Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

PRZEWODNICZĄCA Sylwia Kubiak

Od 2015 roku jest związana z organizacją pozarządową "Promyk Nadziei" w Dobrem, w której jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Do Polskiego Stronnictwa Ludowego wstąpiła w 2013 roku. Została wybrana prezesem Zarządu Gminnego organizacji PSL w 2017 roku. 31 lat. Mama dwójki dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Jest osobą otwartą na pomoc dla osób, które zostały skrzywdzone przez chorobę. Walczy o prawa dzieci i osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:50
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:02

WICEPRZEWODNICZĄCY Roman Józef Grzegorzewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:49

WICEPRZEWODNICZĄCY Krzysztof Stanisław Rosiński

Lat 56, żonaty, dwie córki, bezpartyjny. Wykształcenie wyższe - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończone studia podyplomowe na Akademii Bydgoskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu V i VI kadencji. Założyciel i Prezes Szkolnego Koła LOK w ZSM w Radziejowie. Członek Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy. Członek Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie. Instruktor strzelectwa sportowego i obrony cywilnej. Sędzia klasy III strzelectwa sportowego. Od 34 lat nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Opiekun drużyn strzeleckich i sportów obronnych reprezentujących szkołę i powiat w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim z wieloma osiągnięciami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:48
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:14

RADNY Wiesław Bogdański

Przewodniczący Rady Powiatu III i IV kadencji, Radny Gminy Dobre, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrem. Absolwent uczelni w Bydgoszczy i Toruniu, studia podyplomowe z zarządzania i informatyki. Działacz samorządowy i społeczny, założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Uczniowskiego Klubu Sportowego. Do Rady Powiatu wybrany z listy Stowarzyszenie Samorządowe Przyszłość.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:48
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:20

RADNY Włodzimierz Jacek Gorzycki

Związany jest z ideą samorządu od 1990 roku.W latach 1990-1994 był radnym Rady Miasta i Gminy Radziejów. W tym okresie, sprawował równocześnie funkcję Burmistrza Miasta Radziejów. W 1998 roku został powołany do pracy w Zespole ds. Organizacji Powiatów w województwie Kujawsko-Pomorskim. Od 1998 roku do chwili obecnej radny Rady Powiatu Radziejowskiego. W czasie sprawowania mandatu radnego, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu, przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, aktywnie uczestniczy w pracach wielu komisji stałych i problemowych, pracuje w Radzie Społecznej SP ZOZ Radziejów. Od 2003 roku powołany został na funkcję Sekretarza Miasta Radziejów. W roku 1999 ukończył studia podyplomowe z zakresu Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. W czerwcu 2012 roku ukończył studia podyplomowe - Akademia Liderów Samorządowych. W roku 2010 otrzymał Medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za wkład w rozwój samorządności na Kujawach i Pomorzu oraz pracę na rzecz mieszkańców regionu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:47
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:23

RADNY Piotr Kapeliński - do 8 listopada 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:40
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 09:02

RADNY Jarosław Józef Kołtuniak

Lat 51. Żonaty. Dwójka dzieci. Doktor nauk Humanistycznych, autor publikacji popularnonaukowych z zakresu historii Kujaw. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Wicestarosta Powiatu Radziejowskiego w latach 2012-2014. Starosta Powiatu Radziejowskiego w latach 2014-2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:39
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:33

RADNY Grzegorz Łojewski

Wiek 59 lat. Wykształcenie średnie techniczne. KW Polskie Stronnictwo Ludowe. Radny Powiatu II, III, IV, V kadencji. V-ce Prezes ZG PSL. Członek Zarządu Powiatowego PSL. Członek Zarządu Powiatu w Radziejowie II, III, IV, V kadencji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:38
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:41

RADNA Irena Zofia Matuszak

53 lata. Bezpartyjna. Wykształcenie wyższe - mgr pedagogiki , o specjalności praca socjalna i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Studia podyplomowe z zakresu: Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi w jst.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:38
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-31 10:51

RADNY Zbigniew Matykiewicz - od 29 grudnia 2020r.

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2021-01-21 09:03

RADNY Jan Nocoń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:37

RADNY Grzegorz Piasecki

Lat 48. Żonaty, 2 dorosłe córki. Wykształcenie wyższe - magister historii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych - zarządzanie zasobami ludzkimi. Nauczyciel w piotrkowskim gimnazjum, instruktor harcerski. W latach 2016-2018 Kierownik Placówki Terenowej KRUS. Przewodniczący Zarządu Powiatowego i członek Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, trzykrotnie wybrany do rady Powiatu z listy PiS. Radny powiatu IV i V kadencji, członek Zarządu Powiatu w latach 2012-2014.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:36
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:38

RADNY Idzi Marek Pieściński - do 16 maja 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:36
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 09:18

RADNA Agata Pogodzińska

Lat 37, wykształcenie ekonomiczne. Od 17 lat prowadzi własne gospodarstwo rolne. Mama dwóch synów. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, czynnie działająca w Gminnej Radzie KGW w Topólce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:35
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:40

RADNY Piotr Siutkowski - od 29 czerwca 2022 roku

RADNY Leszek Jerzy Rosół

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:35

RADNY Sławomir Franciszek Staniszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:34

RADNA Agnieszka Joanna Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:34

RADNA Alicja Sylwia Wójcik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-12-04 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10047
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:12:43