Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer sprawy Data wpływu Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
GB.III.6743.2.
1.2021
11.01.
2021
Polska Spółka Gazownictwa Bydgoszcz Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 90 na działce o numerze ewidencyjnym 580 ul. Wyzwolenia, ul. Strażacka w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 3.02.2021
GB.III.6743.2.
2.2021
19.01.
2021
A. G. i J.J. Wewnętrzna isntalacja gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 884 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 11.02.2021

GB.III.6743.2.
3.2021

1.02.
2021
A.S. Wewnętrzna instalacja gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na ul. Żytniej 24 na działce o numerze ewidencyjnym 113 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 4.02.2021

GB.III.6743.2.
4.2021

2.02.
2021
Powiat Radziejowski PCPR Podłączenie budynku użyteczności publicznej do sieci gazowej na ul. Rolniczej  na działce o numerze ewidencyjnym 778/1 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 25.02.2021

GB.III.6743.2.
5.2021

4.02.
2021
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Budowa linii kabowej oświetlenia drogowego o napięciu 0,4 kV na ul. Sportowej w miejscowości Osieciny na działkach o numerach ewidencyjnych 585/29, 585/30, 621/1   Sprzeciwu nie wniesiono 26.02.2021

GB.III.6743.2.
6.2021

15.02.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół dziełek rekreacyjnych z obw. 500 zasilanego ze stacji transformatorowej "Połajewo 8" na działkach o numerach ewidencyjnych: 388/49, 388/50, 388/57, 388/58, 388/64, 388/65, 388/66, 388/68, 388/70, 388/72, 388/73, 388/78, 388/79, 388/84, 388/85, 388/94, 388/96, 388/97, 388/98, 388/99, 388/100, 337/23 w obrębie Połajewo, miejscowość Połajewo gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 10.03.2021

GB.III.6743.2.
7.2021

22.02.
2021
T.F. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 93/2 w miejscowości Kamieniec gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 17.03.2021

GB.III.6743.2.
8.2021

24.02.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Przebudowa linii kablowej nn 0,4 kV dla rozwiązania kolizji z planowaną przebudową ulicy Smołowej w miejscowości Piotrków Kujawski na działkach o numerach ewidencyjnych 977, 980 obręb 0001 Piotrków Kujawski, 496/9, 496/10 obręb 0032 Wójcin gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 19.03.2021

GB.III.6743.2.
9.2021

18.03.
2021

K.S.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości Kamieniec gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono
12.04.2021

GB.III.6743.2.
10.2021

18.03.
2021
E.G. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 119/3 w miejscowości Jerzyce gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 12.04.2021

GB.III.6743.2.
11.2021

22.03.
2021
A.T. Budynek mieszkalny na działkach o numereach ewidencyjnych 51/5 oraz 51/3 w miejscowości Znaniewo gmina Topólka  

Sprzeciwu nie wniesiono 14.04.2021

GB.III.6743.2.
12.2021

30.03.
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Bydgoszcz Sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63 na działkach o numerach ewidencyjnych 702, 701/20, 701/14, 729/21 ul. Szpitalna, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 22.04.2021

GB.III.6743.2.
13.2021

31.03.
2021
Suszarnia warzyw i ziół Sp. z o.o. Płowce Przyłącze SN - linia kablowa SN ze stacją transformatorową SN/nn dla potrzeb zasilania suszarni ziół na działce o numerze ewidencyjnym 181/2 położonej w miejscowości Płowce II, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 23.04.2021

GB.III.6743.2.
14.2021

09.04.
2021
W.J. Wewnętrzna instalacja gazu z kotłem CO w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 162 w miejscowości Topólka, gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 04.05.2021

GB.III.6743.2.
15.2021

20.04.
2021
E. i P. G. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem naziemnym do obsługi budynku przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania w części na pomieszczenia mieszkalne w cześci na garaż w miejscowości Pilichowo gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 12.05.2021

GB.III.6743.2.
16.2021

22.04.
2021
D. i M.W. Wewnętrzna instalacja gazowa gazu ziemnego niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnycm 49/2 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 17.05.2021

GB.III.6743.2.
17.2021

27.04.
2021
P.W.S. Auto Łukasz Pawłowski Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i budynku usługowym wraz z przyłączami gazowymi do tych budynków na działce o numerze ewidencyjnym 91 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 19.05.2021

GB.III.6743.2.
18.2021

28.04.
2021
G. K. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 202 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 20.05.2021

GB.III.6743.2.
19.2021

04.05.
2021
ENERGA Operator S.A. Toruń Budowa odcinka linii kablowej nn 0,4 kV na działce o numerze ewidencyjnym 368/32 w celu zasilenia w energię elektryczną obiektów rekreacji indywidualnej położonych na działkach o numerach ewidencyjnych 368/10, 368/12, 368/13, 368/15 z przebiegem przez działkę o numerze 368/32 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 27.05.2021

GB.III.6743.2.
20.2021

05.05.
2021
ENERGA Operator S.A. Toruń Budowa odcinka linii kablowej nn 0,4 kV wraz z łączami kablowymi do zasilania budynków mieszskalnych i rekreacji indywidualnej na działkach ewidencyjnych 114/13, 114/15, 114/9, 114/16, 114/8, 114/10 z przebiegem przez działki o numerach 114/7, 114/16, 114/9, 114/12, 114/17 w miejscowości Trojaczek, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 28.05.2021

GB.III.6743.2.
21.2021

07.05.
2021
K.W. Nadbudwa i zmiana konstukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 197/13 w miejscowości Byczyna, gm. Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 31.05.2021

GB.III.6743.2.
22.2021

10.05.
2021
J.P. Wewnętrzna instalacja gazowa - gaz ziemny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 473 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 02.06.2021

GB.III.6743.2.
23.2021

10.05.
2021
S.J. i I.J. Wewnętrzna instalacja gazowa - gaz ziemny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 793 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 02.06.2021

GB.III.6743.2.
24.2021

12.05.
2021
W.M. i E.S. Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działakch o numerach ewidencyjnych 762/1, 762/2 w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 07.06.2021

GB.III.6743.2.
25.2021

12.05.
2021
E. Ś. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 3/1 w miejscowości Zielińsk, gm. Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 04.06.2021

GB.III.6743.2.
26.2021

14.05.
2021
K. K. i K.O. Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz dobudowa garażu na działkach o numerach ewidencyjnych 161/2, 161/7, 161/8 w miejscowości Orle, gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 07.06.2021

GB.III.6743.2.
27.2021

27.05.
2021
J.K. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działceo numerze ewdiencyjnym 169/1 w miejscowości Pilichowo gmina Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 21.06.2021

GB.III.6743.2.
28.2021

28.05.
2021
ENERGA Oparator S.A. Toruń Rozbudowa sieci kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną domków letniskowych na działkach o numerach ewidencyjnych 334/8, 334/9, 388/6, 388/7, 388/8, z przebiegiem przez działki 334/8, 334/10,  388/6, 388/7, 388/8, 388/9, w miejscowości połajewo gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 21.06.2021

GB.III.6743.2.
29.2021

31.05.
2021
R.B. Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 354/13, 361/22, 354/10, 354/11, 354/12 w miejscowości Połajewo gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 23.06.2021

GB.III.6743.2.
30.2021

01.06.
2021
K.K. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudową o komin zewnętrzny na działce o numerze ewidencyjnym 922 na ulicy Słonecznej w miejscowości Radziejów  

.Sprzeciwu nie wniesiono 07.06.2021

GB.III.6743.2.
31.2021

11.06.
2021
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Budowa sieci tłoczone wody surowej od studi głębinowej zlokalizowanej na terenie stadionu miejskiego do stacji uzdatniania wody na działkach o numerach ewidencyjnych 221/2, 452, 978, 1013, 1014/1, 997/1, 998/1, 1015/1, 1016/1, 1016/2 i 1059 w miejscowości Piotrków Kujawski  

Sprzeciwu nie wniesiono 05.07.2021

GB.III.6743.2.
32.2021

14.06.
2021
ENERGA OPERATOR S.A Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem do działki 153/1 w miejscowości Wymysłowo Stawiska gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.07.2021

GB.III.6743.2.
33.2021

16.06.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa linii kablowej nN 0,4 kV dla zasilenia energią elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 265/12, 165/8, 165/3, 165/2, 265/1 i 265/5 w miejscowości Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 09.07.2021

GB.III.6743.2.
34.2021

24.06.
2021
M.W.M i M.M. Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego nc w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1054/1 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 20.07.2021

GB.III.6743.2.
35.2021

24.06.
2021
J.M Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego nc w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1035 w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 19.07.2021

GB.III.6743.2.
36.2021

28.06.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Sieć kablowa nN 0,4 kV w celu zasilenia przyczep kempingowych na działce o numerze ewidencyjnym 7/6 oraz domków letniskowych na działkach o numerach ewidencyjnych 7/4 i 7/5 z przebiegiem przez działki o numerach ewidencyjnych 7/4, 7/5, 7/6, 7/10, 9 w miejscowości Orle gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 20.07.2021

GB.III.6743.2.
37.2021

01.07.
2021
D.W Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle na działce o numerze ewidencyjnym 288/10 w miejscowości Smarglin, gmina Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 26.07.2021

GB.III.6743.2.
38.2021

02.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 135/13, 135/14, 135/15 w miejscowości Stefanowo, gmina Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 28.07.2021

GB.III.6743.2.
39.2021

02.07.
2021

ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłaczem do działki budowlanej o numerze ewidencyjnym 342/13 w miejscowości Połajewo, gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 28.07.2021

GB.III.6743.2.
40.2021

02.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek budowlanych o numerach ewidencyjnych 150/9, 150/11, 150/3, 150/4, 150/12, 150/13 (przewidziana rezerwa) w miejscowości Stefanowo, gmina Bytoń   Sprzeciwu nie wniesiono 28.07.2021

GB.III.6743.2.
41.2021

13.07.
2021
M.S. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 937 w miejscowości Radziejów.   Sprzeciwu nie wniesiono 14.07.2021

GB.III.6743.2.
42.2021

20.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa lini kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną budynków jednorodzinnych mieszkalnych na działkach u numerach ewidencyjnych 33/5, 1366 i 33/19 w miejscowości Radziejów, ul. Fryderyka Chopina.   Sprzeciwu nie wniesiono 11.08.2021

GB.III.6743.2.
43.2021

22.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. Toruń Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilania działek o numerach ewidencyjnych 356/7, 356/18, 356/19 w miejscowości Osięciny   Sprzeciwu nie wniesiono 12.08.2021

GB.III.6743.2.
44.2021

22.07.
2021
J.W.  Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym pojemności 2700 litrów na gaz płynny do budynku mieszkalnego oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym na działce o numerze ewidencyjnym 275/2 w miejscowości Biskupice gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 11.08.2021

GB.III.6743.2.
45.2021

23.07.
2021
N.K. i K.K. Budowa instalacji zbiornikowej LPG z podziemnym zbiornikiem V2700dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budnyku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 1483/4 w miejscowości Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 26.07.2021

GB.III.6743.2.
46.2021

26.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A o/Toruń Rozbudowa sieci energetycznej - zabudowa rozdzielnicy kablowej KRSN-00/3R-NH2/2R zabudowa pięciu szafek pomiarowych P2-Rs/LZV/LZR/F oraz ułożenie kabla energetycznego YAKXS 4*120 mm2 o łącznej długości 426 metrów na działkach o numerach ewidencyjnych 5/4, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/10, 98/11, 98/12, 189/25, 189/26 w miejscowości miłachówek gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.08.2021

GB.III.6743.2.
47.2021

26.07.
2021
W.W. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową dachu na istniejącym budynku na działce 40/3 w miejscowości Chalno gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 19.08.2021

GB.III.6743.2.
48.2021

26.07.
2021
ENERGA OPERATOR S.A. o/Toruń Sieć kablowa nn 0,4 kV w celu zasilenia działek 75/1, 75/2, 75/3, 75/5, 75/6 w miejscowości Kamieńczyk gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 12.08.2021

GB.III.6743.2.
49.2021

28.07.
2021
D.Ś. Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym18 w miejscowości Kamieńczyk gmina Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 20.08.2021

GB.III.6743.2.
50.2021

05.08.
2021
J.W. Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym na działce o numerze ewidencyjnym 39/4 w miejscowości Chalno gm. Topólka   Sprzeciwu nie wniesiono 27.08.2021

GB.III.6743.2.
51.2021

11.08.
2021
M.Cz. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 1427 ul. Poduchowna w miejscowości Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 03.09.2021

GB.III.6743.2.
52.2021

12.08.
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłacza gazowego na działkach o numerach ewidencyjnych 1373, 1361/1, 1361/2, 1379/1 przy ulicy Józefa Górczyńskiego w miejscowości Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 06.09.2021

GB.III.6743.2.
53.2021

13.08.
2021
A. O. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 21/46 w miejscowości Wincentowo gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 06.09.2021

GB.III.6743.2.
54.2021

17.08.
2021
T. B. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 71 w miejscowości Byczyna gmina Dobre   Sprzeciwu nie wniesiono 19.08.2021

GB.III.6743.2.
55.2021

17.08.
2021
P. Ś. i E. Z. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 1702/5 w miejscowości Piotrków Kujawski gmina Piotrków Kujawski   Sprzeciwu nie wniesiono 19.08.2021

GB.III.6743.2.
56.2021

19.08.
2021
ENERGA Operator S.A. Oddział w Toruniu Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach o numerach ewidencyjnych 337/30, 388/11, 388/18, 388/19, 388/20, 388/21, 388/22, 388/24, 388/26, 388/28, 388/29, 388/34, 388/36, 388/37, 388/38, 388/40, 388/56, 388/74, 388/76, 388/82, 388/86, 388/90, 388/91, 388/93, 388/102 w miejscowości Połajewo gmina Piotrków Kujawski    

GB.III.6743.2.
57.2021

26.08.
2021
B.S. Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o numerze ewidencyjnym 808/2 w miejscowości Radziejów ul. 1-go Maja 1, gmina Radziejów   Sprzeciwu nie wniesiono 30.08.2021

GB.III.6743.2.
58.2021

31.08.
2021
ENERGA Operator S.A. Oddział w Toruniu Budowa sieci kablowej w celu zasilenia altany ogrodowej na działce o numerze ewidencyjnym 12/12 oraz przyczepy campingowej na działce o numerze ewidencyjnym 12/10 w miejscowości Przewóz, gm. Piotrków Kujawski    

GB.III.6743.2.
59.2021

06.09.
2021
P. M. Budowa instalacji zbiornikowej gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie budowy na działce o nuemrze ewidencyjnym 112/4 w miejscowości Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski    

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-13 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 12:19

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-01-13 09:53 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-01-27 12:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-02-03 09:12 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-02-10 08:52 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-02-17 13:12 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-02-26 11:07 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-03-11 11:44 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-03-23 10:37 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-04-08 08:05 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-04-08 08:05 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-04-13 12:13 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-04-14 11:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-04-28 08:27 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-04-29 12:28 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-05-11 11:26 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-05-19 09:02 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-05-28 10:21 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-06-02 08:58 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-06-10 10:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-06-29 12:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-07-07 11:39 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-07-15 13:15 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-07-22 12:33 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-07-26 11:39 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-07-26 11:40 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-07-29 08:22 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-08-10 10:25 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-08-16 13:19 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-08-20 10:43 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-09-08 12:19 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1173
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-08 12:19:20