Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 176/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 175/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania jednostkom organizacyjnym Powiatu Radziejowskiego pomieszczeń w budynkach przy ul. Kościuszki 20/22 oraz ul. Kościuszki 58 w Radziejowie

Uchwała Nr 174/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Radziejowskiego Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 173/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu przygotowującego jednostki organizacyjne Powiatu Radziejowskiego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Decyzja Nr 3/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 171/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres trzech lat pomieszczenia na I piętrze w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Uchwała Nr 170/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 169/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" na terenie powiatu radziejowskiego w roku 2021

Uchwała Nr 168/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Uchwała Nr 167/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych

Uchwała Nr 166/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 165/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028

Uchwała Nr 164/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu Radziejowskiego w 2021 roku.

Uchwała Nr 163/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 162/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert "Realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

Uchwała Nr 161/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 października 2020r. w sprawie wprowadzenia możliwości pracy zdalnej dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Radziejowskiego

Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 159/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 października 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2020 roku

Uchwała Nr 158/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 157/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2020 roku

Uchwała Nr 156/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie pojazdu marki Chevrolet Aveo.

Uchwała Nr 155/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" oraz skierowania go do konsultacji.

Uchwała Nr 154/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-23
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-16 09:52

Uchwała Nr 153/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała 152/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 151/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-16
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-16 09:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-09-16
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-16 09:25

Uchwała Nr 150/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 149/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020-2028

Uchwała Nr 148/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 13:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 13:06

Uchwała Nr 147/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 sierpnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 146/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 12:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 12:46

Uchwała Nr 146/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawi powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 12:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 12:40

Uchwała Nr 145/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-24 10:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-24 10:45

Uchwała Nr 144/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środka trwałego tokarki uproszczonej TUS-25 będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 10:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 10:55

Uchwała Nr 143/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Decyzja Nr 2/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-07-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 10:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-07-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 10:43

Uchwała Nr 142/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2020 roku

Uchwała Nr 141/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi bedącej własnością Gminy Miasto Radziejów do kategorii dróg gminnych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-07-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 09:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-07-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 09:46

Uchwała Nr 140/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2020-2022 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-07-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 09:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-07-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-11-13 09:38

Uchwała Nr 139/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2019 ok

Uchwała Nr 138/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 13:29

Uchwała Nr 137/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie pojazdu marki Renault Megane

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 13:27

Uchwała Nr 136/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-07-14 13:25

Uchwała Nr 135/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres pięciu lat lokalu znajdującego się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-06-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-29 09:16

Uchwała Nr 134/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2019 rok

Uchwała Nr 133/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-29 09:09

Uchwała Nr 132/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-29 09:08

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-06-29 09:07

Uchwała Nr 131/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-06-29 09:06

Uchwała Nr 130/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:48

Uchwała Nr 129/2020 Zarządu Powiatu Radziejowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:47

Uchwała Nr 128/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:45

Uchwała Nr 127/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:43

Uchwała Nr 126/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:40

Uchwała Nr 125/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-04-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:39

Uchwała Nr 124/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-05-20 13:37

Uchwała Nr 123/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2019-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:11

Uchwała Nr 122/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2019 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:08

Uchwała Nr 121/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:06

Uchwała Nr 120/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:03

Uchwała Nr 119/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 12:01

Uchwała Nr 118/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Miasto Radziejów do kategorii dróg gminnych.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:59

Uchwała Nr 117/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:57

Uchwała Nr 116/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:53

Uchwała Nr 115/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:51
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2020-04-14 11:53

Uchwała Nr 114/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:48

Uchwała Nr 113/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 98/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch samochodów osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:46

Uchwała Nr 112/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 9 m kw., znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-03-10
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:43

Uchwała Nr 111/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-02-13
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-04-14 11:40

Uchwała Nr 110/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 101/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Radziejowskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:20

Uchwała Nr 109/2020 Zarządzu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:17

Uchwała Nr 108/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2019 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:14

Uchwała Nr 107/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia zgody na zdjęcie z ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie środka trwałego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-22
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:09

Uchwała Nr 106/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-08
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-03-02 08:07

Uchwała Nr 105/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-08
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-28 09:29

Uchwała Nr 104/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 stycznia 2020 roku. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2020-01-08
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-28 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7612
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-25 10:57:38