Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Do zadań i uprawnień Geodety Powiatowego należy w szczególności:

1) reprezentowanie Starosty na zewnątrz w sprawach dotyczących ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wieloosobowym stanowiskiem ds. ewidencji gruntów i budynków,
3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
4) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
5) prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków, zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
6) wydawanie dyspozycji uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Geodety Powiatowego wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
7) tworzenie i dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i przedkładanie Radzie rocznego planu dochodów i wydatków tego funduszu,
8) planowanie i opracowywanie założeń do budżetu Powiatu w zakresie właściwości Geodety Powiatowego,
9) na podstawie pisemnego indywidualnego upoważnienia Starosty załatwianie w jego imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego,
10) sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno-kartograficznych, 
11) przeprowadzanie kontroli:
a) pod względem zgodności wykonywania prac geodezyjnych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
b) wypełniania obowiązków zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) uzyskania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie i reprodukowanie materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
d) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
12) nakładanie kar grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-17 08:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-23 11:17

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7949
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-23 11:17

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3746373
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-28 10:28

Stopka strony