Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVII/225/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr XXVII/224/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawienia lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr XXVII/223/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 w Powiecie Radziejowskim"

Uchwała Nr XXVII/222/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Uchwała Nr XXVII/221/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2022 r.

Uchwała Nr XXVII/220/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2022 rok

Uchwała Nr XXVII/219/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022r.

Uchwała Nr XXVII/217/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2022

Uchwała Nr XXVI/216/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-12-22 12:37

Uchwała Nr XXVI/215/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-12-22 12:37

Uchwała Nr XXVI/214/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała Nr XXVI/212/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Promocji zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim na lata 2021-2025"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-12-22 12:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-12-22 12:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-12-22 12:25

Uchwała Nr XXVI/211/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radziejowskim na lata 2021-2030

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-12-22 09:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-12-22 09:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-12-22 12:26

Uchwała Nr XXVI/210/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"

Uchwała Nr XXVI/209/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Uchwała Nr XXVI/208/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego

Uchwała Nr XXVI/207/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługującym radnym

Uchwała Nr XXV/206/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała Nr XXV/205/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028.

Uchwała Nr XXV/204/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr XXV/203/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w budynku C (byłego internatu) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na okres pięciu lat na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uchwała Nr XXV/202/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Uchwała Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Uchwała Nr XXIII/200/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028

Uchwała Nr XXIII/199/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr XXIII/198/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku

Uchwała Nr XXIII/197/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr XXIII/196/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr XXIII/195/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2020r.

Uchwała Nr XXIII/194/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020r.

Uchwała Nr XXIII/193/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Radziejowie wotum zaufania

Uchwała Nr XXII/192/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023"

Uchwała Nr XXII/191/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028.

Uchwała Nr XXII/190/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/189/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Uchwała Nr XXI/188/2021 Rady Powiatu w Radziejowie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:53

Uchwała Nr XXI/187/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej uruchomienia przez samorządy szkół dla dorosłych

Uchwała Nr XXI/186/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Uchwała Nr XXI/185/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Uchwała Nr XX/184/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Radziejowskiego

Uchwała Nr XX/183/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-04-16 10:57

Uchwała Nr XX/182/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-04-16 07:56

Uchwała Nr XX/181/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Radziejowski

Uchwała Nr XX/180/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr XIX/171/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Radziejowskiego

Uchwała Nr XX/179/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024" za lata 2018-2019

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-04-15 10:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-04-15 10:12
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2021-04-15 10:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-04-15 10:12

Uchwała Nr XX/178/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marac 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Uchwała Nr XX/177/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społęcznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2021 roku

Uchwała Nr XX/176/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Uchwała Nr XIX/175/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Rodzina w Centrum 3"

Uchwała Nr XIX/174/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-01-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-03-08 13:04

Uchwała Nr XIX/173/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-01-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-03-08 12:20

Uchwała Nr XIX/172/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego.

Uchwała Nr XIX/171/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10507
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-26 12:08:28