Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XL/306/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Topólka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce – Izbica w m. Galonki, Gm. Topólka”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 14:05

Uchwała Nr XL/305/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:54

Uchwała Nr XL/304/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:52

UCHWAŁA Nr XL/303/2023 projekt Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługującym radnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:56

UCHWAŁA Nr XL/302/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:55

Uchwała Nr XL/301/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:54

UCHWAŁA Nr XL/300/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:52

UCHWAŁA Nr XL/299/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:50

UCHWAŁA Nr XXXIX/298/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji Gminie Miastu Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:09

Uchwała Nr XXXIX/297/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:50

Uchwała Nr XXXIX/296/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:47
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 12:48

UCHWAŁA Nr XXXIX/295/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:07

UCHWAŁA Nr XXXIX/294/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:06

UCHWAŁA Nr XXXIX/293/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:04

UCHWAŁA Nr XXXIX/292/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:03

UCHWAŁA Nr XXXIX/291/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Radziejowie wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:01

Uchwała Nr XXXVIII/290/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:45

Uchwała Nr XXXVIII/289/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-27 13:44

Uchwała Nr XXXVIII/288/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przejęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zdań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2023, 2024 i 2025 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-27 13:33

Uchwała Nr XXXVII/287/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego naprawy lub przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:32

Uchwała Nr XXXVII/286/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028 .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:31

Uchwała Nr XXXVII/285/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:29

Uchwała Nr XXXVII/284/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na wynajęcie na okres pięciu lat lokali używanych znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształceni Ustawicznego w Przemystce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:28

Uchwała Nr XXXVII/283/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:26

Uchwała Nr XXXVI/282/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-02-15 15:03

Uchwała Nr XXXVI/281/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-02-15 15:02

Uchwała Nr XXXVI/280/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miastu Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-02-15 15:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-21 12:54:31