Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Wykaz aktów prawnych

Administracyjne postępowanie

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Budownictwo i Architektura

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 40, poz. 768, poz. 822, poz. 1133 i poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, poz. 443, poz. 528, poz. 774, poz. 1165, poz. 1265, poz. 1549, poz. 1642 i poz. 1777.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.03.80.717 z dnia 2003.05.10)

Działalność gospodarcza

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.04.173.1807)
Gospodarka Nieruchomościami, Geodezja i Kataster

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U.05.240.2027)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.04.261.2603)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U.01.38.454 z dnia 2001.05.02)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego  (Dz.U.04.37.333 z dnia 2004.03.09)

Informacja publiczna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.01.112.1198 z dnia 2001.10.08

Samorząd terytorialny

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.  (Dz.U. 2002 nr 41 poz. 361)

Ustawa z Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U.01.142.1592 z dnia 2001.12.13)
Skargi i wnioski

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz.U.02.5.46 z dnia 2002.01.22)
Sprawy finansowe

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  (Dz.U.02.9.84 z dnia 2002.02.07)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.04.253.2532)

Sprawy Obywatelskie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.  (Dz.U.01.87.960 z dnia 2001.08.24)

Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.  (Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.  (Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180)

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-11-09 18:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 09:11

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12168
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-02 09:11:24