Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała nr XLIII/334/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rok 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:36

Uchwała Nr XLIII/333/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:31

Uchwała Nr XLIII/332/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:21

Uchwała Nr XLIII/331/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 roku. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 211/2381 w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Skarbu Państwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:15

Uchwała Nr XLIII/330/2023 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:13

Uchwała Nr XLIII/329/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:11

Uchwała Nr XLIII/328/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:09

Uchwała Nr XLIII/327/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:06

Uchwała Nr XLIII/326/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:04
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-03 14:05

Uchwała Nr XLIII/325/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2028.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 14:00

Uchwała Nr XLIII/324/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-03 13:03
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-03 13:37

Uchwała Nr XLII/323/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:27

Uchwała Nr XLII/322/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:23

Uchwała Nr XLII/321/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:15

Uchwała Nr XLII/320/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:12

Uchwała Nr XLII/319/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego naprawy lub przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:11

Uchwała NR XLII/318/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rok 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:09

Uchwała Nr XLII/317/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Miasto Radziejów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:08

Uchwała Nr XLII/316/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:06

Uchwała Nr XLII/315/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:05

Uchwała Nr XLII/314/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 12:03

Uchwała Nr XLII/313/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 11:59

Uchwała Nr XLII/312/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 11:56

Uchwała Nr XLII/311/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-12-12
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-12-12 11:53

Uchwała Nr XLI/310/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-10-05 08:33

Uchwała Nr XLI/309/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-10-05 08:31

Uchwała Nr XLI/308/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-10-05 08:28

Uchwała Nr XLI/307/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-10-05 08:26

UCHWAŁA Nr XL/306/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Topólka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce – Izbica w m. Galonki, Gm. Topólka”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 14:05

Uchwała Nr XL/305/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:54

Uchwała Nr XL/304/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:52

UCHWAŁA Nr XL/303/2023 projekt Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługującym radnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:56

UCHWAŁA Nr XL/302/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:55

Uchwała Nr XL/301/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:54

UCHWAŁA Nr XL/300/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:52

UCHWAŁA Nr XL/299/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-30 13:50

UCHWAŁA Nr XXXIX/298/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji Gminie Miastu Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:09

Uchwała Nr XXXIX/297/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:50

Uchwała Nr XXXIX/296/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:47
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 12:48

UCHWAŁA Nr XXXIX/295/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:07

UCHWAŁA Nr XXXIX/294/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:06

UCHWAŁA Nr XXXIX/293/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:04

UCHWAŁA Nr XXXIX/292/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:03

UCHWAŁA Nr XXXIX/291/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Radziejowie wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-06-01 12:01

Uchwała Nr XXXVIII/290/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-09-21 12:45

Uchwała Nr XXXVIII/289/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-27 13:44

Uchwała Nr XXXVIII/288/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przejęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zdań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2023, 2024 i 2025 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-27 13:33

Uchwała Nr XXXVII/287/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego naprawy lub przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:32

Uchwała Nr XXXVII/286/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028 .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:31

Uchwała Nr XXXVII/285/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:29

Uchwała Nr XXXVII/284/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na wynajęcie na okres pięciu lat lokali używanych znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształceni Ustawicznego w Przemystce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:28

Uchwała Nr XXXVII/283/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-04-05 12:26

Uchwała Nr XXXVI/282/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-02-15 15:03

Uchwała Nr XXXVI/281/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-02-15 15:02

Uchwała Nr XXXVI/280/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Miastu Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2023-02-15 15:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2083
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-03 11:44:04