Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/279/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Radzieejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:41

Uchwała Nr XXXV/278/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalenia diet przysługującym radnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:39

Uchwała Nr XXXV/277/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 10:50

Uchwała Nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:35

Uchwała Nr XXXV/275/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:32

Uchwała Nr XXXV/274/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:30

Uchwała Nr XXXV/273/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:26

Uchwała Nr XXXV/272/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie a 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:23

Uchwała Nr XXXV/271/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:21

Uchwała Nr XXXV/270/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 10:47

Uchwała Nr XXXV/269/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-05 09:16

Uchwała Nr XXXIV/268/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 14:12

Uchwała Nr XXXIV/267/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 13:49

Uchwała Nr XXXIV/266/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 13:43
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-30 13:46

Uchwała Nr XXXIV/265/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 13:40

Uchwała Nr XXXIV/264/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 13:30

Uchwała Nr XXXIV/263/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie likwidacji Związku Powiatów Kujawsko- Pomorskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 13:26

Uchwała Nr XXXIV/262/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 13:22

Uchwała Nr XXXIV/261/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia ,, Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 13:06

Uchwała Nr XXXIV/260/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 13:02

Uchwała Nr XXXIV/259/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-30 12:54

Uchwała Nr XXXIII/258/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miastu Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-04 12:13
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 08:04

Uchwała Nr XXXIII/257/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022- 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-04 12:10

Uchwała Nr XXXIII/256/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-04 12:08
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 09:50

Uchwała Nr XXXIII/255/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli Powiatu Radziejowskiego do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-04 12:05

Uchwała Nr XXXIII/254/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-04 11:56
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 09:50

Uchwała Nr XXXIII/253/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-04 11:52
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 09:51

Uchwała Nr XXXIII/252/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-04 11:47
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 09:52

Uchwała Nr XXXIII/251/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024" za lata 2020-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-04 11:39
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 09:52

Uchwała Nr XXXII/250/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Uchwała Nr XXXII/249/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Miętkiewicz Skarbnik Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-12 09:23

Uchwała Nr XXXII/248/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Miętkiewicz Skarbnik Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-12 09:21

Uchwała Nr XXXII/247/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Osięciny na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek

Uchwała Nr XXXII/246/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Uchwała Nr XXXII/245/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki terytorialnej Radziejowa

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-12 09:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-12 09:15

Uchwała Nr XXXII/244/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr XXXI/243/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr XXXI/242/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2021r.

Uchwała Nr XXXI/241/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021r.

Uchwała Nr XXXI/240/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Radziejowie wotum zaufania

Uchwała Nr XXX/238/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Uchwała Nr XXIX/237/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 11:51

Uchwała Nr XXIX/236/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Uchwała Nr XXIX/235/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXIX/234/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Uchwała Nr XXIX/233/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie podjęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku

Uchwała Nr XXIX/232/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr XXIX/231/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała Nr XXVIII/230/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-01-26
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-03-30 07:53

Uchwała Nr XXVIII/229/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Uchwała Nr XXVIII/228/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr XXVIII/227/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022-2024

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-18 11:48:15