Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do podstawowych zadań Wydziału należy: 1.Opracowywanie materiałów i podejmowanie działań w zakresie kompleksowego i cząstkowego przygotowywania programów i wdrażania ustaleń przyjętych w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości, modernizację gospodarstw rolnych w kierunku gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, poszukiwanie inwestorów, 2.Podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, 3.Współpraca z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu, samorządami gminnymi i innymi jednostkami w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu, 4.Tworzenie banku danych o powiecie radziejowskim, 5.Promowanie inicjatyw i ludzi odnoszących sukcesy, 6.Współpraca z Sekretarzem Powiatu w zakresie upowszechniania i przekazywania środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady, Zarządu, Starosty, 7.Prowadzenie dokumentacji związanej z analizą wdrażania reformy samorządowej, uczestnictwem w Związku Powiatów Polskich, Konwencie Starostów itp., 8.Obsługa strony internetowej powiatu rozbudowa i aktualizacja przekazywanych informacji, 9.Organizowanie lub współorganizowanie imprez integrujących społeczność lokalną, 10.Promocja atrakcyjnych turystycznie regionów powiatu, podejmowanie działań na rzecz zachowania i ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych, 11.Uczestnictwo bądź organizowanie wystaw, targów, imprez, uroczystości zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd harmonogramem, 12.Współpraca ze „ Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju powiatu radziejowskiego”, w szczególności z redakcją gazety „Powiatowe ABC”, 13.Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami o charakterze powiatowym (ponadgminnym), 14.Podejmowanie działań w zakresie współpracy w dziedzinach gospodarki, kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki z społecznościami lokalnymi innych państw, 15.Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat integracji z Unią Europejską wśród mieszkańców powiatu, 16.Współpraca z instytucjami działającymi bądź wspierającymi działania na rzecz integracji europejskiej, 17.Przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej, 18.Inicjowanie udziału Powiatu w otwartych konkursach i programach celem ubiegania się o dotacje z funduszy pomocowych, 19.Monitorowanie wdrażania programów współfinansowanych ze środków pomocowych, 20.Podejmowanie działań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 141, poz. 1077).

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-05 15:03

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:26