Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 212/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 211/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Uchwała Nr 210/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Uchwała Nr 209/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 208/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Pana Sebastiana Jankiewicza, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr 207/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:23

Uchwała Nr 206/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:21

Uchwała Nr 203/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:20

Uchwała Nr 202/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:18

Uchwała Nr 201/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, ul. Szkolna 12, 88-200 Radziejów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 14:15

Uchwała Nr 199/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok

Uchwała Nr 198/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na kasację aparatu RTG TFX 15 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr 196/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-06-02 09:02

Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2021 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-06-02 09:00

Uchwała Nr 194/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-04-20
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:34

Uchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:32

Uchwała Nr 191/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:32

Uchwała Nr 190/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 189/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytoń na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Uchwała Nr 188/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:45

Uchwała Nr 187/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidywanych w roku 2021

Uchwała Nr 186/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zdjęcie z ewidencji księgowej środków trwałych 3 kotłów na paliwo stałe będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radziejowie

Uchwała Nr 185/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała Nr 183/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą podmioty zatrudniające będące jednostkami Powiatu Radziejowskiego zawrą umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Uchwała Nr 182/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Uchwała Nr 181/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 180/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Radziejowski

Uchwała Nr 179/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

Uchwała Nr 178/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2020 roku.

Uchwała Nr 177/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1767
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-19 12:49:00