Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do kompetencji ośrodka należy:


1) przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i ewidencja zgłoszeń o przystąpieniu do tych prac,
2) udzielanie informacji o posiadanych materiałach geodezyjnych i kartograficznych w zasobie, sposobie ich wykorzystania i zasadach udostępniania,
3) przyjmowanie i ewidencja zleceń od osób fizycznych i prawnych, dotyczących sprzedaży materiałów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) przygotowywanie i wydawanie materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych,
5) odbiór techniczny operatów pomiarowych i materiałów kartograficznych powstałych w wyniku pomiarów uzupełniających,
6) przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów geodezyjno – kartograficznych powstałych w wyniku wykonywanych prac geodezyjnych,
7) przekazywanie wykazów zmian gruntowych do ewidencji gruntów,
8) wydawanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku prac geodezyjnych,
9) koordynowanie prac geodezyjno-kartograficznych w przypadku identycznych zgłoszeń prac przez różne jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
10) prowadzenie wykazu jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
11) prowadzenie map przeglądowych pomiarów uzupełniających, map przeglądowych pokrycia terenu powiatu mapami syt.-wys. w skali 1:500 i 1:1000,
12) ewidencjonowanie przyjętych materiałów w księdze ewidencji robót geodezyjnych,
13) nadawanie cech dokumentów na materiałach powstałych w wyniku pomiarów,
14) wycena i rozliczanie za udostępnianie materiałów wyjściowych do wykonywania prac oraz sprzedaż materiałów stanowiących zasób, a przeznaczonych do użytku publicznego,
15) wykonywanie światłokopii map oraz innych dokumentów geodezyjnych,
16) przyjmowanie zawiadomień o ochronie i zniszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
17) przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków,
18) przygotowywanie materiałów dla Sądu dotyczących spraw spornych w temacie pomiarów geodezyjnych,
19) prowadzenie mapy numerycznej zasadniczej dla powiatu radziejowskiego,
20) prowadzenie numeracji punktów granicznych obrębów dla których jest prowadzona mapa numeryczna,
21) przygotowywanie i wydawanie materiałów wyjściowych do zgłoszonych prac geodezyjnych w formie wydruków komputerowych,
22) koordynacja uzgadniania usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,
23) ocena zgodności realizacji projektowej sieci uzbrojenia terenu,
24) współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie inwentaryzacji powykonawczej,
25) prowadzenie rejestru długości inwentaryzacji urządzeń podziemnych,
26) prowadzenie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
27) dokonywanie oceny stanu zasobu geodezyjno-kartograficznego,
28) wnioskowanie wykonania aktualizacji zasobu – jednorazowej, okresowej lub nowego pomiaru,
29) wyłączanie z zasobu dokumentów geodezyjnych i kartograficznych nieprzydatnych
do dalszego wykorzystywania,
30) informatyzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego,
31) rozwiązywanie w miarę własnych możliwości problemów związanych z komputeryzacją zasobów,
32) prowadzenie rejestru granic powiatu, gmin i obrębów,
33) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydawania części graficznej ewidencji gruntów i budynków dla budowy systemu IACS,
34) sporządzanie rocznego planu dochodów i wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego,
35) przedstawianie sprawozdań z wykonania planu rocznego,
36) przedstawianie sprawozdań z wykonania zadań PODGiK,
37) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie spraw należących do kompetencji PODGiK.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-11 13:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-23 11:43

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5682
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-23 11:43:30