Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

gAAAABJRU5ErkJggg==

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 663  937,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 764 346,45 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
w województwie kujawsko-pomorskim.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-16 09:58

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-16 09:59

,,Pełnienie funkcji Kierownika/opiekuna wyjazdów w dniach 28.08.2021 r oraz 31.08.2021 r.”

drukuj (,,Pełnienie funkcji Kierownika/opiekuna wyjazdów w dniach 28.08.2021 r oraz 31.08.2021 r.”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-21 09:12

,,Wynajęcie środka transportu dla grupy 10 uczestników i 1 kierownika/opiekuna”

drukuj (,,Wynajęcie środka transportu dla grupy 10 uczestników i 1 kierownika/opiekuna”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-21 09:09

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 dzieci

drukuj (Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 dzieci)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-02 08:39

,Wynajęcie sali wraz z usługą gastronomiczną dla 30 osób

drukuj (,Wynajęcie sali wraz z usługą gastronomiczną dla 30 osób)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-02 08:36

,, Zakup materiałów dydaktycznych w celu realizacji usług projektu partnerskiego ,,Rodzina w Centrum 3” i dostawą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

drukuj (,, Zakup materiałów dydaktycznych w celu realizacji usług projektu partnerskiego ,,Rodzina w Centrum 3” i dostawą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-22 13:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 13:09

,,Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci”

drukuj (,,Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-22 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 13:07

,,Wynajęcie sali wraz z usługą gastronomiczną dla 30 osób”

drukuj (,,Wynajęcie sali wraz z usługą gastronomiczną dla 30 osób”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-22 13:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie mgr Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11736
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-28 13:04:00