Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie o przeprowadzonych kontrolach w 2021 r. kontrolach firm transportowych z terenu powiatu radziejowskiego posiadających licencję / zezwolenia w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-28 10:39

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przeprowadzonych w 2021 r. kontrolach Ośrodków Szkolenia Kierowców

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-28 10:36

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przeprowadzonych w 2021 r. kontrolach firm prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów na terenie powiatu radziejowskiego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-28 10:32

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie o przeprowadzonych kontrolach w 2021 r. kontrolach firm prowadzących działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-28 10:28

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy Dobre.

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2020 r. , poz. 2176)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dobrem.                     

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Dobre,  88-210  Dobre, ul. Dworcowa 6
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie  Gminy w Dobrem w dniu 23 listopada 2021 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród pracowników urzędu.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dobrem oceniono pozytywnie.

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Gminy Dobre zobowiązany jest w terminie do dnia 27 grudnia 2021 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-08 13:03

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy Topólka.

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2020 r. , poz. 2176)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Topólce.                     

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Topólka,  87-875 Topólka
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie  Gminy w Topólce w dniu 26 października 2021 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród pracowników urzędu.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

 

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Topólce oceniono pozytywnie.

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Gminy Topólka zobowiązany jest w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-05 09:02

Informacja o przeprowadzonej kontroli

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-15 14:53

Informacja o przeprowadzonej kontroli

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Katarzyna Tomczak
  data wytworzenia: 2021-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-21 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5680
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-28 10:41:30