Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, tel/fax (0-54) 285-30-18, e-mail: rzecznik@radziejow.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Edyta Kozłowska

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-05-23 11:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-19 12:48
Do podstawowych zadań Rzecznika należy: 1.Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, 2.Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 3.Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 4.Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 5.Wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych, 6.Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 7.Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów, 8.Przedkładanie w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Powiatu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim, 9.Przekazanie zatwierdzonego przez Radę sprawozdania właściwej miejscowo delegaturze UOKiK, 10.Przekazywanie na bieżąco delegaturom UOKiK wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej, 11.Występowanie do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w związku z podejrzeniem naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 12.Wystepowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.
 • autor informacji: Marcin Kłosiński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-05-23 10:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-30 07:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3365
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-19 12:48

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3793667
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 13:36

Stopka strony