Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 10/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-13
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-13 11:54

Uchwała Nr 9/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-21 08:28

Uchwała Nr 8/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radziejów na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-06-13
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-06-13 11:53

Uchwała Nr 7/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-29
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-29 11:44

Uchwała Nr 5/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-29
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-29 11:41
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-29 11:42

Uchwała Nr 4/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-29 11:40

Uchwała Nr 3/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez przekazanie do demontażu pojazdu marki URSUS.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 10:43

Uchwała Nr 2/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego będących w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-21 10:40
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-21 10:43

Uchwała Nr 412/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak, Starosta Radziejowski
   data wytworzenia: 2024-05-20
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-20 11:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak, Starosta Radziejowski
   data wytworzenia: 2024-05-20
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-20 11:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak, Starosta Radziejowski
   data wytworzenia: 2024-05-20
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-20 11:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak, Starosta Radziejowski
   data wytworzenia: 2024-05-20
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-20 11:52

Uchwała Nr 411/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-10
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-10 13:36

UCHWAŁA Nr/409/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-24
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-24 14:33

UCHWAŁA Nr 408/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-24
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-24 14:32

Uchwała Nr 407/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2024 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-24
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-24 14:30

Uchwała nr 406/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-30 09:51

Uchwała Nr 404/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2023 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2023-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-04
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-04 10:44

Uchwała Nr 403/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-04
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-04 10:40

UCHWAŁA Nr 402/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-04
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-04 10:36

Uchwała Nr 401/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na wynajęcie na okres pięciu lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego budynków gospodarczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-04
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-04 10:33
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-04 10:40

Uchwała Nr 400/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-03-01 09:23

Uchwała Nr 398/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-04-04
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-04-04 10:31

Uchwała Nr 397/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-03-01 09:21

Uchwała Nr 396/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-02-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-02-01 14:18

Uchwała Nr 395/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres pięciu lat lokalu biurowego znajdującego się na III piętrze (lokal 302) w budynku przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-02-01
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-02-01 14:15

Uchwała Nr 394/2024 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-01-25
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-01-25 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2332
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-21 08:29:32