Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

PETYCJE 2023 ROK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-27 12:59

Petycja 1 2021

 • Metryka

  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-03-30 07:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-04-29 11:35

Petycja Mieszkańców wsi Byczyna Kolonia

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-10-05
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-10-05 12:24

Sprawozdanie z petycji za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-09-28 10:08

Petycja 15

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-01
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-24 09:27

Petycja 14

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-28 09:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-24 09:24

Petycja 13

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-06
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-16 10:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-13
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-16 10:42

Petycja 12

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-02
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-16 10:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-12-13
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-12-16 10:41

Petycja 11

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-09-02
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-09-10 08:04
 • Metryka

  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-04 14:09

Petycja 10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-08-02 11:41

Petycja 9

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2019-07-11
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-08-02 11:40

Sprawozdanie z petycji za rok 2018

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-26 10:48

Petycja 8

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2019-06-07
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-12 07:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2019-06-25
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-25 15:23

Petycja 7

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-11-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-03 08:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie Sylwia Kubiak
   data wytworzenia: 2019-01-02
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-06-12 10:55

Petycja 6

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-17 15:40

Petycja 5

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-17 15:39

Petycja 4

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-17 15:37

Petycja 3

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-16 13:44

Petycja 2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-10-12 13:31

Odpowiedź na petycję nr 1

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-04-13 08:58

Petycja 1

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-03-20
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-03-20 12:00

PETYCJE

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym lub podmiotu trzeciego, ale tylko za jego zgodą.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję można złożyć w formie listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycję w formie listownej można:

 - przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

- złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

- wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:

* Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

* wiadomość e-mail na adres: powiat@radziejow.pl.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać również imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,

- oznaczenie adresata petycji

- określenie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie składana jest petycja.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20941
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-27 13:00:20