Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 138/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 13:29

Uchwała Nr 137/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie pojazdu marki Renault Megane

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 13:27

Uchwała Nr 136/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 13:25

Uchwała Nr 135/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres pięciu lat lokalu znajdującego się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-29 09:16

Uchwała Nr 134/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2019 rok

Uchwała Nr 133/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-29 09:09

Uchwała Nr 132/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-29 09:08

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-06-29 09:07

Uchwała Nr 131/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-29 09:06

Uchwała Nr 130/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:48

Uchwała Nr 129/2020 Zarządu Powiatu Radziejowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:47

Uchwała Nr 128/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:45

Uchwała Nr 127/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:43

Uchwała Nr 126/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:40

Uchwała Nr 125/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:39

Uchwała Nr 124/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:37

Uchwała Nr 123/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2019-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:11

Uchwała Nr 122/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:08

Uchwała Nr 121/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:06

Uchwała Nr 120/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:03

Uchwała Nr 119/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:01

Uchwała Nr 118/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Miasto Radziejów do kategorii dróg gminnych.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:59

Uchwała Nr 117/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:57

Uchwała Nr 116/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:53

Uchwała Nr 115/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:51
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2020-04-14 11:53

Uchwała Nr 114/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:48

Uchwała Nr 113/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 98/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch samochodów osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:46

Uchwała Nr 112/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 9 m kw., znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:43

Uchwała Nr 111/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-02-13
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:40

Uchwała Nr 110/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 101/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:20

Uchwała Nr 109/2020 Zarządzu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:17

Uchwała Nr 108/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2019 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:14

Uchwała Nr 107/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia zgody na zdjęcie z ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie środka trwałego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:09

Uchwała Nr 106/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-08
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:07

Uchwała Nr 105/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-08
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-28 09:29

Uchwała Nr 104/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 stycznia 2020 roku. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-08
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-28 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 431
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-14 13:30