Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr III/28/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 13:22

Uchwała Nr III/27/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 13:20

Uchwała Nr III/26/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 12:53
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-26 13:24

Uchwała Nr III/25/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują radnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 12:52

Uchwała Nr III/24/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 12:50

Uchwała Nr III/23/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Radziejowie na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 12:49

Uchwała Nr III/22/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 12:47

Uchwała Nr III/21/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 12:45

Uchwała Nr III/20/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 12:39

Uchwała Nr III/19/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Radziejowie wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-26
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-26 12:16

Uchwała Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-18
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-18 14:08

Uchwała Nr I/17/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 09:05

Uchwała Nr I/16/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:55

Uchwała Nr I/15/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:52
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-21 08:55

Uchwała Nr I/14/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:50

Uchwała Nr I/13/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:49

Uchwała Nr I/12/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługującym radnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:48

Uchwała Nr I/11/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:46

Uchwała Nr I/10/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:45

Uchwała Nr I/9/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:44

Uchwała Nr I/8/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:42

Uchwała Nr I/7/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:40

Uchwała Nr I/6/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:38

Uchwała Nr I/5/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:37

Uchwała Nr I/4/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:36

Uchwała Nr I/3/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:33

Uchwała Nr I/2/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:23

Uchwała Nr I/1/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 08:21

Uchwała Nr XLV/347/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miastu Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 11:10
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-30 11:43

Uchwała nr XLV/346/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 14:43

Uchwała nr XLV/345/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 14:39

Uchwała Nr XLV/344/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 11:09

Uchwała Nr XLV/343/2024 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 11:07

Uchwała Nr XLV/342/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 11:06

Uchwała Nr XLV/341/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 11:05

Uchwała Nr XLV/340/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 11:04

Uchwała Nr XLV/339/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zbytkami Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 11:03

Uchwała Nr XLV/338/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 11:02

Uchwała nr XLIV/337/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-02-07 10:15

Uchwała nr XLIV/336/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-02-07 10:13

Uchwała nr XLIV/335/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu ,, Rodzina w centrum Etap I"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-02-07 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2802
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-10 08:59:06