Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr5 poz. 46) wraz z Kodeksem postępowania administracyjnego tworzy kompleksowe zasady postepowania administracyjnego w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Przyjecia interesantów oraz tryb załatwiania skarg i wniosków reguluje Rozdział 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego) Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojania potrzeb ludności.(art. 241 Kpa)

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-17 08:37
Do kogo się skarżyć na kogo?!

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-17 10:07
 Skarga dotyczy działań lub zadań: Adresujemy ją do:
 rady powiatu wojewody
 jw. ale w zakresie spraw finansowych regionalnej izby obrachunkowej
 wykonanie przez samorząd zadań zleconych przez rząd lub wojewodę wojewody
 starosty rady powiatu
 kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży itp. rady powiatu(wg.Kpa) lub starosty-jako zwierzchnika słuzbowego
 pracownika pracodawcy
    
    
    
    
    

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-17 10:07

STAROSTA
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 7.30 - 16.00.

KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 7.30 - 15.30.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 14.00 - 16.00.

 

 

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18658
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-05-22 13:38:02