Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2020
3.01.
2020
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Budowa sieci wodociągowej Palczewo - Zborowiec na działkach o numerach ewidencyjnych 1091/11, 1091/20, 1093, 1103, 1108 obręb Piotrków Kujawski, miejscowość Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 27.01.2020
GB.III.6743.2.
2.2020
3.01.
2020
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały - Jurkowo na działkach o numerach ewidencyjnych 167, 168 obręb geodezyjny Łabędzin, miejscowość Łabędzin oraz na działce o numerze ewidencyjnym 59/1 obręb geodezyjny Rudzk Mały, miejscowość Rudzk Mały, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 27.01.2020
GB.III.6743.2.
3.2020

09.01.
2020

A. L. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 44/14 w miejscowości Borek, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 3.02.2020
GB.III.6743.2.
4.2020
13.01
2020
J. S. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków nadziałce o numerze ewidencyjnym 135/3 w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 5.02.2020
GB.III.6743.2.
5.2020
16.01.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa sieci kablowej nn-0,4kV na działkach ewidencyjnych 97/1, 56/2 w miejscowości Głuszynek, obręb  0009, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 10.02.2020
GB.III.6743.2.
6.2020
23.01.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilenia w energię elektryczną działek 198/5, 198/6, 198/22 w miejscowości Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 17.02.2020
GB.III.6743.2.
7.2020
7.02.
2020
M.P. i L.K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 66/3 w miejscowości Szewce, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 02.03.2020
GB.III.6743.2.
8,2020
24.02.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Przebudowa linii napowietrznej i skablowanie odcinka linii zasilanej z ST Piotrków ul. Włocławska na działkach o numerach ewidencyjnych 1709/1, 1709/2, 1702/4 w miejscowości Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 17.03.2020
GB.III.6743.2.
9.2020
6.03.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z rozdzielnicami kablowymi i szafką pomiarową na działce o numerze ewidencyjnym 578/6 w miejscowości Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 30.03.2020
GB.III.6743.2.
10.2020
17.03.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 5/1, 59/2, 59/3, 73 w miejscowości Ujma Mała, gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 10.04.2020
GB.III.6743.2.
11.2020

30.03.
2020

ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa linii kablowych nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 76/2, 76/1, 75, 85, 84, 130, 78/3, obręb 0003  w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 12.04.2020
GB.III.6743.2.
12.2020
6.04.
2020
T.P Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do działek o numerach ewidencyjnych 338/46, 337/22, 337/23 w miejscowości Połajewo gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 29.04.2020
GB.III.6743.2.
13.2020
8.04.
2020
M.J Budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce numer 129/1 w miejscowości Dębołęka gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 30.04.2020
GB.III.6743.2.
14.2020
15.04.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN na działkach o numerach 75, 79, 74, 109, w miejscowości Szostka gm. Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 08.05.2020
GB.III.6743.2.
15.2020
15.04.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz przebudową linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV do działek o numerach 332/4, 332/5, 332/6, 332/7, 332/10, 332/11 w miejscowości Piotrków Kujawski gm. Piotrków Kujawski.   Sprzeciwu nie wniesiono 08.05.2020
GB.III.6743.2.
16.2020
17.04.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Przebudowa linii napowietrznej zasilanej ze stacji Ujma Mała 1 - obwód 300. Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV dla obwodu 200. Zwiększenie mocy do budynku mieszkalnego położonego na działce 4/1. Rozdział instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym położonym na działce 20/1 z przebiegiem przez działki o numerach 4/1, 5/1, 7/3, 8/1, 10/3, 23, 52/1, 53/1, 53/2, 54/1, 59/2, 59/3, 72/6, 73, 81, 82 w miejscowości Ujma Mała gm. Osięciny.   Sprzeciwu nie wniesiono 11.05.2020
GB.III.6743.2.
17.2020
6.05.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa linii kablowej nN 0,4 kVw celu zasilenia domków letniskowych na działce 338/27 oraz działce 338/37 z przebiegiem przez działkę 338/34 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski  

Sprzeciwu nie wniesiono
28.05.2020

GB.III.6743.2.
18.2020
7.05.
2020
J.K. Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz przebudowa dachu na działce o numerze 179/1 w miejscowości Czamaninek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono
29.05.2020
GB.III.6743.2.
19.2020
11.05.
2020
Z.W. Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą na działce o numerze 217/18 w miejscowości Orle, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 03.06.2020
GB.III.6743.2.
20.2020
14.05.
2020
W.J. Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą na działce o numerze 83 w miejscowości Rybiny, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 08.06.2020
GB.III.6743.2.
21.2020
25.05.
2020
Polska Spółka Gazownictwa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 ulica Niska na działkach o numerach ewidencyjnych 355/3, 457/2, 303/1 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 16.06.2020
GB.III.6743.2.
22.2020
26.05.
2020
ENERGA - OPERATOR S.A.ODDZIAŁ W TORUNIU Budowa przyłącza linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia energią elektryczną sześciu lokali mieszkalnych rozmieszczonych w trzech budynkach mieszkalnych przy ulicy Armii Krajowej  na działce 960/20 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 18.06.2020
GB.III.6743.2.
23.2020

19.06.
2020

Gmina Dobre Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w wzdłuż drogi powiatowej Bronisław - Dobre na działkach o numerach ewidencyjnych 129/2, 278/4 w miejscowości Koszczały, Bronisław gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 13.07.2020
GB.III.6743.2.
24.2020
6.07.
2020
G.R Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze 131 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 28.07.2020
GB.III.6743.2.
25.2020

15.07.
2020

B.B Budowa budynku mieszkalnego z niezbędną infrastrukturą w tym z szambem szczelnym na działce o numerze 177/13 w miejscowości Orle, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 07.08.2020
GB.III.6743.2.
26.2020
17.07.
2020
D.S. Nadbudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym z zagospodarowaniem poddasza na cele mieszkalne na działce o numerze ewidencyjnym 3 w miejscowości Chalno, gm. Topólka.   Sprzeciwu nie wniesiono 10.08.2020
GB.III.6743.2.
27.2020
24.07.
2020
S.K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 14/30 w miejscowości Wincentowo gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 17.08.2020
GB.III.6743.2.
28.2020
04.09.
2020
M. S. D Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 740/1 w miejscowości Radziejów    
GB.III.6743.2.
29.2020
18.09.
2020
J.M. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 34/3 w miejscowości Miłachówek, gm. Topólka.    

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 644
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-23 12:15