Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu w dniach od 1 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2022 r. przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie.

Zakres kontroli:

 • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
 • prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienia z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym dnia  14.12.2022 r. znak sprawy 562022120026. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu zawiadomił o konieczności złożenia dokumentów korygujących zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole. Dokumenty korygujące zostaną złożone.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2022-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-19 07:59

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie o przeprowadzonych kontrolach w 2022 r. kontrolach firm transportowych z terenu powiatu radziejowskiego posiadających licencję / zezwolenia w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Komunikacji i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-28 12:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przeprowadzonych w 2022 r. kontrolach Ośrodków Szkolenia Kierowców

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Komunikacji i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-28 12:48

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przeprowadzonych w 2022 r. kontrolach firm prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów na terenie powiatu radziejowskiego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Komunikacji i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-28 12:45

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2022 roku firm prowadzących działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Pikuła
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-28 08:52

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Od 25.05.2022 r. do 15.09.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbywała się kontrola planowa projektu RPKP.10.02.03-04-0017/20 „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” przeprowadzona Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w
Toruniu.

Szczegóły w załącznikach.

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 3.12.2021 r. i 11.03.2022 r. pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Szczególy w załącznikach

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-11-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-11-16 12:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-11-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-11-16 12:49

Informacja o przeprowadzonej kontroli.

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie w okresie od 14 do 17 września 2021 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości przez zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Przedmiot kontroli: nieodpłatna pomoc prawna.

Szczegóły w załącznikach.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-05-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-23 10:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-05-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-23 10:53

Informacja o przeprowadzonej kontroli.

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Radziejowskim w okresie od 10.01.2022 r. do 22.02.2022 r. z uzasadnionymi przerwami w dniach: od 28 do 31.01.2022 r. oraz od 1 do 4.02.2022 r.

Przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

Szczegółowa informacja w załącznych plikach.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-07-01 12:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-07-01 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3666
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-19 07:59:12