Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

 • -

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-18 08:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2014-03-18 08:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-18 08:19

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje projekt pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.
Związek powiatów tworzy 19 powiatów wchodzących w skład województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. powiat aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki, żniński. 
Projekt polega na:
-    rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego;
-    rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków oraz zakupu sprzętu komputerowego na obszarze 2 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski i mogileński).
Projekt jest realizowany w partnerstwie. Lider projektu, czyli Związek jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem, podpisanie umowy o dofinansowanie i wypełnianie jej zapisów, całościową realizację i rozliczenie projektu, dokonanie zakupów sprzętu komputerowego oraz promocję projektu.
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partner projektu bierze udział w strategicznym zarządzaniu projektem oraz promocji projektu i upowszechnianiu jego idei. 
19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako Partnerzy projektu biorą udział w strategicznym zarządzaniu projektem i koordynacji realizacji projektu na poziomie powiatowym, jak również są odpowiedzialni za wykonanie usług geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na poziomie powiatowym oraz udostępnienie bazy z wykonanych opracowań geodezyjno – kartograficznych.

Podstawowe informacje o projekcie:

Całkowita wartość projektu: 27.370.899,35 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27.278.716,07 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 20.459.037,05 PLN
Okres realizacji  projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

Do pozostałych celów projektu należą:
-    dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
•    uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści,
•    aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,
•    aktualizacja bazy danych budynkowych,
•    usunięcie rozbieżności części opisowej ewidencji z częścią graficzną,
•    uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych z innymi rejestrami i ewidencjami,
-    usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,
-    kompleksowość i poprawa jakości świadczonych usług na rzecz osób i jednostek korzystających z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,
-    usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,
-    budowa społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
-    liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - 19 sztuk,
-    liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych - 186 168 osób,
-    potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów – 1.

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego http://zpwkp.znin.pl/

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-18 08:18
 • -

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska
   data wytworzenia: 2014-03-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-19 07:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-19 07:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-19 07:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14036
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-19 07:59:13