Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Wnioski do programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Moduł III

 

należy składać najpóźniej do dnia

16 listopada 2020 roku

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami prosimy o pozostawienie w wystawionej skrzynce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 58,

 88-200 Radziejów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak, Kierownik PCPR
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 11:05

W razie udzielenia wsparcia osobom potrzebującym pomocy w szczególności osobom starszym i niepełnosprawnym działają dodatkowe numery telefonów: 722394387 oraz 694890609.

 • -

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak, Kierownik PCPR
   data wytworzenia: 2020-03-13
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-13 10:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel/fax 54 285-35-43
ul: Rolnicza 4c, 88-200 Radziejów
email: pcpr@radziejow.pl

Kierownik: mgr Anna Bartczak

 

Strona ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Identyfkator skrzynki ePUAP: /PCPR_RADZIEJOW/SkrytkaESP

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-05-21 12:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-16 13:32

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, informujemy iż: 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 88-200 Radziejów, ul. Rolnicza 4c, e-mailowo: pcpr@radziejow.pl, telefonicznie 54 285 35 43.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Pan Paweł Maćkowiak, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@radziejow.pl
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37031
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-16 13:34:18