wewnątrz tego budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 2/36, w miejscowości rybiny, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 25.03.2024
GB.III.6743.2.
20.2024
29.02.
2024
Wspólnota Mieszkaniowa "DWUNASTKA" Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 872/4 w miejscowości Radziejów, ul. Wyzwolenia, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 05.03.2024
GB.III.6743.2.
21.2024

06.03.
2024

A. Ch. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku gospodarczego z kotłownią i i nstalacją gazową wewnątrz tej kotłowni zabezpieczającej potrzeby cieplne budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o numerach ewidencyjnych 117/29 i 117/27 w miejscowości Topólka, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 29.03.2024
GB.III.6743.2.
22.2024
06.03.
2024
ENERGA Operator S.A. o/Toruń Budowa przyłącza napowietrznego w celu zasilenia garażu na działkach o numerach 376, 377 i 378/4 w miejscowości Radziejów, ul. Zachodnia, gm. Miasto Radziejów   Wniosek wycofany dnia 18.03.2024
GB.III.6743.2.
23.2024
08.03.
2024
J. G. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 209 w miejscowości Radziejów, ul. Zielona, gm. Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.03.2024
GB.III.6743.2.
24.2024
13.03.
2024
M. K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 262/30 w miejscowości Bytoń, gm. Bytoń   Wniosek wycofany dnia 15.03.2024
GB.III.6743.2.
25.2024
13.03.
2024
J. B. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce o numerze ewidencyjnym 53/8 w miejscowości Głuszynek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 10.04.2024
GB.III.6743.2.
26.2024
13.03.
2024
ARMAKON POPŁAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 2/39, w miejscowości Wincentowo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 02.04.2024
GB.III.6743.2.
27.2024
14.03.
2024
L. C. Budowa instalacji zbiornikowej z anziemnym zbiornikiem v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jedorodzinnego i instalacją gazową wewnątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 178/2 w miejscowości Dobre, ul. Piaskowa, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 10.04.2024
GB.III.6743.2.
28.2024
15.03.
2024
M. L. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=4850 litrów dla budynku meiszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 126/1 w miejscowości Szostka, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 08.04.2024
GB.III.6743.2.
29.2024
19.03.
2024
M. C. Budowa instalacji gazowo zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku gospodarczego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na działce o numerze ewidencyjnym 133/4 w miejscowości Pocierzyn, gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 15.04.2024
GB.III.6743.2.
30.2024
21.03.
2024
ENERGA Operator S.A.
o/Toruń
Budowa przyłącza napowietrznego w celu zasilania garażu na działce o numerze ewidencyjnym 378/4 w miejscowości Radziejów, ul. Zachodnia, Gmina Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 10.04.2024
GB.III.6743.2.
31.2024
21.03.
2024
A. D. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową wewnątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 269/1 w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 15.04.2024
GB.III.6743.2.
32.2024
26.03.
2024
ENERGA Operator S.A.
o/Toruń
Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV na działce o numerze ewidencyjnym 60 w miejscowości Pścininek, gmina Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 19.04.2024
GB.III.6743.2.
33.2024
27.03.
2024
A. R. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym v=2700 litrów dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 36/4 w miejscowości Ułomie, gmina Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 19.04.2024
GB.III.6743.2.
34.2024
28.03.
2024
D. R. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan wraz z zewnętrzną instalacją gazową zasilaną ze zbiornika naziemnego v=2700 litrów do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 203 w miejscowości Krotoszyn, gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 22.04.2024
GB.III.6743.2.
35.2024
28.03.
2024
A. i D. W. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową wewnątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 219 w miejscowości Paniewek, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 22.04.2024
GB.III.6743.2.
36.2024
04.04
2024
B. L. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 86/4 w miejscowości Wąsewo, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 26.04.2024
GB.III.6743.2.
37.2024
04.04
2024
J. W. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 132 w miejscowości Krzywosądz, gmina Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 26.04.2024
GB.III.6743.2.
38.2024
04.04
2024
M. i A. D. Budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4850 litrów celem zasilenia wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 74 w miejscowości Narkowo, gmina Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 29.04.2024
GB.III.6743.2.
39.2024
09.04.
2024
D. G. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 84/3 w miejscowości Wymysłowo Stawiska, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.05.2024
GB.III.6743.2.
40.2024
10.04.
2024
T. D. Budowa instalacji gazowo zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 108 w miejscowości Osięciny, ul. Kujawska, gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 06.05.2024
GB.III.6743.2.
41.2024
11.04.
2024
M. i R. Sz. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem v=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłaczem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową na działće o numerze ewidencyjnym 181 w miejscowości Topólka, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 29.04.2024
GB.III.6743.2.
42.2024
11.04.
2024
ENERGA Operator S.A
o/Toruń
Budowa sieci kablowej nn 0,4 kv w celu zasilenia budynku gospodarczego na działkach o numerach ewidencyjnych 184/33, 184/23, 184/36 w miejscowości Miłachówek, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 06.05.2024
GB.III.6743.2.
43.2024
16.04.
2024
B. L. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 143 w miejscowości radziejów, ul. Zielona, Gmina Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 10.05.2024
GB.III.6743.2.
44.2024
17.04.
2024
J. i P. G.. Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego v=3700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerzez ewidencyjnym 29/2 w miejscowości Pilichowo, gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 13.05.2024
GB.III.6743.2.
45.2024
18.04.
2024
M. K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o numerze ewidencyjnym 262/30 w miejscowości Bytoń, gmina Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 10.05.2024
GB.III.6743.2.
46.2024
18.04.
2024
I. W. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 73/2 w miejscowości borucin, gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 13.05.2024
GB.III.6743.2.
47.2024
19.04.
2024
A. B. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 815, w miejscowości Radziejów, ul. 1-go Maja, Gmina Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 25.04.2024
GB.III.6743.2.48.2024 25.04.2024 Energa Operator Budowa sieci energetycznej NN na działce o numerze ewidencyjnym 956/1, 956/2, 956/4, 956/5, 957/1 w miejscowości Radziejów ulica Armii Krajowej, gmina Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 16.05.2024
GB.III.6743.2.49.2024 26.04.2024 U.B. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=3,65 m3 na gaz płynny propan z przyłączm do budynku gospodarczego i instalacją gazową wenątrz tego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 104/3 w miejscowości kamieniec, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 20.05.2024
GB.III.6743.2.50.2024 29.04.2024 Ł.W. Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem do budynku gospodarczego oraz wewnetrzną instalacją w tym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 56/2 w miejscowości Czołowo gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 22.05.2024
GB.III.6743.2.51.2024 30.04.2024 A.D. Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojaemności 4,85 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej oraz wewnętrzną instalacją na działce o numerze ewidencyjnym 52/1 w miejscowości Zielińsk gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 22.05.2024
GB.III.6743.2.52.2024 30.04.2024 S.B. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze 154/4 w miejscowości Wymysłowo-Stawiska gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 24.05.2024
GB.III.6743.2.53.2024 08.05.2024 Gmina Miasto Radziejów Budowa instalacji gazu do kuchni MZS w Radziejowie na działce o numerze 1244/2 w miejscowości Radziejów, ulica Szkolna gmina Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 03.06.2024
GB.III.6743.2.54.2024 09.05.2024 M.B. Budowa instalacji zbiornkowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją na działce o numerze 111 w miejscowości Świesz gmina Bytoń.   Sprzeciwu nie wniesiono 03.06.2024
GB.III.6743.2.55.2024 09.05.2024 I i P.N. Budowa instalacji zbiornkowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją na działce o numerze 156/2 w miejscowości Bieganowo gmina Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 03.06.2024
GB.III.6743.2.56.2024 10.05.2024 K.Ch. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego a działce o numerze 1148 w miejscowości Radziejów, ul 11 listopada 1918 gmina Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 03.06.2024
GB.III.6743.2.57.2024 13.05.2024 A.Ś. Budowa instalacji zbiornikowej z znaziemnym zbiornikiem o pojemności 4,85m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku gospdoarczego i wewnętrzną instalacją na działce o numerze 289/1 w miejscowości Kozjaty gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 06.06.2024
GB.III.6743.2.58.2024 16.05.2024 Gmina Osięciny Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej na działkach o numerach 376, 368/18, 368/19, 365/2, 365/11, 888, 889 w miejscowości Osięciny ul. Leśna, Sporotowa, Klonowa i Wrzosowa gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 07.06.2024
GB.III.6743.2.59.2024 16.05.2024 Gmina Osięciny Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na działkach o numerach 585/36, 376, 358/2, 359/13 w miejscowości Osięciny, ul. Leśna gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 07.06.2024
GB.III.6743.2.60.2024 17.05.2024 W.N. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze 1259 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. 11 listopada, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 13.06.2024
GB.III.6743.2.61.2024 17.05.2024 P.Z. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym V=4850 litrów dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze 79/3 w miejscowości Szczeblotowo gmina Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 13.06.2024
GB.III.6743.2.62.2024 22.05.2024 A i D.K. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=4,85m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacją gazową wewnątrz tego budynku na działce o numerze 106/3 w miejscowości Opatowice gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 28.05.2024
GB.III.6743.2.63.2024 22.05.2024 J.K. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze 1117 w miejscowości Radziejów ul. 1 maja, gmina Miasto Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 13.06.2024
GB.III.6743.2.64.2024 23.05.2024 M.W. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze 572 w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Włocławska, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 13.06.2024
GB.III.6743.2.65.2024 27.05.2024 W.W-P i Ł.P Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=4,85m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego i wewnętrzną instalacją na działce o numerze 74/3 w miejscowości Płowce 2, gmina Radziejów    
GB.III.6743.2.66.2024 28.05.2024 D.M. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego i wewętrzną instalacją gazową na działce o numerze 71/8 w miejscowości Latkowo gmina Osięciny    
GB.III.6743.2.67.2024 05.06.2024 Ł.D. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 na działce o numerze 122/7 w miejscowości Kościelna Wieś gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 14.06.2024
GB.III.6743.2.68.2024 05.06.2024 A i M.T. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego i wewnętrzną instalacją na działce o numerze 868 w miejscowości Osięciny ul. Skarbka, gmina Osięciny    
GB.III.6743.2.69.2024 06.06.2024 D.Ż. Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego oraz wewnętrzną instalacją na działce o numerze 832 w miejscowości Osięciny ul Sucharskiego, gmina Osięciny    
GB.III.6743.2.70.2024 07.06.2024 E i Z.P. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego i wewnętrzną instalacją gazową na działce o numerze 81/2 w miejscowości Osięciny ul.Leśna, gmina Osięciny    
GB.III.6743.2.71.2024 07.06.2024 A.K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 na działce o numerze 47/141 w miejscowości Głuszynek gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 17.06.2024
GB.III.6743.2.72.2024 11.06.2024 H.K. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propoan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego i wewnętrzna instalacją gazową na działce o numerze 68/1 w miejscowości Latkowo gmina Osięciny    
GB.III.6743.2.73.2024 12.06.2024 K.R. Budowa wewnetrznej i zewnętrznej instalacji gazowej propan-butan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ze zbiornikiem V=2700 dm3 na działce o numerze 77/3 w miejscowości Byczyna Kolonia, gmina Dobre    

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1168
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-17 13:28:09