Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W miesiącu maju i  czerwcu 2016r.. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Infrastruktury Technicznej przeprowadził 7 kontroli realizacji warunków wydanych pozwoleń wodnoprawnych:
1.Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Radziejowie , 88-200 Radziejów  - odprowadzanie do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków socjalno – bytowych.
2.ROLBYT Spółka z o.o. , 88-231 Bytoń – pobór wody podziemnej z ujęcia gminnego , odprowadzanie ścieków popłucznych .( Witowo)
3.ROLBYT Spółka z o.o. , 88-231 Bytoń – pobór wody podziemnej z ujęcia gminnego , odprowadzanie ścieków popłucznych .( Bytoń)
4.Gmina Radziejów , 88-200 Radziejów – pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w miejscowości Płowce.
5.Gmina Radziejów , 88-200 Radziejów – pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w miejscowości Szostka.
6.P.H.U „ NAFTEX”, 88-231 Bytoń – odprowadzanie ścieków opadowo – roztopowych
7.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – odprowadzanie ścieków opadowo – roztopowych do rowu melioracyjnego.
Sporządzono i podpisano sprawozdania z kontroli.

 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-28 13:04

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W miesiącach od lutego 2016 r .do grudnia 2016 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Infrastruktury Technicznej przeprowadził 17 zaplanowanych kontroli Ośrodków Szkolenia  :

1.OSK Kapela Mariusz, Piotrków Kujawski,
2.FH-U „ELKA” Budny Grzegorz, Szewce,
3.OSK „Delfin” Zalesiak Andrzej  Radziejów,
4.OSK Kwaśny Jacek, Borucin 8, 88-220 Osięciny
5.Ośrodek Szkolenia Kierowców Budzyński Krzysztof, Czamaninek
6.OSK „Auto-szkoła” Krzysztof Idziak  Piotrków Kujawski
7.OSK Rejman Iwona, Zagorzyce 53, 88-200 Radziejów
8.OSK Tworek Andrzej, Broniewek 36, 88-200 Radziejów
9.PZMOT w Bydgoszczy, Zakład Nr 10, Radziejów
10.OSK Kosmecki Wojciech,  Piotrków Kujawski
11.OSK Grzechowiak Roman  Radziejów
12.OSK Markowska Agnieszka, Bronisław
13.Prywatna Nauka Jazdy Radzikowski Tomasz, Przemystka,
14.OSK Gotówka Grażyna, Dobre Wieś, 88-210 Dobre
15.OSK "MASZ" Szczepan Marchwiński, Osięciny
16.OSK Zachwieja Damian, Pocierzyn.
17.OSK Markowska Agnieszka, Mariusz Linkowski, Skępe, kontrola placu manewrowego w m. Bronisław.
Nie dokonano kontroli w:
1. OSK "ADAM" Adam Olszewski z powodu likwidacji działalności przez przedsiębiorcę.

W kontrolowanych OSK w czasie przeprowadzanej kontroli nie stwierdzono rażących uchybień skutkujących wszczęciem postępowania w sprawie wykreślenia ośrodka z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Zgodnie z obowiazującymi przepisami do wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców wystosowano wystąpienia pokontrolne.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-28 12:40

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 7, 9 i 12 grudnia 6 kontroli następujących Stacji Kontroli Pojazdów:
1.PHU „Auto Service” – Karol Witkowski  Skibin 1A 88-200 Radziejów
2.Diagnostyka samochodowa – Teresa Szulc Radziejów ul. Brzeska 47A   88-200 Radziejów
3.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w  Dobrem ul. Dworcowa 88-210 Dobre
4."Jankowski" AUTO-HANDEL Mariusz Jankowski ul. Lipowa 4 87-860 Chodecz Stacja Kontroli Pojazdów w Osięcinach ul. Traugutta 5   88-220 Osięciny  
5. Firma Handlowo-Usługowa  Jolanta Rakowska   Piotrków Kuj ul. Włocławska 49    88-230 Piotrków Kuj.
6.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3    88-200 Radziejów

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-28 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-28 10:57

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru  i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 12.12.2016 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 poz.176 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była „Zgodność realizacji zadań z Kalendarzem Imprez Sportowych na 2016 r.”. W trakcie  kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 13 grudnia 2016 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-22 12:58

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 22.11.2016 r. do 29.11.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Przedmiotem kontroli było: terminowość wydawania decyzji administracyjnych, realizacja uchwał Rady, Zarządu przez wydział.. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5.12.2016 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

    
Radziejów, dnia 7.12.2016 r. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-09 08:11

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 3.11.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 23.11.2016 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
                                                                           
Radziejów, dnia 24.11.2016 r. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-28 13:10

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 27.10.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników. Dnia 21.11.2016 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
                                                                           
                                                             
Radziejów, dnia 21.11.2016 r. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-23 12:20

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 12-14.09.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie został przeprowadzony audyt wewnętrzny na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie nt. „Kompletność wniosków i zasadność przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz staży osobom bezrobotnym” z dnia
21 października 2016 r.

Audyt przeprowadzono zgodnie z regulacją § 19 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1480).

Zakres przedmiotowy kontroli: kompletność wniosków i zasadność przyznawania staży osobom bezrobotnym; kompletność wniosków i zasadność udzielania refundacji, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Audytor wydał następujące zalecenia:

- dostosować obowiązujący Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1041),

- wprowadzić kryteria oceny wniosków, które nie będą promować tych samych podmiotów do uzyskania wsparcia oraz zapewnią równe szanse wszystkim podmiotom ubiegającym się o refundację, w szczególności tym które dotychczas nie współpracowały z Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie,

- zapewnić przejrzystość prowadzonego postepowania podczas procesu weryfikacji i oceny wniosków poprzez: formalne określenie procedur oceny formalnej i merytorycznej wniosków o staż, wprowadzenie kart oceny w tym karty oceny formalnej wniosków, stosowanie zasady „wielu oczu” polegającej na współpracy lub kontroli kilku pracowników urzędu przy dokonywaniu oceny i wyborze wniosków o staż,

- wzmocnić nadzór nad pracownikiem przyjmującym wnioski oraz weryfikującym wnioski pod względem formalnym podczas przyjmowania wniosków na staż,

- wzywać wnioskodawców w przypadku braków formalnych do uzupełnienia dokumentacji.

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie nt. „Kompletność wniosków i zasadność przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz staży osobom bezrobotnym” zostało podpisane w dniu 21 października 2016 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-04 13:43

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 13,16.09.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku.

Notatka urzędowa z kontroli Nr 020032-53101-K049-Ns/16.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015, poz. 640).

Zakres przedmiotowy kontroli: ustalenie oceny realizacji uprzednio wydanych środków prawnych.

Kontrola wykazała wykonanie wydanych środków prawnych.

Notatka z kontroli została dostarczona za pośrednictwem poczty tradycyjnej w dniu 20.09.2016 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 11:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 22-26.08.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie została przeprowadzona kontrola przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Sprawozdanie z kontroli problemowej Nr Or.VI.1711.4.2016.

Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników; przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników; przestrzeganie w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości we wskazanym zakresie.

Sprawozdanie z kontroli zostało podpisane w dniu 20.06.2016 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 11:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 2,10 i 16.06.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Informacja pokontrolna Nr 30/8.1/RPO/2016.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 16 Umowy nr RPKP.08.01.00-04-019/15-00 z dnia 31.08.2015 r. w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 1 pkt 5 Porozumienia RR-V-Z.041.8.2015 zawartego w dniu 15.04.2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Wojewódzkim Kujawsko-Pomorskim – Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, a Wojewódzkim Urzędem Pracy – Instytucją Pośredniczącą.

Zakres przedmiotowy kontroli: prawidłowość rozliczeń finansowych; kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu; sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi; poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności; poprawność udzielania pomocy publicznej; prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Wydano następujące zalecenia:

- we wnioskach składanych do WUP w Toruniu przestrzegać zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie właściwego wskazywania danych w Zestawieniu dokumentów w części Postęp finansowy we wnioskach o płatność,

- we wnioskach składanych do WUP w Toruniu dotyczących obecnych oraz przyszłych projektów realizowanych przez Beneficjenta zwrócono uwagę na poprawne wskazywanie danych w SL 2014,

- wzmocnić kontrolę w zakresie naliczeń stypendiów stażowych obejmujących w szczególności moment nabywania przez stażystów uprawnień do dni wolnych zgodnie z art. 53 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz umową o odbywanie stażu,

- zwrócić uwagę na logotypy, którymi są opatrywane dokumenty projektowe.

Informacja pokontrolna została podpisana w dniu 25.07.2016 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 11:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 18, 21,23-24.03.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Informacja pokontrolna Nr 11/1.1.2/PO WER/2016.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 16 Umowy nr UDA-POWR.01.01.02-04-0019/15-00 z dnia 14.05.2015 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 pkt 8 Porozumienia WER/KP/2015/1 zawartego w dn. 13.01.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Wojewódzkim Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres przedmiotowy kontroli: zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonywania rezultatów/produktów/zadań) oraz stopień monitorowania; zarządzanie projektem i personel projektu; kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników); rozliczenia finansowe; zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi
i krajowymi (w tym zamówienia publiczne); działania informacyjno-promocyjne; ścieżka audytu.

Kontrola stwierdziła na mocy art. 66 n ust. 5 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydatek niekwalifikowalny i wydano zalecenie wszczęcia procedury mającej na celu odzyskanie w/w środków.

Informacja pokontrolna została podpisana w dniu 21.04.2016 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 11:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 14.06.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie została przeprowadzona kontrola przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Sprawozdanie z kontroli problemowej z dnia 20.06.2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2016; prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych według dokumentacji za rok 2016.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości we wskazanym zakresie.

Sprawozdanie z kontroli zostało podpisane w dniu 20.06.2016 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 11:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 29.02;3,8,9,16,22.03.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku.

Protokół kontroli 020032-53101-K014-Pt/16.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015, poz. 640).

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrolę przeprowadzono w związku z licznymi sygnałami, przekazywanymi do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie i telefonicznie, dotyczącymi nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie: wynagrodzenia za pracę, ochrony osób niepełnosprawnych, nie respektowania przepisów dotyczących przeciwdziałaniu zachowaniom mobbingowym.

Po przeprowadzonej kontroli wydano, na podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 640), Wystąpienie pokontrolne Nr 020032-53101-K014-Ws01/16 w którym PIP wniosło o: określenie w regulaminie pracy zasad udzielania i wykorzystania przez pracowników niepełnosprawnych przerw na gimnastykę lub wypoczynek, udzielania i wykorzystywania przez pracowników przerw na spożycie posiłku, udzielania i odpracowywania czasu wolnego, udzielonego pracownikowi w celu załatwienia spraw osobistych.

Protokół kontroli został podpisany w dniu 16.03.2016 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 11:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 05.02.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy.

Protokół kontroli Nr 15/NHP/16.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie wykonania decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Nr 222/2013 z dnia 13.06.2013 r.
oraz decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Nr 163/2015 z dnia 02.04.2015 r.

Podczas kontroli stwierdzono wykonanie obowiązków zawartych w w/w decyzjach.

Protokół kontroli został podpisany w dniu 05.02.2016 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 11:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 14.09.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 20.09.2016 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
                                                                           
                                                                                                    
Radziejów, dnia 20.09.2016 r. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-21 07:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 22.08.2016 r. do 26.08.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników. Dnia 19.09.2016 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

                                  

Radziejów, dnia 20.09.2016 r.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-20 12:11

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu  w dniu 2 września 2016 roku przeprowadził kontrolę problemową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami za 2016 rok. 
Dnia 2 września 2016 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

 

Radziejów, dnia 5 września 2016 roku

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-05 08:35

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 21.06.2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy.

Protokół kontroli Nr 48/NHK/2016.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 i § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Stwierdzono do usunięcia kilka nieprawidłowości. Nieprawidłowości dotyczą naruszenia art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.).

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-28 11:47

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu  w dniu 6 i 8 lipca 2016 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami za 2016 rok. Podczas  kontroli stwierdzono, iż nie sporządzono rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2015 rok w trakcie kontroli nieprawidłowość została usunięta. Dnia 11 lipca 2016 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

 

Radziejów, dnia 11 lipca 2016 roku

 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-11 10:39

informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu w dniu 14 czerwca 2016 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie . Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów  o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 20 czerwca 2016 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-21 14:13

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 10.09.2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Sędziego Sądu Rejonowego w Radziejowie.

Kontrolą objęto legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego praz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe a także działalność zakładu w zakresie wspólpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków.

Kontrolą objęto okres od 18 września 2013 r. do 10 września 2015 roku.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i dokumentacja dotycząca umieszczania i pobyty w/w jest prowadzona prawidłowo. Warunki bytowe, działalność zakładu w zakresie wspólpracy z sądem i z rodzinami i opiekunami prawnymi osób z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - Bożena Sawicka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 10:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-11 10:03

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu w dniu 15 grudnia 2015 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów  o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8 stycznia 2016 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2016-01-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14489
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-28 10:57:55