Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Aktywny samorząd 2015

PROGRAM PILOTAŻOWY ,,AKTYWNY SAMORZĄD”
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Realizator: Powiat Radziejowski
    Realizujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia w 2015r.:

 

Moduł I:  

1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-  Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-  Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Adresatem programu (Moduł II ) jest osoba niepełnosprawna, która:

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza   studiami doktoranckimi.


W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

-posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

-aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).


Udział własny wnioskodawcy w przypadku Modułu II :

-15% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

-65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia no poziomie wyższym (więcej niż jedne kierunek)- warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnego kierunk

 

Wnioski wraz z wkładkami i załącznikami dostępne będą w siedzibie
PCPR w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, tel. 54 285 3543 
oraz na stronie internetowej www.bip.radziejow.pl 

Zasady pobierania i przyjmowania wniosków
MODUŁ II- od 16 marca 2015 roku do 30 marca 2015 roku oraz od 1 września 2015 roku do
 30 września 2015 roku
MODUŁ I – od 1 kwietnia 2015 roku do 30 sierpnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są również
na stronie internetowej www.pfron.org.pl
w Zakładce ,,Aktywny samorząd”

drukuj (Aktywny samorząd 2015)

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-02-16 08:33

Moduł I

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-04-01 07:33

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-04-01 07:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9957
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-31 14:57:32