Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 323/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-17 12:45

Uchwała Nr 322/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy- Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na najem lokalu użytkowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-01-17 12:44

Uchwała Nr 320/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-12-16
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-12-16 10:39

Uchwała Nr 319/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na ,, Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" na terenie powiatu radziejowskiego w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-12-14 12:30
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-14 12:31

Uchwała Nr 318/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-12-16
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-12-16 10:35

Uchwała Nr 317/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu biurowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-12-14 12:20

Uchwała Nr 316/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-12-14 12:16

Uchwała Nr 315/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2023 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-12-14 12:08

Uchwała Nr 314/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-12-14 11:38

Uchwała Nr 313/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-15 12:14
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-15 12:16

Uchwała Nr 312/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu radziejowskiego w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-15 12:08
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-15 12:17

Uchwała Nr 311/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego na okres 3 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-03 08:19

Uchwała Nr 310/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert "Realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-03 08:16

Uchwała Nr 308/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-15 12:27

Uchwała Nr 307/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-15 12:19

Uchwała Nr 306/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-17
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-17 13:09
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-17 13:10

Uchwała Nr 305/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-17
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-17 13:04

Uchwała nr 304/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przekazania do korzystania jednostkom organizacyjnym Powiatu Radziejowskiego pomieszczeń w budynkach przy ul. Kościuszki 20/22 oraz ul. Kościuszki 58 w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2022-11-17
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2022-11-17 12:57

Uchwała Nr 303/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" oraz skierowania go do konsultacji

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-10-03 11:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-10-03 11:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-10-03 11:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-10-03 11:53

Uchwała Nr 301/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Uchwała Nr 300/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Uchwała Nr 298/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31.08.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022- 2028

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-31 12:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-31 12:41

Uchwała Nr 297/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31.08.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2022 roku

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-31 12:38

Uchwała Nr 294/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Uchwała Nr 293/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Uchwała Nr 292/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

Uchwała Nr 291/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

Uchwała Nr 290/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 289/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 288/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała 287/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-07-29 09:58

Uchwała Nr 286/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr 285/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

Uchwała Nr 284/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

Uchwała Nr 283/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Uchwała Nr 282/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 281/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych

Uchwała Nr 280/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-06-06
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-06-23 15:26

Uchwała 278/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-05-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-06-23 15:18

Uchwała Nr 277/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

Uchwała Nr 276/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-05-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-06-23 15:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-05-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-06-23 15:03

Uchwała Nr 275/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-05-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-06-23 08:49

Uchwała Nr 274/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środka trwałego

Uchwała Nr 272/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Uchwała Nr 271/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2022 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-04-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-06-23 08:14

Uchwała Nr 270/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok

Uchwała Nr 269/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych

Uchwała Nr 268/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 267/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-04-08
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:41

Uchwała Nr 266/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-04-08
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:36

Uchwała Nr 265/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Powiatu Radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:32

Uchwała Nr 264/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:30

Uchwała Nr 262/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2021-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:23

Uchwała Nr 261/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:21

Uchwała Nr 260/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż karetki pogotowia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:19

Uchwała Nr 259/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2022 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:17

Uchwała Nr 258/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przekazania pomieszczenia w budynku przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie do korzystania przez jednostkę organizacyjną Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-03-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-04-21 09:15

Uchwała Nr 257/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przekazania pomieszczeń w budynku przy ul. Rolnicza 4c w Radziejowie do korzystania przez jednostkę organizacyjną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała Nr 256/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2022

Uchwała Nr 255/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2022-02-17
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-03-29 10:34

Uchwała Nr 254/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez przekazanie do demontażu pojazdu marki Fiat Seicento Suite

Uchwała Nr 253/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2021 roku.

Uchwała Nr 252/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 251/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-17 13:51:33