Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uwaga odnośnie przyjmowania wniosków

Uwaga

 

W związku z wprowadzoną zmianą przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie informuje, że przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż :

 

 1.  w  przypadku modułu I – do dnia
                                         
                       30 sierpnia 2014


   
 2.  w przypadku modułu  II – do dnia

                             30 września 2014

 

drukuj (Uwaga odnośnie przyjmowania wniosków)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2014-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-27 10:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-27 10:38

Aktywny Samorząd 2014

PROGRAM PILOTAZOWY ,,AKTYWNY SAMORZĄD”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Realizator: Powiat Radziejowski
Realizujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Głównym celem programu
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów
programu w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 
1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–    Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–    Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
–    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–    Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
–    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4)    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programów. 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która: 
(Moduł I):
Obszar A Zadanie nr 1 - posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej a  w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar A Zadanie nr 2 – jest w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.  
Obszar B  - posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej a w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 1 - posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej a w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 2 - posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), 
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – jest w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, posiada stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D – osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. 
Adresat programu (Moduł II):
–    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
–    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w Modułu I i Modułu II stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności. 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
–    w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu, 
–    w module II - przerwa w nauce.

 

Wnioski wraz z wkładkami i załącznikami
dostępne będą w siedzibie
PCPR w Radziejowie
ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
Tel. 54 285 3543 
oraz na stronie internetowej
www.bip.radziejow.pl 

Zasady pobierania i przyjmowania wniosków
MODUŁ I- od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2014 roku (w trybie ciągłym)
MODUŁ II- od 10 marca 2014 roku do 30 marca 2014 roku oraz od 1 września 2014 roku do 30 września 2014 roku

Szczegółowe informacje dostępne są również
na stronie internetowej www.pfron.org.pl
w Zakładce ,,Aktywny samorząd”

drukuj (Aktywny Samorząd 2014)

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-03-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-10 07:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-10 07:53

Moduł I

drukuj (Moduł I)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-01 12:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 12:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 12:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 12:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak, Katarzyna Muszyńska
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2014-04-02 12:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-01 12:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-01 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5702
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-07-10 13:33:22