Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/169/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Osięciny na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek

Uchwała Nr XVIII/168/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2810C Byczyna-Osięciny

Uchwała Nr XVIII/167/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-12-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-02-19 11:59

Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-12-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-02-19 11:57

Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dodchodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawienia lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Radziejowie na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2021 r.

Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2021 rok

Uchwała Nr XVIII/160/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu

Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XVIII/156/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2021

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-12-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-02-19 11:27

Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz deklaracją wekslową

Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-11-12
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-02-19 11:20

Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-11-12
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-02-19 11:18

Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie

Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2020-2021 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr XVI/146/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego w związku z istniejącą pandemią w Polsce

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-10-12 09:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-10-12 09:51

Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-10-12 09:43

Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2020 roku zmieniając uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-10-12 09:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-10-12 09:25

Uchwała Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-10-12 09:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-10-12 09:13

Uchwała Nr XV/141/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 roku. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:52

Uchwała Nr XV/140/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:47

Uchwała Nr XV/139/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:46

Uchwała Nr XV/138/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:44

Uchwała Nr XV/137/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:42

Uchwała Nr XV/136/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:39

Uchwała Nr XV/135/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:38

Uchwała Nr XV/134/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2019r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:35

Uchwała Nr XV/133/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2019r.

Uchwała Nr XV/132/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Radziejowie wotum zaufania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:32

Uchwała Nr XIV/131/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 12:29

Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-02 11:56

Uchwała Nr XIV/129/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Radziejowie, włączenia jej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie oraz nadania jej statutu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-02 11:47

Uchwała Nr XIV/128/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-02 11:43

Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-02 11:41

Uchwała Nr XIII/126/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 09:03

Uchwała Nr XIII/125/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 09:01

Uchwała Nr XIII/124/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 09:00

Uchwała Nr XIII/123/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 08:58

Uchwała Nr XIII/122/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 08:56

Uchwała Nr XIII/121/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 08:55

Uchwała Nr XIII/120/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 08:53

Uchwała Nr XIII/119/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 08:51

Uchwała Nr XIII/118/2020 Rady Powiatu w Radziejwie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 08:50

Uchwała Nr XIII/117/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-03 08:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7461
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-19 12:05:34