Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXII/250/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Uchwała Nr XXXII/249/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Miętkiewicz Skarbnik Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-12 09:23

Uchwała Nr XXXII/248/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Miętkiewicz Skarbnik Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-12 09:21

Uchwała Nr XXXII/247/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Osięciny na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek

Uchwała Nr XXXII/246/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Uchwała Nr XXXII/245/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki terytorialnej Radziejowa

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-12 09:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-09-12 09:15

Uchwała Nr XXXII/244/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr XXXI/243/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr XXXI/242/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2021r.

Uchwała Nr XXXI/241/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021r.

Uchwała Nr XXXI/240/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Radziejowie wotum zaufania

Uchwała Nr XXX/238/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Uchwała Nr XXIX/237/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 11:51

Uchwała Nr XXIX/236/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Uchwała Nr XXIX/235/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXIX/234/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Uchwała Nr XXIX/233/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie podjęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku

Uchwała Nr XXIX/232/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr XXIX/231/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała Nr XXVIII/230/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-01-26
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-03-30 07:53

Uchwała Nr XXVIII/229/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Uchwała Nr XXVIII/228/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr XXVIII/227/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022-2024

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1046
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-12 09:25:17