Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2023 r. biura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego będą nieczynne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. Tomasz Najlepszy
  data wytworzenia: 2023-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-04-25 10:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-26 09:27

Informacja Dzień Przedsiębiorcy

W związku z pismem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
WINB-ZAN.0341.1.2023.TK z dnia 15.06.2023r. w sprawie wsparcia inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii
dotyczącej obchodów Dnia Przedsiębiorcy, który przypada 21 czerwca br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Radziejowie informuję, iż w dniu 21 czerwca 2023r. w siedzibie PINB w Radziejowie utworzony zostanie punkt informacyjny w ramach wsparcia merytorycznego przedsiębiorców.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. Tomasz Najlepszy
  data wytworzenia: 2023-06-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-16 10:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-16 10:57

Komunikat - Dzień Przedsiębiorcy

Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym – zapraszamy!

PINB w Radziejowie  przyłączył się wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego do ogólnopolskich obchodów Dnia Przedsiębiorcy, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Do akcji włączyły się również inne terenowe organy nadzoru budowlanego w całym kraju. W tym roku hasłem przewodnim inicjatywy jest „Aktywna Polska – Aktywny Biznes”.

Z okazji tegorocznego Dnia Przedsiębiorcy, nadzór budowlany, reprezentowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wszystkie Wojewódzkie i wybrane Powiatowe Inspektoraty przygotował działania dla przedstawicieli biznesu. Koncentrują się one wokół 21 czerwca – dnia, w którym przypada Dzień Przedsiębiorcy.

Punkty informacyjne dla przedsiębiorców

W ramach inicjatywy pod hasłem „Aktywna Polska- Aktywny Biznes” Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego będą, 21 czerwca br., udzielać porad przedsiębiorcom, którzy odwiedzą tego dnia urzędy. Zapraszamy w godzinach pracy urzędu!

Dzień Przedsiębiorcy w GUNB

·        Z okazji Dnia Przedsiębiorcy udostępniona została na stronie internetowej GUNB gunb.gov.pl prezentacja szkoleniowa „Stosowanie wyrobów budowlanych”. Zagadnienia te cieszą się dużym powodzeniem na szkoleniach prowadzonych przez GUNB dla różnych organizacji i stowarzyszeń.

·        Przedsiębiorcy zainteresowani tematyką budowlaną mogą zarejestrować się także do Akademii GUNB. Platforma szkoleniowa, przygotowana przez ekspertów GUNB, to nowoczesne centrum edukacyjne, dzięki któremu urząd wspiera obywateli poprzez edukację. Skorzystanie z oferty edukacyjnej jest proste i bezpłatne – wystarczy założyć konto w serwisie.

Więcej informacji o wszystkich aktywnościach przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz innych partnerów można znaleźć na stronie gov.pl/rozwoj-technologia.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radziejowie Tomasz Najlepszy
  data wytworzenia: 2023-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-19 12:50

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Radziejowie

Tomasz Najlepszy


ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
pokój nr 222
tel/fax (054) 2853553 wew. 224

email: pinb@radziejow.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach

10:00-12:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-09 18:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 09:39

Klauzula informacyjna dla petenta / klienta / strony / pełnomocnika

Klauzula informacyjna dla petenta / klienta / strony / pełnomocnika

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radziejowie informuje, iż:

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radziejowie z siedzibą ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: inspektor@kiodo.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie:

* Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani / Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego -Tomasz Najlepszy
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 09:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 11:56

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax 54 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40200
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-26 09:27:57