Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 190/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 189/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytoń na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Uchwała Nr 187/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidywanych w roku 2021

Uchwała Nr 186/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zdjęcie z ewidencji księgowej środków trwałych 3 kotłów na paliwo stałe będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radziejowie

Uchwała Nr 185/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała Nr 183/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą podmioty zatrudniające będące jednostkami Powiatu Radziejowskiego zawrą umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Uchwała Nr 182/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Uchwała Nr 181/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 180/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Radziejowski

Uchwała Nr 179/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

Uchwała Nr 178/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2020 roku.

Uchwała Nr 177/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 350
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-16 08:15:42