Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednoste obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-02 12:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:43

Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-02 12:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:41

Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-02 12:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:40

Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawienia lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-02 12:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:38

Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-02 12:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:34

Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-02 12:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:32

Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-02 12:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:30

Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-02 12:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 12:28

Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 11:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 11:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 11:00

Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 10:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:56

Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Radziejowskiego w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty "opłaty parkingowej" w związku z odholowaniem pojazdu na parking we Włocławku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 10:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:51

Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 10:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:45

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 10:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:40

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 10:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:36

Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:07
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 10:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:07

Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 09:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 10:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 09:50

Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczenia nr 1/134 o powierzchni 9m2 znajdującego się w budynku "D" przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 09:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 09:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 09:42

Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 09:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2017-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 09:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 09:37

Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-06 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:48

Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-06 11:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:43

Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim na lata 2016 - 2020"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-17 09:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:34

Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-06 11:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:16

Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-06 11:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:05

Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 10:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-06 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 10:46

Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 10:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-06 10:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 10:10

Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat na 2017 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 10:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-06 10:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 10:10

Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 10:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Lewandowska
   data wytworzenia: 2016-10-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-06 10:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 10:10

Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-03 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58

Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-03 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58

Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-03 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58

Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego do realizacji projektu "Rodzina w Centrum"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-03 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58

Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia aboslutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-03 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58

Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-03 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-03 11:58

Uchwała Nr XIV/105/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-28 10:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-06-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-06-28 10:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-28 10:45

Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-28 10:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-06-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-06-28 10:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-28 10:45

Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-28 10:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-06-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-06-28 10:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-28 10:45

Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-15 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41

Uchwała Nr XIII/101/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-15 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41

Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2020"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-15 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41

Uchwała Nr XIII/99/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-15 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41

Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-15 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41

Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-15 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 09:41

Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-09 12:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50

Uchwała Nr XII/95/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-09 12:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50

Uchwała Nr XII/94/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-09 12:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50

Uchwała Nr XII/93/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-09 12:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50

Uchwała Nr XII/92/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 - 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
   data wytworzenia: 2016-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-09 12:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11182
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-02 12:42:23