Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 250/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 202 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-12-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-01-20 08:31

Uchwała Nr 249/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-12-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2022-01-20 08:29
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 08:32

Uchwała Nr 247/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 246/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 245/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę, rozbudowę termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz przebudowę budynku hydroforni.

Uchwała Nr 244/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Powiatu Radziejowskiego.

Uchwała Nr 243/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" na terenie powiatu radziejowskiego w roku 2022

Uchwała Nr 242/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego

Uchwała Nr 241/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Uchwała Nr 240/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 238/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 237/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pprojektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028

Uchwała Nr 236/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Radziejowskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Uchwała Nr 235/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 w Powiecie Radziejowskim" oraz skierowania go do konsultacji

Uchwała Nr 234/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu radziejowskiego w 2022 roku.

Uchwała Nr 233/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu ,,Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030” oraz skierowania go do konsultacji

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-10 16:23

Uchwała Nr 232/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 231/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2021 roku

Uchwała Nr 230/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka

Uchwała Nr 229/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 228/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert "Realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

Uchwała Nr 227/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" oraz skierowania go do konsultacji.

Uchwała Nr 226/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Przemystce na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na biura na okres pięciu lat, położonego na parterze w budynku C byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Uchwała Nr 225/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 września 2021 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Decyzja Nr 4/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca decyzję Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Uchwała Nr 224/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 223/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Uchwała Nr 222/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 221/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2021 roku

 • Metryka

  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-11-15 10:39

Uchwała Nr 220/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028

Uchwała Nr 219/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody zmiany sposobu użytkowania budynku internatu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce z funkcji opiekuńczej na dydaktyczną

Uchwała Nr 218/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Uchwała Nr 217/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek

Uchwała Nr 216/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osięciny na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028"

Uchwała Nr 215/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej poprzez budowę nowych pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98 na działce nr 2/15

Uchwała Nr 214/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2021 roku

Uchwała Nr 213/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 212/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 211/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Uchwała Nr 210/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Uchwała Nr 209/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 208/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Pana Sebastiana Jankiewicza, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr 207/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:23

Uchwała Nr 206/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:21

Uchwała Nr 203/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:20

Uchwała Nr 202/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:18

Uchwała Nr 201/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, ul. Szkolna 12, 88-200 Radziejów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-25 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 14:15

Uchwała Nr 199/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok

Uchwała Nr 198/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na kasację aparatu RTG TFX 15 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Uchwała Nr 196/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-06-02 09:02

Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2021 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-06-02 09:00

Uchwała Nr 194/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-04-20
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:34

Uchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:32

Uchwała Nr 191/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:32

Uchwała Nr 190/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 189/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytoń na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Uchwała Nr 188/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2021-03-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2021-05-06 09:45

Uchwała Nr 187/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidywanych w roku 2021

Uchwała Nr 186/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zdjęcie z ewidencji księgowej środków trwałych 3 kotłów na paliwo stałe będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radziejowie

Uchwała Nr 185/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała Nr 183/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą podmioty zatrudniające będące jednostkami Powiatu Radziejowskiego zawrą umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Uchwała Nr 182/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Uchwała Nr 181/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 180/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Radziejowski

Uchwała Nr 179/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

Uchwała Nr 178/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2020 roku.

Uchwała Nr 177/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11065
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-20 08:38:33